Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 22

Ngày cập nhật 07/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 22  (TỪ 08/01 ĐẾN 14/01/2018)

TỔ TOÁN - TIN           

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 21

-          Thực hiện việc coi thi, chấm thi HK I theo đúng kế hoạch

-          Hoàn thành điểm HK 1 và công tác báo cáo số liệu

-          Thống nhất các kế hoạch hoạt động của tháng 1

-          Luyện Thi GTQm cấp trường

Tồn tại:

  B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 22

a/ Việc trọng tâm:

-          Sơ kết học kì I

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu

-          Thực hiện chương trình HK II và thời khóa biểu mới

-          Họp xét thi đua GV và triển khai kế hoạch thi “Toán qua mạng”

b/ Công việc khác:

Tham gia các hoạt động TDTT, VHVN

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(8/1)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Nộp báo cáo thi đua, báo cáo HKI

TT

Ba

(9/1)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

(10/1)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Năm

(11/01) 

Sáng

Dự giờ GV

 TT

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

 Cả tổ

Sáu

(12/01)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dự giờ GV

 TT

Bảy

(13/01)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Hội họp

 Cả tổ

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

  Facebook Messenger