Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 02/01/2018

       TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

  TỔ NĂNG KHIẾU – CLB VHTT

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – hạnh phúc

      SỐ…/ KH-NK, CLB                                                    Đông Hà, ngày 31 tháng 12 năm 2017
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1
Năm học 2017 - 2018

     I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 12.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Tiến hành ôn tập và chủ động kiểm tra HKI (trong tuần 18, 19). Hoàn thành cập nhật điểm, đánh giá học sinh theo quy định và thời gian yêu cầu.

          - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện các môn TDTT theo kế hoạch. (Các HLV theo dõi Điều lệ để thực hiện nghiêm túc). HLV chủ động tăng cường huấn luyện 2 bộ môn Cầu lông, Bơi lội để chuẩn bị tham gia TTHĐ cấp TP vào cuối tháng 12 đầu tháng 1.  Đã hoàn thành các hồ sơ chuẩn bị tham gia TTHĐ.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Hoàn thiện chương trình dạy học theo chủ đề của bộ môn Âm nhạc và TDTT.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- TTCM tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng học NKTC cuối HKI. GVBM hoàn thành đánh giá vào phiếu nhận xét học sinh cuối HKI.

- Thực hiện chuyên đề cấp trường bộ môn Cầu lông - Thầy Tự Toàn thực hiện vào ngày 15/12.

- Thực hiện hoạt động Kiểm tra nội bộ toàn diện theo kế hoạch.

- Triển khai các văn bản, công văn của cấp trên đến GV trong toàn tổ.

- Báo cáo hoạt động chuyên môn trong tháng 12 lên BGH nhà trường.

* Tồn tại:
           - Còn vi phạm về thực hiện QCCM như: Ký sổ đầu bài chậm, cập nhật điểm, giáo án, lịch báo giảng chậm.

* Giải pháp:
          - Sinh hoạt Tổ CM đã phê bình, nhắc nhở, trừ điểm thi đua.
  

I. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THÁNG 1:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 1/2018.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. Bắt đầu thực hiện chương trình HKII từ ngày 1/1/2018.

- Hoàn thành các công việc, hồ sơ trong HKI.

          - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện các môn TDTT theo kế hoạch. (Các HLV theo dõi Điều lệ để thực hiện nghiêm túc). HLV chủ động tăng cường huấn luyện 2 bộ môn Cầu lông, Bơi lội để chuẩn bị tham gia TTHĐ cấp TP vào đầu tháng 1.  

          - Sơ kết HĐGD của TCM trong HKI và xét thi đua HKI.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- GVBM hoàn thành đánh giá vào phiếu nhận xét học sinh cuối HKI.

- Thực hiện hoạt động Kiểm tra nội bộ toàn diện theo kế hoạch.

- Triển khai các văn bản, công văn của cấp trên đến GV trong toàn tổ.

    II. HOẠT ĐỘNG KHÁC:

          - Tham gia các hoạt động do Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức.

 

                                                                                                Tổ Trưởng

                                                                                          Nguyễn Thế Anh

  Facebook Messenger