Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 02/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21

(TỪ 2/1 ĐẾN 6/1/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: TUẦN 20

- Thực hiện việc dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Thực hiện các tiết dạy học NK TC nghiêm túc.

- Tăng cường công tác huấn luyện cho các đội tuyển.

- Sinh hoạt TCM để đánh giá và triển khai một số công việc trọng tâm.

- Xây dựng chương trình dạy học theo chủ đề.

* Tồn tại:

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 21

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. Bắt đầu dạy học chương trình HKII

- Hoàn thành các thủ tục hồ sơ chuẩn bị tham gia hội thi TTHĐ cấp TP, Tỉnh.

 - Tăng cường công tác huấn luyện 2 bộ môn Bơi lội, Cầu lông cho các VĐV

- Tập luyện bài hát mới “Mái trường” cho khối 4-9 và đội văn nghệ để thu âm bài hát.

- Xây dựng chương trình dạy học theo chủ đề của bộ môn Âm nhạc.

- Chuẩn bị mọi công việc cho lễ sơ kết HKI sắp đến.

- GVBM hoàn thành tất cả công việc về QCCM của HKI.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia nghiêm túc vào công tác hỗ trợ cho các lớp chủ nhiệm.

 

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(1/1)

Sáng 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

TOÀN TỔ

Chiều

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

TOÀN TỔ

Ba

(2/1)

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

(3/1)

Sáng 

- Hoàn thành chương trình dạy học theo chủ đề bộ môn Âm nhạc, Thể Dục gửi về Sở GD.

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Năm

(4/1) 

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Sáu

(5/1)

 

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Chiều

- TTCM kiểm tra cập nhật điểm, đánh giá xếp loại học sinh trong HKI

- TTCM

Bảy

 

(6/1)

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Chiều

- HỌP XÉT THI ĐUA TỔ CHUYÊN MÔN

- Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger