Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM THANG 01/2018 CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 02/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHỐI TIỂU HỌC                                               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                  Đông Hà, ngày 01 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

THÁNG 01 /2018

          ---------------

1. Ban giám hiệu:

  - Hoàn thành thi HKI

  - Sơ kết, đánh giá thi đua HKI, triển khai kế hoạch HKII

  - Triển khai dạy chương trình học kỳ II

  - Tiếp tục đổi mới  SHCM  theo hoạt động học tập của học sinh

  -Tiếp tục dạy giải TQM

  -  Ký duyệt hồ sơ lớp, kiểm tra cập nhật chuyên môn.

  - Tổ chức thi giải Toán - Anh văn qua mạng cấp trường

  -  Đón đoàn kiểm tra công tác an ninh học đường, y tế, vệ sinh ATTP

  - Dự hội nghị sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII

   2. Hoạt động của Tổ chuyên môn:

  - Hoàn thành chương trình; chấm thi và cập nhật điểm; tổng kết điểm

  - Đánh giá thi đua HKI của tổ.

  - Triển khai kế hoạch hoạt động HKII. SHCM  theo HĐHT của HS

  - Tiếp tục công tác kiểm tra chuyên môn ở các tổ.

  - Từ 3 -5/1 : GVBM  hoàn thành  đánh giá HS vào bảng  tổng hợp cuối HK I.(các môn không thi)

  - Ngày 5/1 : + HS  nghỉ cuối  Học kỳ I

                      + GV làm việc bình thường tại phòng CM Tiểu học (đem máy tính xách tay):

                        *GVBM hoàn thành nhập điểm thi HKI

                        *GVCN Hoàn thành bảng tổng hợp đánh giá HS cuối HK I

                        *GVCN và GV Anh văn hoàn thành phiếu theo dõi học sinh

  - Ngày 6/1 : + VP nộp báo cáo thống kê 2 mặt chất lượng cho BGH

                      +14 h: Tổ CM Họp xét thi đua GV. Sơ kết Tổ

 - Ngày 8/1:  Tổ CM Nộp báo cáo sơ kết HK I

  - Ngày 10/1 : 14 h: Họp xét thi đua các lớp : HĐQT, BGH, TPT Đội, GT

-  Ngày 12/1 : *Sáng :+ Tiết 2 : Sơ kết lớp

                                  +Tiết 3-4 : Sơ kết trong học sinh khối Tiểu học

                       *Chiều :14h :  Xét thi đua (HĐQT, BGH, TPT, BTCĐ, CTCĐ)

-Ngày 13/1 : ( thứ 7) 14h : Họp phụ huynh khối lớp 5

-Ngày 14/1: (chủ nhật) 7h30’ : Họp phụ huynh từ khối lớp 1 đến khối lớp 4

 *Thực hiện chuyên đề :  Tổ 1-2-3 : " PP giải toán ở lớp 2-3"

* Kiểm  tra toàn diện :  Cô Lê Thị Thúy – Lớp 5C

 3. Hoạt động NGLL

             CHỦ ĐỀ : VÒNG TAY YÊU THƯƠNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

   - Đánh giá hoạt động HKI và triển khai kế hoạch HKII.   

  - Tiết SH: Các lớp sinh hoạt lớp tại lớp theo quy trình chung.

 4. Hoạt động Đoàn thể:

  - Trực báo công tác Đoàn, Đội

  -Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HSSV (9/1)

  - Tổ chức sơ kết HKI 

                                                                             PTKTH

   

 

                                                                   Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Facebook Messenger