Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 21

Ngày cập nhật 01/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21  (TỪ 01 ĐẾN 6/1/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 20

-          Tiếp tục dạy bồi HSG, GTQM

-          HS hoàn thành vòng thi số 9 chuẩn bị cho thi  GTQMcấp trường

-          Báo cáo số liệu HK 1

-          Coi thi, chấm thi theo kế hoạch chung

-          Chuẩn bị đánh giá 2 mặt HS học kì 1

Tồn tại:

  B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 21

a/ Việc trọng tâm:

-          Coi thi HKI theo lịch phân công

-          Tăng cường dạy phụ đạo, ôn tập kiến thức cho HS chuẩn bị kiểm tra HK I

-          Tăng cường dạy bồi dưỡng GTQM,  HS hoàn thành đến vòng 11

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu, họp xét thi đua GV

b/ Công việc khác: Tăng cường tham gia các hoạt động TDTT

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(1/1)

Sáng 

Nghỉ tết

 

Chiều

Nghỉ tết

 

Ba

(2/1)

Sáng

GK1 chuyển bài cho GK2 chấm vòng 2

Cả tổ

Chiều

Nhận bài thi khối 7 tại PHT về chấm (Cô Lan)

Cả tổ

(3/1)

Sáng 

Dạy hoạch theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

GK 2 nộp bài thi về VP để ráp phách

GV nộp báo cáo sơ kết HKI, phiếu đánh giá thi đua qua mail của tổ (Theo mẫu)

Lưu ý: GV xếp loại XS phải có kèm theo bản thành tích cá nhân.

GK2

Cả tổ

Năm

(4/1) 

Sáng

GV nhận bài, trả bài thi và vào điểm

Lưu ý: M: 2, 15 phút :5, 1 tiết: theo PPCT

Cả tổ

Chiều

 

Cả tổ

Sáu

(5/1)

Sáng 

Dạy hoạch theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Họp xét thi đua lúc 15h 15 tại phòng học lớp 7C (cũ)

Cả tổ

Bảy

(6/1)

Sáng

Họp xét HK của HS

GVCN

Chiều

 

 

Hội hop

 

 

 

  Facebook Messenger