Kế hoạch tổ Xã hội

KẾ HOẠCH TUẦN 20/2017

Ngày cập nhật 25/12/2017

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 20 - Từ 25/ 12 đến 30 /12 /2017)

                                                                                                    -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

               
  I. KẾ HOẠCH 
TRỌNG TÂM

+ Thực học chương trình tuần 20

+ Cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Thi HKI các môn đề PGD -SGD

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa.

+ Ôn tập thi HKI

+ Hoàn thành con điểm HKI

+ Coi thi, chấm thi nghiêm túc, đúng quy trình

+Duyệt kế hoạch dạy học theo chủ đề môn Công nghệ , Âm nhạc

+ Nộp tên đề tài SKKN về văn phòng (26/12)

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục địa phương các môn (V-S-Đ-GDCD)

+ Môn Lịch sử : Dạy chương trình CQBĐ - ANQP

 II Giáo viên chủ nhiệm :

     CHỦ ĐIỂM : " UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN"

+Tiếp tục ổn định nề nếp, phát huy hoạt động của HĐTQ

+ HS thực hiện nghiêm túc nội quy, ATGT

+ kiểm tra đề cương ôn tập của hs

+ Phát thanh chương trình CLB theo kế hoạch

+ Thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát  truyền thống về nhà trường - Đoàn- Đội

+ Kết hợp với GVBM ôn tập cho hs

+ Kiểm tra vở ghi bài của hs

+ Sắp xếp phòng thi theo danh sách 

                           ----------------------------------

 

 

 

 

  HAI

25/12

 SÁNG

 

Học bình thường theo TKB

- CC: Ôn tập tại lớp

 

 

-Toàn tổ

- GVCN

 

 

 

CHIỀU 

Học bình thường theo TKB

 Toàn tổ

BA

26/12

SÁNG

Học bình thường theo TKB

- 8h30’: Họp TTCM tại Phòng PHT

+ Kiểm tra thư viện lớp

+ Nộp tên đề tài SKKN về văn phòng
(Cô Trang - Cô Ngọc)

+ Duyệt sổ đầu bài

-Toàn trường

- TTCM

-TPT- ĐVGV

-GV đăng ký CSTĐ

CHIỀU

 

Học bình thường theo TKB

 

-Toàn trường

 

27/12

 SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

 

 

-Toàn trường

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

-Toàn trường

NĂM

28/12

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2: Thi HKI môn Văn 9,10,11,12

 ( Thành ,N Ngọc, Liên, Tâm, Thắm ,N My)

+ Tiết 3: Thi HKI môn AV 9,10,11,12

 ( H Ngọc, Liên,Tâm, T Hà ,N My, N Hà  )

-Toàn trường

-GVCT

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2: Thi HKI môn  Toán 8

     ( Nhuận , X Tiến, Thiêm)

+ Tiết 3: Thi HKI môn AV8

     ( Thiêm -Trang- Hòa )

-GVCT

  SÁU

 29/12

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2 : Thi HKI môn Toán 9,10,11,12

     Một,  Bình, Phong, Ny,Thắng, Thế )

+ Tiết 3:Thi HKI môn Lý 9,10,11,12

    ( Tr Nga, Thắng,Thành,Lam,Thế, Sỹ )

-Toàn trường

- GVCT

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2: Thi HKI môn T6( Thắm -Thiêm)

+ Tiết 3:Thi HKI môn AV6  ( Sỹ - H Ngọc )

 

-THCS-THPT

-GVCT

- Khối T/học

 

 

 

 

  BẢY

 30/12

SÁNG

 + Học bình thường

 

-THCS-THPT

- Tiểu học

-PHT-TTCM

 

CHIỀU

 

 * 14h :  Họp hội đồng  

 

 

-Toàn trường

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     TTCM

  Facebook Messenger