Kế hoạch tổ Xã hội

KẾ HOẠCH TUẦN 18

Ngày cập nhật 11/12/2017

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG
TỔ XÃ HỘI

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 18 - Từ 11/ 12 đến 17 /12 /2017)

                                                                                                    -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

 I. KẾT QUẢ TUẦN 17
   - Kiểm tra hồ sơ Gv
   - Kiểm tra cập nhật điểm, ngân hàng đề
   - Triển khai kế hoạch biên soạn đề HKI
   - Phát thanh bài viết CLB
   - Tập huấn TNST với chuyên gia của Bộ.

      II. KẾ HOẠCH TUẦN 18

       * Giáo viên bộ môn –Tổ chuyên môn:

+ Thực học chương trình tuần 18

+ Cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa.

+ Ôn tập thi HKI

+ Hoàn thành con điểm HSI

+ Nộp đề thi HKI các môn trường ra đề ( 14/12)

Tập huấn thiết kế bài giảng E-Learning

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên

+ Kế hoạch thi giải Vật lý-Tiếng Anh qua mạng

      * Tổ xã hội :

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục địa phương các môn (V-S-Đ-GDCD)

+ Kiểm tra việc nắm tóm tắt tác phẩm văn học của hs

      * Giáo viên chủ nhiệm :

     CHỦ ĐIỂM : " UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN"

+Tiếp tục ổn định nề nếp, phát huy hoạt động của HĐTQ

+ HS thực hiện nghiêm túc nội quy, ATGT

+ kiểm tra đề cương ôn tập của hs

+ Phát thanh chương trình CLB theo kế hoạch

+ Thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát  truyền thống về nhà trường - Đoàn- Đội

+ Kết hợp với GVBM ôn tập cho hs

+ Kiểm tra vở ghi bài của hs

                              ----------------------------------

 

 

 

 

  HAI

11/12

 SÁNG

 

Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra đề cương ôn tập của hs

 

  -Toàn tổ

 

 

CHIỀU 

Học bình thường theo TKB

+ Nộp báo cáo kiểm tra hồ sơ GV

             ( Tổ XH-NK-TT)

  -Toàn tổ

-TTCM

 

BA

12/12

SÁNG

Học bình thường theo TKB

 -Toàn tổ

CHIỀU

Học bình thường theo TKB

 -Toàn tổ

13/12

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra biên bản sinh hoạt tổ CM

 

 -Toàn tổ

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

 

NĂM

14/12

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

+ Nộp đề thi HKI khối THCS-THPT

+ Duyệt đề thi HK I

 -Toàn tổ

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

+ Duyệt đề thi HK I

 

 -Toàn tổ

  SÁU

15/12

SÁNG

 

- Học bình thường theo TKB

 + Duyệt đề thi HK I

 

 -Toàn tổ

-PHT- PTKTH

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Học TQM -TA Cambridge theo TKB

+ Duyệt đề thi HK I

 

-THCS-THPT

 

 

 

 

  BẢY

 16/12

SÁNG

     

 + Học bình thường

 

 

-THCS-THPT

- Tiểu học

 

CHIỀU

 

 * 14h :  Họp tổ chuyên môn

 + Tập huấn thiết kế bài giảng E-Learning

  ( GV xây dựng bài giảng theo nội dung tập huấn ) .

 

-Toàn trường

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger