Trung học phổ thông

Chất lượng học tập của học sinh:

Ngày cập nhật 26/05/2012

 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2011-2012


I/ CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN:


- Trong cuộc thi giải Toán và tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố trường đoạt: Giải nhất đồng đội: Toán khối 1, khối 2, khối 3, Anh văn khối 3

- Trong cuộc thi giải tiếng Anh qua mạng cấp Tỉnh khối Tiểu học: có 7 HS đoạt giải (Học sinh Lớp 2 dự thi chương trình tiếng Anh Lớp 3)  

- Trong cuộc thi  “Vở sạch chữ đẹp” cấp Tiểu học do TP Đông Hà tổ chức, trường Trưng Vương dẫn đầu 16 trường Tiểu học và đoạt giải nhất Thành phố


II/ CHẤT LƯỢNG HAI MẶT:


TT

TÊN ĐƠN
 VỊ

Số HS
cuối
HKI

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI MÔN TIẾNG VIỆT

XẾP LOẠI MÔN TOÁN

Giỏi

Khá

Giỏi

Khá

TBình

Yếu

Giỏi

Khá

TBình

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Lớp 1A

25

25

100

 

 

25

100

 

 

 

 

 

 

25

100

 

 

 

 

 

 

2

Lớp1B

30

29

96.7

1

3.3

29

96.7

1

3.3

 

 

 

 

29

96.7

1

3.3

 

 

 

 

3

Lớp 2A

21

20

95.2

1

4.8

20

95.2

1

4.8

 

 

 

 

21

100

 

 

 

 

 

 

4

Lớp 2B

29

29

100

 

 

29

100

 

 

 

 

 

 

29

100

 

 

 

 

 

 

5

Lớp 2C

32

30

93.8

2

6.2

32

100

 

 

 

 

 

 

30

93.8

2

6.2

 

 

 

 

6

Lớp 2D

32

31

96.9

1

3.1

31

96.9

1

3.1

 

 

 

 

31

96.9

1

3.1

 

 

 

 

7

Lớp 3A

5

5

100

 

 

5

100

 

 

 

 

 

 

5

100

 

 

 

 

 

 

CỘNG

174

169

98.17

5

1.83

171

98.27

3

1.73

 

 

 

 

170

97.7

4

2.3