Bài viết của học sinh

KHOẢNG LẶNG

Ngày cập nhật 06/02/2017

Một lúc nào đó, để tâm hồn lắng lại trong lặng yên, ta sẽ thấy có những mảnh ký ức chợt ùa về và gọi tên bao kỷ niệm. Trong phút lặng này, tôi nhớ đến mái trường xa nhớ của mình!