HĐ Đoàn-Đội-Sao-CLBVH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NGHI THỨC ĐỘI - SAO LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày cập nhật 21/08/2016

     ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

       LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

        Số .../ KH-NK           

                                                                                               Đông hà, ngày 20 tháng 8  năm 2016

 

 

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA NGHI THỨC ĐỘI – SAO

VÀ THỂ HIỆN CÁC BÀI HÁT NGHI LỄ, TRUYỀN THỐNG

LẦN THỨ I - NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

1. Mục đích và ý nghĩa:

- Nhằm ổn định và nắm chắc kiến thức về hoạt động, điều lệ và nghi thức Đội – sao cho GVCN và các em học sinh.

- Thuộc và thể hiện đúng các bài hát theo yêu cầu của Liên đội.

- Thông qua các hoạt động để học sinh thực hiện tốt nghi thức Đội và hát đúng các bài hát yêu cầu.

2.Thời gian, địa điểm tổ chức:

* Thời gian:

- Khối THCS-THPT: Tiết SH-CC sáng thứ 2, ngày 29/8/2016. (Tiết 1-2)

- Khối Tiểu học: Tiết SH-CC sáng thứ 2, ngày 29/8/2016. (Tiết 3-4)

* Địa điểm

- Tại sân trường, sân khấu nhà thi đấu.

 

3.Hình thức tổ chức: Đối với học sinh từ khôi 1 đến 12.

- Bốc thăm câu hỏi của BTC và thực hiện

- Về thể hiện các bài hát yêu cầu

- Về nghi thức Đội

- Về sinh hoạt Sao nhi đồng.

4. Yêu cầu đối với từng khối:

          * Khối 1-2-3:

          - Hát thuộc bài hát: Hoa trường Trưng Vương. Quốc ca. Đội ca. Trái đất này là của chúng mình. Như có Bác trong ngày vui đại thắng. (Riêng khối 1 chỉ yêu cầu thuộc bài “Hoa trường Trưng Vương”)

          - Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn.

          - Các động tác tại chổ, di động

          * Khối 4-5-6-7-8-9:

          - Hát thuộc bài hát: Hoa trường Trưng Vương. Bài ca Trưng Vương. Quốc ca. Đội ca. Trái đất này là của chúng mình. Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh.

          - Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn.

          - Các động tác tại chổ, di động

          - Tháo, thắt khăn quàng đỏ, điểm số báo cáo.

          * Khối THPT:

          - Hát thuộc bài: Hoa trường Trưng Vương. Bài ca Trưng Vương. Quốc ca. Đoàn ca. Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.

          - Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn.

          - Các động tác tại chổ, di động, điểm số báo cáo.

 

5.Phân công nhiệm vụ:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

- Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Trực tiếp tổ chức tập huấn cho GVCN. Biên soạn tài liệu tập huấn chuyển đến cho GVCN để thực hiện.

Thầy Thế Anh

2

- Phổ biến đến học sinh theo kế hoạch Liên đội đã lên. Tổ chức ôn tập về nghi thức Đội, sao. Tập luyện các bài hát theo yêu cầu của Liên đội.

GVCN

3

- Kiểm tra giám sát việc triển khai của các GVCN

BGH

4

- Ban giám khảo

GV TPT Đội. Cô Thảo, Tiến Dũng, Đình Điệp

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi Nghi thức Đội, sao và thể hiện các bài hát theo yêu cầu của Liên đội lần thứ nhất  năm học năm học 2016 – 2017  đề nghị các giáo viên, nhân viên lưu ý chủ động thực hiện.

 

Nơi nhận:               GV – TPT ĐỘI                           HIỆU TRƯỞNG              

HĐQT;                                                          

BGH;   

GVCN;

CLB;

Lưu Đội; VP.                              

       Nguyễn Thế Anh                          Nguyễn Thị Ngọc