HĐ Đoàn-Đội-Sao-CLBVH

LIÊN ĐỘI: CHỦ ĐIỂM HÀNG THÁNG CỦA NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày cập nhật 03/08/2016

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 

 

             Số:....   /CĐ-LĐ                               Đông Hà, ngày 5 tháng 8 năm 2016

 

CHỦ ĐIỂM SINH HOẠT HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

       Thực hiện theo các quy định, điều lệ của Đoàn – Đội – Sao nhi đồng trong trường học, nay yêu cầu các cấp học thực hiện việc sinh hoạt hàng tháng theo từng chủ điểm sau:

       I/ SAO NHI ĐỒNG:

TPT ĐỘI – BÍ THƯ ĐOÀN

  

                                                                     Nguyễn Thế Anh