HĐ Đoàn-Đội-Sao-CLBVH

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN HỔ TRỢ CHO CÁC LỚP CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày cập nhật 24/10/2016

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH ĐOÀN TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

    

                       

                                                                                            Đông hà, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN PHÂN CÔNG VỀ CÁC LỚP

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ chương trình hoạt động công tác Đoàn năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn trường Trưng Vương, nay BCH phân công các đ/c đoàn viên về hỗ trợ các lớp như sau:

1/ Danh sách cụ thể:

STT

 TÊN ĐOÀN VIÊN

LỚP/ GVCN

GHI CHÚ

1

Đ/c Kim Loan

1A (Cô Châu)

GV Tiểu học

2

Đ/c Phương Thanh

1B (Cô Hoa)

GV Anh văn

3

Đ/c Diễm

2A (Cô Minh Lệ)

GV Âm nhạc

4

Đ/c Thủy Anh

2B (Cô P. Xuân)

GV Anh văn

5

Đ/c Tiến Dũng

2C (Cô Nhật Uyên)

GV Âm nhạc

6

Đ/c Hà My

2D (Cô Thương)

GV Anh văn

7

Đ/c Duật

3A (Cô Cảnh)

GV Tiểu học

8

Đ/c Thu Hiền

3B (Cô Vân)

GV Anh văn

9

Đ/c Mai Nhi

3C (Cô Mỹ Lợi)

GV Anh văn

10

Đ/c Phương Thảo

3D (Cô Mỹ Lành)

GV Âm nhạc

11

Đ/c Phương Thảo

4A (Cô Sắc)

GV Mĩ thuật

12

Đ/c Hồng Ngọc

4B (Cô Thúy Nhị)

GV Anh văn

13

Đ/c Yến

4C (Cô Thùy Trang)

GV Tiểu học

14

Đ/c Kim Xin

4D (Cô Phương Lan)

GV Toán – Tiểu học

15

Đ/c Đức Hòa

5A (Cô Ngọc Lan)

GV Anh văn

16

Đ/c Toàn

5B (Cô Lý)

GV Tiểu học

17

Đ/c Trinh+Linh

5C (Cô Uông Hoa)

GV NK+Gv AV

18

Đ/c  Tự Toàn

6A (Cô Thiêm)

GV TD

19

Đ/c  Thịnh

6B (Nhật My)

GV Toán

20

Đ/c Việt Thành

7B (Cô Tuyền)

GV Vật Lý

21

Đ/c Hạnh

7C (Thầy Sỹ)

GV Toán – Tiếng Anh

22

Đ/c Anh Tú

8A (Cô Thùy Nga)

GV TDTT

23

Đ/c Lam 

8B (Cô Thắm)

GV Hóa

24

Đ/c Kim Tuyến

9A (Cô Liên)

GV Văn

25

Đ/c Lan

10A (Thầy Bảo Thế)

GV Hóa

26

Đ/c Trần Nga

11A (Thầy Một)

GV Địa lý

27

Đ/c Thanh Tâm

12A (Thầy Phong)

GV Anh văn

 

 

2/ Các hoạt động cần hổ trợ:
           - Lễ khai giảng năm học

- Lễ Hội trăng rằm trung thu

- Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20-11

- Hoạt động chào mừng tết nguyên đán

- Hội thao 26/3

- Lễ tổng kết

- HĐ Dã ngoại hè

- HĐ Ngoại khóa

3/ Đánh giá:

BCH phân công cho đ/c Hoàng Đình Điệp – PBT đoàn trường theo dõi và có đánh giá hàng tháng. Đ/c Bí thư đoàn trường trực tiếp làm việc với các GVCN để năm bắt tình hình, giám sát và trực tiếp theo dõi để có đánh giá vào cuối kỳ; năm.

 

Trên đây là danh sách các đoàn viên về hổ trợ cho các lớp trong năm học 2016 – 2017, yêu cầu các Đ/c đoàn viên, giáo viên thực hiện nghiêm túc.

 

    

Nơi nhận:                                     BÍ THƯ CHI BỘ                         BCH ĐOÀN TRƯỜNG                           

HĐQT;                                                                                                Bí Thư                                      

            BGH;

            GVCN                        

Lưu hồ sơ; VP.    

                                           Hoàng Thị Hương                         Nguyễn Thế Anh