HĐ CHI BỘ - Các đoàn thể

Danh sách ĐVCĐ tham gia CLB khiêu vũ - thể thao năm học: 2015 - 2016

Ngày cập nhật 07/09/2015

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG TRỊ

CĐCS TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 25 tháng 8 năm 2015

DANH SÁCH ĐVCĐ THAM GIA CLB KHIÊU VŨ - THỂ THAO

Năm học: 2015 – 2016

(Bắt đầu tập luyện từ 7/9/2015)

 

TT

Khiêu vũ

17h00’(Thứ 2 – 5)

Bóng chuyền

17h00’ (Thứ 4 – 6)

Bóng bàn

17h00’ (Thứ 2 – 4)

Cầu lông

Thứ      …………….

Bóng đá

17h00’ (Thứ 3 – 7)

Trưởng ban CLB

Nguyễn Thế Anh

Trưởng ban CLB Hải Lý – B. Phong

Trưởng ban CLB

Nguyễn Một

Trưởng ban CLB

đ/c M. Nhuận – đ/c Hậu

Trưởng ban CLB

Hoàng Đình Điệp

Họ tên

Tổ CĐ

Họ tên

Tổ CĐ

Họ tên

Tổ CĐ

Họ tên

Tổ CĐ

Họ tên

Tổ CĐ

1.      

Nguyễn Thế Anh

TH

CS3

Võ Minh Tiến

VP

Trần Nam Bảo Thế

TH

CS2

Lê Thị Hậu

CD

Nguyễn Bảo Phong

TH

CS1

2.      

Bùi Nguyên Phương

VP

Nguyễn Thúy Nhị

TH

Phạm Nhật Uyên

TH

Nguyễn T.Hồng Thắm

TH

CS2

Hoàng Đình Điệp

TH

CS2

3.      

Phạm Chí Thanh

VP

Hà Thị Ngọc Lan

TH

Nguyễn Một

TH

CS2

Phạm Thị Yên Pha

TH

Trần Văn Quân

TH

CS3

4.      

Lê Thị Nhật Hà

TH

CS1

Hồ Thị Mỹ Lành

TH

Phạm Xuân Tiến

TH

CS2

Trần Thị Phương

CD

Trương Đức Kì Trinh

TH

5.      

Hồ Mỹ Liên

TH

Trần Thị Hiền

CD

Lê Thị Thu Nga

CD

Phạm Việt Thành

TH

CS2

Hoàng Thanh An

TH

CS3

6.      

Ngô Minh Lam

TH

CS2

Phạm Thị Kim Liên

CD

Lê Văn Thủy

CD

Trần Văn Lượng

CD

Bùi Đức Hòa

TH

CS3

7.      

Trần Thị Nga

TH

CS2

Dương Thị Thủy

CD

Trương Đức Kì Trinh

TH

Nguyễn Thị Lan

TH

CS2

Hồ Anh Tú

TH

CS2

8.      

Hoàng Thị Thiều

TH

CS2

Hoàng Thị Chung

CD

Nguyễn Thị Minh Lệ

TH

Nguyễn Thị Kim Cúc

CD

Nguyễn Tự Toàn

CD

9.      

Trần Thị Thảo Nhân

TH

CS3

Hoàng Kim Cường

CD

Nguyễn Thị Liên

TH

CS1

Đặng Thị Diệu Linh

TH

CS3

Phạm Xuân Dũng

TH

CS1

10.             

Phan Thị Thu Hiền

TH

CS3

Trần Thị Dung

CD

Lê Thị Vân

TH

Lê Thị Ánh Linh

VP

Trần Tiến Dũng

TH

11.             

Nguyễn Thị Sắc

TH

Dương Thị Thu Trang

TH

CS1

Lục Đức Bình

TH

CS1

Hồ Duy Hải

VP

 

 

12.             

Hồ Anh Tú

TH

CS2

Trần Thị Hồng Tuyết

VP

Đặng Văn Nhuận

TH

CS1

Lê Thị Thanh Tâm

TH

CS3

 

 

13.             

Nguyễn Thị Thủy Anh

TH

CS3

Phạm Thị Ngọc Mận

VP

Nguyễn Thị Mai Nhi

TH

CS3

Nguyễn Văn Cần

TH

CS1

 

 

14.             

Đặng Thị Hà My

TH

CS3

Hồ Anh Tú

TH

CS2

Nguyễn Văn Sỹ

TH

CS1

Châu Thị Ny

TH

CS3

 

 

15.             

Nguyễn Thị Thùy Nga

TH

CS2

Phạm Chí Thanh

VP

Nguyễn Thị Hồng Nhung

TH

CS1

Hồ Minh Tâm

CD

 

 

16.             

Cao Thị Thùy Dung

TH

CS1

Nguyễn Bảo Phong

TH

CS1

Hoàng Thanh An

TH

CS3

Nguyễn Tự Toàn

CD

 

 

17.             

Lê Thị Minh Tuyền

TH

CS1

Hoàng Đình Điệp

TH

CS2

 

TH

CS3

 

 

 

 

18.             

Nguyễn Thị Hải Yến

TH

CS3

Trần Văn Quân

TH

CS3

 

 

 

 

 

 

19.             

Lê Thị Mỹ Lợi

TH

Nguyễn Thị Hoài Linh

VP

 

 

 

 

 

 

20.             

Hồ Mỹ Liên

TH

 

 

 

 

 

 

 

 

21.             

Lê Tiến Duật

TH

 

 

 

 

 

 

 

 

22.             

Trần Tiến Dũng

TH

 

 

 

 

 

 

 

 

23.             

Nguyễn Thị Phương Thảo

CD

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Lịch tập cầu lông:  - 16h00’ ngày thứ 2, thứ 5 (tổ CD và GV không có tiết)
                                 -  16h00’ ngày thứ 6, thứ 7 (tổ VP và GV không có tiết)

 

            TM/BCH Công đoàn                                                      BGH                                                 HĐQT

                    Chủ tịch