Tiểu học

Kết quả học tập

Ngày cập nhật 30/05/2015

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2013-2014

I. CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN:

  Năm học 2013-2014 là năm học gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ của thầy và trò khối Tiểu học thông qua các cuộc thi giải toán, tiếng anh qua mạng cấp Thành phố, cấp tỉnh cũng như cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp”:

          Kết quả đạt được:

     * Giải toán qua mạng:

       - Cấp thành phố: tổng có 96 giải: 9 nhất; 13 nhì; 16 ba; 58 KK.

    * Giải Tiếng anh qua mạng:

       - Cấp thành phố: Tổng có 45 giải: 3 nhất; 8 nhì; 8 ba; 26 KK.

       - Cấp Tỉnh: Tổng có 24 giải: 2 nhất; 6 nhì; 8 ba; 8 KK.

     * Cuộc thi “Vở sạch – viết chữ đẹp” cấp tỉnh:

    Tổng có 05 giải: 01 giải A; 03 giải B; 01 giảiKK.                                                                                                                                                

 II. CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ: 

STT

 

 

LỚP

T.SỐ
 HS

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI MÔN TIẾNG VIỆT

XẾP LOẠI MÔN TOÁN

TỐT

KHÁ

T.BÌNH

GIỎI

KHÁ

T.BÌNH

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

1

1A

31

30

96.8

1

3.2

0

0.0

30

96.8

1

3.2

0

0.0

30

96.8

1

3.2

0

0.0

2

1B

33

32

97.0

1

3.0

0

0.0

32

97.0

1

3.0

0

0.0

32

97.0

1

3.0

0

0.0

3

1C

32

31

96.9

1

3.1

0

0.0

31

96.9

1

3.1

0

0.0

31

96.9

1

3.1

0

0.0

4

1D

32

31

96.9

1

3.1

0

0.0

31

96.9

1

3.1

0

0.0

31

96.9

1

3.1

0

0.0

5

1E

29

28

96.6

1

3.4

0

0.0

29

100.0

0

0.0

0

0.0

28

96.6

1

3.4

0

0.0

6

2A

31

30

96.8

1

3.2

0

0.0

30

96.8

1

3.2

0

0.0

31

100.0

0

0.0

0

0.0

7

2B

33

32

97.0

1

3.0

0

0.0

32

97.0

1

3.0

0

0.0

33

100.0

0

0.0

0

0.0

8

2C

28

27

96.4

1

3.6

0

0.0

28

100.0

0

0.0

0

0.0

27

96.4

1

3.6

0

0.0

9

3A

28

28

100.0

0

0.0

0

0.0

28

100.0

0

0.0

0

0.0

28

100.0

0

0.0

0

0.0

10

3B

26

24

92.3

1

3.8

1

3.8

25

96.2

0

0.0

1

3.8

25

96.2

1

3.8

0

0.0

11

4A

36

27

75.0

8

22.2

1

2.8

31

86.1

5

13.9

0

0.0

28

77.8

7

19.4

1

2.8

12

4B

36

34

94.4

2

5.6

0

0.0

35

97.2

1

2.8

0

0.0

34

94.4

2

5.6

0

0.0

13

4C

35

35

100.0

1

2.9

0

0.0

35

100.0

0

0.0

0

0.0

35

100.0

0

0.0

0

0.0

14

5A

28

21

75.0

5

17.9

2

7.1

22

78.6

6

21.4

0

0.0

25

89.3

1

3.6

2

7.1

TỔNG

438

410

93.6

24

5.5

4

0.9

419

95.7

18

4.1

1

0.2

418

95.4

17

3.9

3

0.7

 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2012-2013

 1.     CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN:

Qua các kỳ thi giải Toán qua mạng cũng giống như kỳ thi tiếng Anh qua mạng cấp thành phố, cấp tỉnh vừa qua, Trường Trưng Vương gặt hái được thành tích rực rỡ. Cụ thể, trường đã có số lượng học sinh tham gia kỳ thi nhiều nhất; và đoạt nhiều giải cao nhất so với các trường bạn trên địa bàn Thành Phố Đông Hà và toàn tỉnh :

Kết quả đạt được :

+ Toán qua mạng:

Cấp thành phố:

THCS: Tổng có 16 giải ( 1 nhất; 1 nhì; 5 ba; 12 KK).

Tiểu học: tổng sô 78 giải : 9 nhất; 13 nhì; 25 giải ba; 31 khuyến khích trong đó khối 1,2, 3 xếp nhất toàn đoàn thành phố

        Cấp tỉnh môn toán : nhà trường chưa tham gia vì chưa đến khối lớp tỉnh tổ chức.

+ Tiếng Anh qua mạng:

Cấp thành phố: 72 giải (6 nhất;14 nhì; 26 ba; 26 khuyến khích).

Cấp tỉnh: 51 giải (3 nhất; 14 nhì; 16 ba; 18 khuyến khích (trong đó Khối 3 xếp nhất toàn tỉnh)  

 

     2. CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ:

TT

TÊN
 ĐƠN VỊ

Số HS
cuối năm

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI MÔN TIẾNG VIỆT

XẾP LOẠI MÔN TOÁN

Giỏi

Khá

TBình

Giỏi

Khá

TBình

Giỏi

Khá

TBình

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

1A

32

31

96.9

1

    3.1

 

 

32

100.0

 

0.0

 

0

31

96.9

1

3.1

 

0

2

1B

33

32

97.0

1

    3.0

 

 

32

97.0

1

3.0

 

0

33

100.0

 

0

 

0

3

1C

32

31

96.9

1

    3.1

 

 

31

96.9

1

3.1

 

0

31

96.9

1

3.1

 

0

4

2A

25

25

100.0

 

       -  

 

 

25

100.0

 

0.0

 

0

25

100.0

 

0

 

0

5

2B

29

27

93.0

1

    3.5

1

3.5

27

93.2

1

3.4

1

3.4

28

96.6

1

3.4

 

0

6

3A

21

18

85.7

3

  14.3

 

 

19

90.5

2

9.5

 

0

19

90.5

2

9.5

 

0

7

3B

31

27

87.1

4

  12.9

 

 

29

93.5

2

6.5

 

0

27

87.0

4

13

 

0

8

3C

32

29

90.6

3

    9.4

 

 

31

96.9

1

3.1

 

0

30

93.8

2

6.2

 

0

9

3D

32

29

90.6

2

    6.3

1

3.1

30

93.8

2

6.3

 

0

29

90.6

2

6.3

1

3.1

10

4A

28

21

75.0

7

  25.0

 

 

27

96.4

1

3.6

 

0

21

75.0

7

25

 

0

Cộng

295

270

91.5

23

    7.8

2

0.7

283

95.9

11

3.7

1

0.3

274

92.9

20

6.8

1

0.3

 

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS & PT HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012-2013

 

I/ CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN:

          Qua kỳ thi giải Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố, kết quả Khối Tiểu học có 64 HS đạt trên 1000 điểm trong đó nổi bật có những em xuất sắc như:  Quang Huy đạt 1910 điểm dẫn đầu thành phố Đông hà, các em Minh Tú; Tuệ Nhật;  Minh Thơ, Minh Quân, Khánh Linh, Linh Quân, Khánh Ngọc đạt trên 1800 điểm. Khối THCS có 11 HS trên 1000 điểm trong đó nổi bật có những em xuất sắc như: Hoàng Dương 6B, Thiên Nga 8C,

 

II/ CHẤT LƯỢNG HAI MẶT:

TT

Lớp

Số HS

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI MÔN TIẾNG VIỆT

XẾP LOẠI MÔN TOÁN

Giỏi

Khá

TB

Giỏi

Khá

TBình

Yếu

Giỏi

Khá

TBình

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ