Tuyển sinh

kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016

Ngày cập nhật 05/08/2017

 

    SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  

Số: 09 /KH-TV                                                                  Đông Hà, ngày  5  tháng 4  năm 2015

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2015-2016

I/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :

1. Đối tượng

 - Tuyển sinh mới các lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6, lớp 10 ( Hình thức xét tuyển hồ sơ, học bạ)

- Tuyển sinh các lớp giữa cấp từ trường khác chuyển đến: từ lớp 2 đến lớp 12 (Hình thức xét học bạ và kiểm tra kiến thức)

2. Hồ sơ :

 - Đối với lớp 1 Bản sao giấykhai sinh; Giấy chứng nhận hoàn thànhchương trình mẫu giáo

 - Đối với lớp 6 : Bản sao giấy khai sinh; Học bạ cấp tiểu học                      

 - Đối với Lớp 10:  Bản sao giấy khai sinh, Học bạ Trung học Cơ sở; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (Bổ sung sau trúng tuyển).

 

II/ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRƯỜNG :

- Dịch vụ bán trú, nội trú ;

+ Học sinh  Tiểu học và THCS: học ngày 2 buổi  ở lại bán trú.

+ Học sinh THPT: Khối 11,12 học ngày 2 buổi bán trú.

+ Học sinh khối 10 Lựa chọn đăng ký: Có thể học 1 buổi chính khóa; Có thể học 2 buổi ở lại bán trú

+ Học sinh nội trú từ lớp 5 trở lên.

- Có xe đưa đón học sinh theo tuyến và theo yêu cầu tại nhà. Tại địa bàn Đông Hà, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị.

- Phục vụ ăn sáng, ăn trưa, ăn giữa bữa tại Trường

- Dạy thêm các môn năng khiếu : Bơi lội, Khiêu vũ- Erobic, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Đàn Organ, Trống ra, Mỹ thuật

- Môn tiếng Anh và Tin học được đưa vào học từ lớp 1.

- Ngoài giờ (từ 17h đến 19h) có các hoạt động : CLB Bóng đá, CLBbóng bàn, CLB cầu lông, CLB khiêu vũ, CLB võ thuật

 

III. ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:

-  Học sinh mới tuyển của năm học của tất các lớp từ 6 đến 12 là học sinh giỏi, đoạt các giải Toán, tiếng Anh  qua mạng cấp tỉnh: giảm từ 20% đến 50% học phí.

- Học sinh có năng khiếu và  đạt giải cấp Quốc gia: giảm học phí từ 10 - 20%.

- Gia đình có 2 con học ở Trường: giảm 30% học phí cho con thứ 2, thứ 3

- Con giáo viên, nhân viên của trường: giảm 30% học phí/em

- Phụ huynh nộp học phí, bán trú cả năm một lần vào đầu năm: giảm 70.000/tháng.

 

 

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

- Tuyển sinh năm học mới: bắt đầu từ 01/7/2015 đến ngày 04/8/2015

- Tuyển sinh lớp 10 từ ngày  01/06/2015 đến ngày 15/6/2015

- Học chính thức: ngày 05/8/2015.

 

V. CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2015-2016  

 - Buổi sáng học theo chương trình chính khoá của Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

 - Buổi chiều: Học theo chương trình ôn tập và nâng cao của nhà trường; Học năng khiếu (Mỗi học sinh được học 1 môn Năng khiếu- Thể thao tự chọn)  

-Tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

 

VI. MỨC THU HỌC PHÍ:

Lp

 

Néi dung

Sè tiÒn nép (VN§)

Th¸ng

Ghi chó

HS khãa đầu tiªn

Hc sinh

khãa th 2 tr v sau

 

TiÓu häc

1,2,3, 4,5

 

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

800.000

Th¸ng

TiÒn häc ngµy 2 buæi c¸c m«n v¨n hãa theo ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa cña BGD vµ ch­¬ng tr×nh phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao cña nhµ tr­êng

- B¸n tró

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn, n­íc, y tÕ vÖ sinh, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, chiÕu,gèi, kh¨n..)

1,2, 3

- TiÒn ¨n

 

18.000

Ngµy

¡n 2 b÷a (tr­ưa và gi÷a chiÒu)

4, 5

- TiÒn ¨n

 

20.000

Ngµy

¡n 2 b÷a (tr­ưa và gi÷a chiÒu)

THCS

Líp 6

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 700.000

900.000

Th¸ng

TiÒn häc ngµy 2 buæi c¸c m«n v¨n hãa theo ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa cña BGD vµ ch­¬ng tr×nh phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao cña nhµ tr­êng

- B¸n tró

 300.000

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn, n­íc, y tÕ vÖ sinh, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, chiÕu,gèi, kh¨n..)

- TiÒn ¨n

 20.000

20.000

Ngµy

¡n 2 b÷a (tr­ưa và gi÷a chiÒu)

Líp 7,8,9

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

900.000

Th¸ng

TiÒn häc ngµy 2 buæi c¸c m«n v¨n hãa theo ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa cña BGD vµ ch­¬ng tr×nh phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao cña nhµ tr­êng

- B¸n tró

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn, n­íc, y tÕ vÖ sinh, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, chiÕu,gèi, kh¨n..)

- TiÒn ¨n

 

20.000

Ngµy

¡n 2 b÷a (tr­ưa và gi÷a chiÒu)

THPT

LP 11,12

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

1.100.000

Th¸ng

TiÒn häc ngµy 2 buæi c¸c m«n v¨n hãa theo ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa cña BGD vµ ch­¬ng tr×nh phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao cña nhµ tr­êng

- B¸n tró

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn, n­íc, y tÕ vÖ sinh, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, chiÕu,gèi, kh¨n..)

- TiÒn ¨n

 

25.000

Ngµy

¡n 2 b÷a (tr­ưa và gi÷a chiÒu)

Lớp 10

-Tin hc chÝnh khãa buæi s¸ng

 

700.000

Th¸ng

Häc 1 buæi chÝnh khãa theo ch­¬ng tr×nh cña BGD

- TiÒn häc thªm buæi chiÒu

 

400.000

Th¸ng

Häc thªm buæi chiÒu theo ch­¬ng tr×nh cña nhµ tr­êng

 (phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao)

-         B¸n tró

 (nÕu chän häc ngµy 2 buæi)

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn, n­íc, y tÕ vÖ sinh, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, chiÕu,gèi, kh¨n..)

- TiÒn ¨n

 

25.000

Ngµy

¡n 2 b÷a (tr­ưa và gi÷a chiÒu)

5-12

Tiền nội trú (nÕu cã)

 

1.000.000

Th¸ng

Sinh ho¹t phÝ vµ häc kÌm buæi tèi

Tiền ăn

 

20.000

Ngày

Ăn tối ở lại nội trú

1-12

Tiền xe đưa đón (nếu có)

 

20.000

Ngày

Đưa đón theo tuyến trong nội thị bán kính 5 km. (Ngoài phạm vi hoặc tại nhà thỏa thuận riêng)

6-12

Tiền giữ xe đạp, xe đạp điện (nếu có)

 

20.000

Tháng

 

 

 

 

 Lưu ý   Nhà trường không thu thêm các khoản đóng góp đầu cấp học, đầu năm học như quy định tại các trường công lập. Các khoản trên Phụ huynh nộp vào ngày 05 hàng tháng. 

 

 * Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con em mình vào Trưng Vương, một môi trường giáo dục chất lượng cao và toàn diện. Học Trường Trưng Vương học sinh được học tập, vui chơi cả ngày tại Trường, hạn chế được tối đa nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài, không phải đi học thêm ngoài giờ ở các trường lớp khác. Tất cả các chi phí đều ở mức phù hợp với điều kiện sống của phần lớn các gia đình tại địa phương.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tuyển sinh:
Điện thoại:  0533 553556  - 0533 550997 -  0934767767-  0935919767

     Để biết thêm thông tin chi tiết xem mục tuyển sinh trê Website: http://trungvuong.vn

                                                                                               

CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                       

 

 

 

                                                                                                Bùi Mạnh Dũng