Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

kế hoạch tuần 40 của tổ tiểu học 1

Ngày cập nhật 11/05/2015

  

KẾ HOẠCH TỔ TIỂU HOC I

TUẦN 40

(Từ ngày 11/5/2015 đến ngày 16/5/2015)

 -

 

I. KẾT QUẢ -  KẾ HOẠCH CHUNG

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 1. Kết quả tuần 39

- Tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh, chuẩn bị tốt cho các em làm bài kiểm tra cuối năm.

- Tiếp tục cho học sinh làm bài kiểm tra thử. Khối 1 tăng cường cho học sinh luyện viết trên mẫu giấy thi.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc.

- Thực hiện đánh giá học sinh cuối năm theo đúng thông tư 30.     

 2.  Kế hoạch tuần 40                   

- Tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh.

- Kiểm tra lại bộ vở, hoàn chỉnh phần viết vở trong năm.

- Hoàn thành đánh giá học sinh trong tháng 5.

- Vào điểm thi cuối năm, thực hiện đánh giá cuối năm theo thông tư 30, xét, đề nghị nhà trường khen thưởng học sinh.

- Tổng kết tổ, bình xét thi đua cuối năm.

-  Tham gia ngoại khóa Bác Hồ kính yêu.

- Đón các đoàn học sinh mần non về tham quan trường.   

- Các lớp lên kế hoạch chuẩn bị cho tổng kết lớp vào tuần sau.

- Tham gia họp GVCN.

- Họp phụ huynh vào chủ nhật- 17/5

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(11/5)

Sáng

 

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ 

Chiều

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

 

Ba

(12/5)

Sáng

-  Ôn tập

- Đón học sinh mần non tham quan trường.

- Toàn tổ

- cô P Xuân, cô Lành, cô uyên.

Chiều

-  Ôn tập

 

 - Toàn tổ

 

(13/5)

Sáng 

-  Ôn tập

- Đón học sinh mần non tham quan trường.

- Toàn tổ

- cô Liên, cô Uyên, cô Lệ.

Chiều

- Tổng kết tổ, xét thi đua.

- Toàn tổ

 

Năm

(14/5)

 

Sáng

-  Ôn tập

- Đón học sinh mần non tham quan trường.

- Toàn tổ

- GV khối 1

Chiều

-  Ôn tập

Toàn tổ

 

Sáu

(15/5)

Sáng

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Ôn tập

 

 - Toàn tổ

Bảy

(16/5)

Sáng

Nghỉ

- Toàn tổ

Chiều

 Họp GVCN

 - Toàn trường.

                                                      

 

 

 

 

  Facebook Messenger