Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

kế hoạch tuần 39 của tổ tiểu học 1

Ngày cập nhật 03/05/2015

  

KẾ HOẠCH TỔ TIỂU HOC I

TUẦN 39

(Từ ngày 4/5/2015 đến ngày 9/5/2015)

 -

 

I. KẾT QUẢ -  KẾ HOẠCH CHUNG

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 1. Kết quả tuần 38

Dạy hoàn thành chương trình tuần 34. .

- Các lớp tập trung ôn tập kiến thức cơ bản cho học sinh, cho học sinh làm bài thi thử.

- Tăng cường cho học sinh luyện viết trên mẫu giấy thi mới.

- TT duyệt đề thi, nộp về BGH đề kiểm tra cuối năm.

- TT hoàn thành các loại báo cáo nộp về Hiệu trưởng.

 

 2.  Kế hoạch tuần 39                   

- Tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh, chuẩn bị tốt cho các em làm bài kiểm tra cuối năm.

- Tiếp tục cho học sinh làm bài kiểm tra thử. Khối 1 tăng cường cho học sinh luyện viết trên mẫu giấy thi.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc.

- Thực hiện đánh giá học sinh cuối năm theo đúng thông tư 30.     

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(4/5)

Sáng

 

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ 

Chiều

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

 

Ba

(5/5)

Sáng

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Ôn tập

 

 - Toàn tổ

 

(6/5)

Sáng 

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

- TT

Chiều

- Họp hội đồng.

- Toàn tổ

 

Năm

(7/5)

 

Sáng

-  Thi Toán- Tiết 1

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Ôn tập

Toàn tổ

 

Sáu

(8/5)

Sáng

-  Thi Tiếng Việt

 

-  Ôn tập

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Ôn tập

 

 - Toàn tổ

Bảy

(9/5)

Sáng

Chấm thi

- GV được phân công

Chiều

 Nghỉ

 - Toàn tổ

                                                      

 

 

 

 

  Facebook Messenger