Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

kế hoạch tuần 38 của tổ tiểu học 1

Ngày cập nhật 26/04/2015

  

KẾ HOẠCH TỔ TIỂU HOC I

TUẦN 38

(Từ ngày 27/4/2015 đến ngày 2/5/2015)

 -

 

I. KẾT QUẢ -  KẾ HOẠCH CHUNG

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 1. Kết quả tuần 37

- Dạy hoàn thành chương trình tuần 34. .

- Các lớp tập trung rèn các kĩ năng cơ bản cho học sinh, tiếp tục rèn chữ viết, giữ bộ vở sạch đẹp.

- Cho học sinh làm bài kiểm tra thử các môn Toán, Tiếng Việt.

- Cho học sinh tập viết chính tả trên mẫu giấy thi bài viết chữ đẹp.

- Thống  nhất  lên kế hoạch ôn tập,

- TT duyệt đề thi, nộp về BGH đề kiểm tra cuối năm.

 2.  Kế hoạch tuần 38                   

- Dạy ôn tập kiến thức cho học sinh, cho học sinh làm bài kiểm tra thử trong ngày 27.

- Dặ dò học sinh nghỉ lễ đúng quy định, giao bài tập rèn luyện thêm cho học sinh trong kì nghỉ.     

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(20/4)

Sáng

 

-  Dạy học

- Chào cờ

 

- Toàn tổ 

Chiều

-  Dạy học

 

- Toàn tổ

 

Ba

(21/4)

Sáng

-  Nghỉ lễ

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Nghỉ lễ

 

 - Toàn tổ

 

(22/4)

Sáng 

-   Nghỉ lễ

- Toàn tổ

- TT

Chiều

-   Nghỉ lễ

- Toàn tổ

 

Năm

23/4)

 

Sáng

-  Nghỉ lễ

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Nghỉ lễ

Toàn tổ

 

 

Sáu

(24/4)

Sáng

Nghỉ lễ

- Toàn tổ

 

Chiều

-   Nghỉ lễ

 - Toàn tổ

Bảy

(25/3)

Sáng

    Nghỉ lễ

- GV được phân công

Chiều

     Nghỉ lễ

 - Toàn tổ

sin                                                                 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger