Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

kế hoạch tuần 36 của tổ tiểu học 1

Ngày cập nhật 12/04/2015

  

KẾ HOẠCH TỔ TIỂU HOC I

TUẦN 36

(Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 18/4/2015)

 -

 

I. KẾT QUẢ -  KẾ HOẠCH CHUNG

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 1. Kết quả tuần 34 

- Dạy hoàn thành chương trình tuần 32.

- Hoàn thành kế hoạch thao giảng của kì II.

- Dự giờ GV.

- Thống  nhất  lên kế hoạch ôn tập, ra đề kiểm tra cuối năm.

- GV hoàn thành các loại báo cáo nộp về tổ trưởng.

 2.  Kế hoạch tuần 35                   

- Dạy hoàn thành chương trình tuần 33. .

- Các lớp tập trung rèn các kĩ năng cơ bản cho học sinh, tiếp tục rèn chữ viết, giữ bộ vở sạch đẹp.

- Dự giờ GV.

- Thống  nhất  lên kế hoạch ôn tập,

- TT duyệt đề thi, nộp về BGH đề kiểm tra cuối năm.

- TT hoàn thành các loại báo cáo nộp về Hiệu trưởng.

 

     

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(13/4)

Sáng

 

-  Dạy học

 

- Toàn tổ 

Chiều

-  Dạy học

GV hoàn thành các loại báo cáo nộp về tổ trưởng.

 

- Toàn tổ

 

Ba

(14/4)

Sáng

-  Dạy học

 

- Toàn tổ

 

Chiều

- Dạy học

 

 - Toàn tổ

 

(15/4)

Sáng 

-  Dạy học

- Dự giờ GV

- Toàn tổ

- TT

Chiều

Sinh hoat chuyên môn :

 -14h +PHT triển khai công tác thi học kì.

        +CTCĐ tổ chức cho gv đánh giá HT, PHT chuẩn.

-15h : Họp Tổ CM :

    + Kiểm tra hồ sơ GV.

    + Đánh giá cách thức hoạt động của HĐTQ của các khối lớp.

    + Thống kê các hoạt động của TCM, đánh giá năng lực của GV theo chuẩn, theo các tiêu chí mà trường đã đưa ra.

 

 

- Toàn tổ

 

Năm

16/4)

 

Sáng

-  Dạy học

-  Dự giờ GV

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Dạy học

- Nộp kế hoạch đã triển khai và sổ biên bản của tổ chuyên môn về VP HT.

 

Toàn tổ

 

 

Sáu

(17/4)

Sáng

-  Dạy học

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Dạy học

 

 - Toàn tổ

Bảy

(18/3)

Sáng

   Dạy bồi dưỡng toán

- GV được phân công

Chiều

 Nghỉ

 - Toàn tổ

sin                                                                 

 

 

 

 

  Facebook Messenger