GV - HS tiêu biểu

Giáo viên và học sinh tiêu biểu năm học 2013-2014

Ngày cập nhật 05/12/2014

NĂM HỌC 2013-2014

 

 I/ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU NĂM HỌC

 

Stt

Họ và tên

Chuyên môn

Thành tích

1

Bùi Thị Hải Lý

Tổ trưởng tổ Tiểu học 123

Giảng dạy lớp có thành tích học tập tốt. Tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường. Tổ trưởng tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

2

Nguyễn Thị Như Hoa

Giáo viên Tiểu học

Giảng dạy lớp có thành tích học tập tốt. Chủ nhiệm lớp đạt thành tích toàn diện về mọi mặt. Tham gia tích cực các hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

3

Nguyễn Thị Châu

Giáo viên Tiểu học

Giảng dạy lớp có thành tích học tập tốt, thực hiện nề nếp – tự quản tốt. Có thành tích trong việc bồi dưỡng học sinh dự thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp tỉnh. Tham gia tích cực các hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

4

Hồ Thị Bích Ngọc

Giáo viên Tiểu học

Giảng dạy lớp đạt thành tích cao về thi đua học tập. Tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

5

Đoàn Thị Xuân

Giáo viên Tiểu học

Tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

6

Nguyễn Thế Anh

Tổ trưởng tổ năng khiếu

Tổ trưởng xuất sắc, điều hành CLB VH-TT đạt nhiều thành tích trong các hoạt động phong trào của nhà trường. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học. Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

7

Lương Bạch Dương

Giáo viên Mỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học. Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể của nhà trường. Đạt giải nhì Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” cấp tỉnh. Giấy khen của Giám đốc Sở.

8

Nguyễn Một

Tổ trưởng tổ thực nghiệm

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học. Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

9

Nguyễn Thị Thiêm

Giáo viên Địa lý

Chủ nhiệm lớp đạt thành tích toàn diện về mọi mặt. Tham gia tích cực các hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.

10

Nguyễn Thị Hải Xoan

Tổ trưởng tổ

Xã hội

Tổ trưởng xuất sắc, tham gia tích cực trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi và đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyên vào lớp 10. Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

11

Nguyễn Thị Hải Yến

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

Tham gia tích cực trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi và đạt kết quả cao qua các kỳ thi HSG cấp Thành phố, cấp tỉnh và kỳ thi chuyên vào lớp 10. Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

12

Lê Thị Hậu

Tổ trưởng tổ Cấp dưỡng bán trú

Tổ trưởng xuất sắc, điều hành tổ cấp dưỡng, bán trú hoạt động hiệu quả đạt thành tích cao trong công tác chăm sóc, quản lý học sinh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học. Giấy khen của Giám đốc Sở.

II/ HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC

1. Học sinh tiêu biểu của các lớp:

Stt

Họ và tên

Lớp

Thành tích

1

Nguyễn Đăng Thắng

1A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải ba HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

2

Phan Lê Quỳnh Như

1B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

3

Phan Nam Khánh

1C

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải ba HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

4

Ngô Xuân Thắng

1D

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

5

Trần Nguyễn Bảo Ngọc

1E

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

6

Trương Thị Hạnh Nguyên

2A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

7

Lê Ngọc Tâm

2B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải ba HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

8

Phan Hoàng Hải Yến

2C

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

9

Hồ Lê Yến Linh

3A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải nhì HSG giải tiếng anh qua mạng cấp thành phố khối 3 ;

3.    Đạt giải nhì HSG giải tiếng anh qua mạng cấp tỉnh khối 4;

4.    Đạt giải giải ba HSG giải toán qua mạng cấp thành phố.

10

Hồ Nguyễn Thùy Trang

3B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố;

3.    Đạt giải khuyến khích HSG giải tiếng anh qua mạng cấp thành phố.

11

Trương Hồng Quân

4A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

12

Võ Mạnh Cường

4B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

13

Bùi Duy Phương

4C

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải nhì HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố;

3.    Đạt giải nhất nội dung thi đấu cầu lông đơn và đôi nam nữ Hội thao chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

14

Võ Ngọc Khánh Linh

4C

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải nhất HSG giải tiếng anh qua mạng cấp thành phố khối 4;

3.    Đạt giải nhì HSG giải tiếng anh qua mạng cấp tỉnh khối 4;

4.    Đạt giải nhất HSG giải toán qua mạng cấp thành phố;

5.    Đạt giải A giải “Vở sạch chữ đẹp” cấp tỉnh.

15

Nguyễn Hà Trang

5A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

16

Nguyễn Tiến Thành

6A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải ba HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố.

17

Đỗ Đăng Quang

7A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

18

Đỗ Thị Nguyên Nhi

7B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải nhì HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố;

19

Lê Hoàng Minh Tuấn

8A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

20

Ngô Văn Đạt

8B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải khuyến khích HSG giải Toán qua mạng cấp Thành phố;

21

Hàn Lê Trọng Tín

9A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

22

Lê Hoàng Hải Dương

9B

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

23

Nguyễn Vũ Thiên Nga

9C

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi;

2.    Đạt giải KK HSG giải tiếng anh qua mạng cấp thành phố khối 9.

3.    Đạt giải ba HSG giải tiếng anh qua mạng cấp tỉnh khối 4;

4.    Đạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi văn hóa Lớp 9 cấp thành phố;

5.    Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

24

Lê Văn Chiến

10A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

25

Hoàng Thị Diễm Liên

11A

1.    Đạt thành tích học sinh giỏi.

2.    Cán sự lớp giỏi.

2. Danh sách học sinh được cấp học bổng học kỳ I năm học 2014-2015:

          2.1 Khối THCS:

Stt

Họ và tên

Lớp

Xét % học bổng

1

Nguyễn Tiến Thành

7A

20%

2

Hoàng Lê Minh Phú

8A

20%

3

Đỗ Thị Nguyên Nhi

7B

30%

4

Lê Hoàng Dương

30%

5

Lâm Tâm Phương

20%

6

Sử Ngọc Minh Sang

8B

30%

7

Ngô Văn Đạt

10%

8

Tạ Minh Thông

10%

2.2 Khối THPT:

Stt

Họ và tên

Lớp

Xét % học bổng

1

Cao Thùy Dương

10A

10%

2

Hoàng Thị Diễm Liên

11A

10%

3

Trần Châu Thanh Hải

10%