Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

kế hoạch tuần 11 của tổ TH 123

Ngày cập nhật 13/10/2013

KẾ HOẠCH TỔ TIỂU HOC I

TUẦN 11

(Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 19/10/2013)

 

 

      I. KẾT QUẢ -  KẾ HOẠCH CHUNG

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 1. Kết quả tuần

- Thực hiện dạy chương trình tuần 8.

-  Thực hiện soạn giảng nghiêm túc.

-  Tiếp tục thao giảng

-  Chia sẻ về tiết dự giờ ở Triệu Phong

- Tổ chức thi giữa kì 1.

  2. Kế hoạch tuần :

- Dạy chương thình tuần 9

- Tiếp tục thao giảng.

- Soạn giảng theo hướng tích cực, áp dụng các kĩ thuật mới vào giảng dạy.

- Tổ chức chấm bài kiểm tra giữa kì 1, nộp báo cáo diểm.

- Dạy bồi dưỡng toán qua mạng.

- Tập luyện văn nghệ chuẩn bị thi vào 19/10.

 

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(14/10)

Sáng

 

- Dạy học

- Chấm và nộp báo cáo điểm thi giữa kì 1 về chuyên môn

 

- Toàn tổ

 

Chiều

- Dạy học

- Toàn tổ

 

Ba

(15/10)

Sáng

-   Dạy học

 

                        

- Toàn tổ

 

Chiều

- Dạy học

 

(16/10)

Sáng 

-  Dạy học

- Toàn tổ

 

 

Chiều

- Họp hội đồng sư phạm

- Sinh hoạt chuyên môn

 

- Toàn tổ

 

 

Năm

(17/10)

 

Sáng

-  Dạy học

 

- Toàn tổ

 

Chiều

-  Dạy học

- Toàn tổ

 

 

Sáu

(18/10)

Sáng

- Dạy học

- Kiểm tra việc cập nhật giáo án.

- Toàn tổ

 

- TT

Chiều

-  Dạy học

 

Bảy

(19/10)

Sáng

- Bồi dưỡng toán qua mạng

 

- GV được phân công

Chiều

- Dự lễ kỉ niệm 20/10/

- GV được phân công

 

                                                                                                                                                                                           

  Facebook Messenger