GV - HS tiêu biểu

HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2012 – 2013

Ngày cập nhật 23/05/2013

HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Lê Đàm Gia Bảo

3C

1. Giải nhì độc tấu đàn Organ
2. HSG năm học
3. Giải nhì IOE cấp tỉnh

2

Bùi Duy Phương

3C

1. HSG năm học
2. Giải khuyến khích IOE cấp tỉnh
3. Giải nhất đơn nam cầu lông cấp trường
4. Giải nhất đôi nam nữ cầu lông cấp trường

3

Lê Thảo Linh

3C

1. Giải nhất đôi nam nữ cầu lông  cấp trường
2. HSG năm học
3. Giải khuyến khích  IOE cấp tỉnh

4

Nguyễn Bách

6B

1. Giái nhất cờ vua nam cấp TP
2. HSG năm học  (diện xét học bổng)
3. Đạt khuyến khích toán TP

5

Phạm Thị Thu Phương

8C

1. HSG năm học (diện xét học bổng)
2. Giải nhất đơn nữ  cấp trường
3. Giải khuyến khích toán cấp TP
4. Giải nhất đôi nam nữ cầu lông cấp trường

6

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

8C

1. Giải nhì vẽ tranh mỹ thuật cấp TP

2. Giải 3 học bổng

3. Giải khuyến khích IOE cấp tỉnh

4. HSG năm học

7

Nguyễn Hoàng Thúy An

8C

1.Giái nhì cờ vua nữ cấp TP

2. Đạt giải nhì học bổng

3. Giải 3 toán TP

4. HSG năm học

8

Trần Tiến Anh

8C

1. Giải nhất cờ vua cấp trường
2. HSG năm học
3. Giải nhì Toán TP

9

Lê Mạnh Hiếu

8C

1. Giải nhất đôi nam nữ cầu lông cấp trường
2. HSG năm học
3. Giải khuyến khích  IOE cấp tỉnh