Trung học phổ thông

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2012-2013

Ngày cập nhật 22/05/2013

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2012-2013

 

 

1.     CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN:

Qua các kỳ thi giải Toán qua mạng cũng giống như kỳ thi tiếng Anh qua mạng cấp thành phố, cấp tỉnh vừa qua, Trường Trưng Vương gặt hái được thành tích rực rỡ. Cụ thể, trường đã có số lượng học sinh tham gia kỳ thi nhiều nhất; và đoạt nhiều giải cao nhất so với các trường bạn trên địa bàn Thành Phố Đông Hà và toàn tỉnh :

Kết quả đạt được :

+ Toán qua mạng:

Cấp thành phố:

THCS: Tổng có 16 giải ( 1 nhất; 1 nhì; 5 ba; 12 KK).

Tiểu học: tổng sô 78 giải : 9 nhất; 13 nhì; 25 giải ba; 31 khuyến khích trong đó khối 1,2, 3 xếp nhất toàn đoàn thành phố

        Cấp tỉnh môn toán : nhà trường chưa tham gia vì chưa đến khối lớp tỉnh tổ chức.

+ Tiếng Anh qua mạng:

Cấp thành phố: 72 giải (6 nhất;14 nhì; 26 ba; 26 khuyến khích).

Cấp tỉnh: 51 giải (3 nhất; 14 nhì; 16 ba; 18 khuyến khích (trong đó Khối 3 xếp nhất toàn tỉnh)  

 

     2. CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ:

TT

TÊN
 ĐƠN VỊ

Số HS
cuối năm

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI MÔN TIẾNG VIỆT

XẾP LOẠI MÔN TOÁN

Giỏi

Khá

TBình

Giỏi

Khá

TBình

Giỏi

Khá

TBình

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

1A

32

31

96.9

1

    3.1

 

 

32

100.0

 

0.0

 

0

31

96.9

1

3.1

 

0

2

1B

33

32

97.0

1

    3.0

 

 

32

97.0

1

3.0

 

0

33

100.0

 

0

 

0

3

1C

32

31

96.9

1

    3.1

 

 

31

96.9

1

3.1

 

0

31

96.9

1

3.1

 

0

4

2A

25

25

100.0

 

       -  

 

 

25

100.0

 

0.0

 

0

25

100.0

 

0

 

0

5

2B

29

27

93.0

1

    3.5

1

3.5

27

93.2

1

3.4

1

3.4

28

96.6

1

3.4

 

0

6

3A

21

18

85.7

3

  14.3

 

 

19

90.5

2

9.5

 

0

19

90.5

2

9.5

 

0

7

3B

31

27

87.1

4

  12.9

 

 

29

93.5

2

6.5

 

0

27

87.0

4

13

 

0

8

3C

32

29

90.6

3

    9.4

 

 

31

96.9

1

3.1

 

0

30

93.8

2

6.2

 

0

9

3D

32

29

90.6

2

    6.3

1

3.1

30

93.8

2

6.3

 

0

29

90.6

2

6.3

1

3.1

10

4A

28

21

75.0

7

  25.0

 

 

27

96.4

1

3.6

 

0

21

75.0

7

25

 

0

Cộng

295

270

91.5

23

    7.8

2

0.7

283

95.9

11

3.7

1

0.3

274

92.9

20

6.8

1

0.3