Trung học phổ thông

Chất lượng học tập học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Ngày cập nhật 23/01/2013

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THCS & PT HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012-2013

 

I/ CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN:

          Qua kỳ thi giải Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố, kết quả Khối Tiểu học có 64 HS đạt trên 1000 điểm trong đó nổi bật có những em xuất sắc như:  Quang Huy đạt 1910 điểm dẫn đầu thành phố Đông hà, các em Minh Tú; Tuệ Nhật;  Minh Thơ, Minh Quân, Khánh Linh, Linh Quân, Khánh Ngọc đạt trên 1800 điểm. Khối THCS có 11 HS trên 1000 điểm trong đó nổi bật có những em xuất sắc như: Hoàng Dương 6B, Thiên Nga 8C,

 

II/ CHẤT LƯỢNG HAI MẶT:

TT

Lớp

Số HS

XẾP LOẠI HỌC LỰC

XẾP LOẠI MÔN TIẾNG VIỆT

XẾP LOẠI MÔN TOÁN

Giỏi

Khá

TB

Giỏi

Khá

TBình

Yếu

Giỏi

Khá

TBình

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1

Lớp 1A

32

30

93.7

2

6.3

 

 

31

96.9

1

3.1

 

 

 

 

31

96.9

1

3.1

 

 

 

 

2

Lớp1B

33

30

90.9

3

9.1

 

 

31

93.9

2

6.1

 

 

 

 

31

93.9

2

6.1

 

 

 

 

3

Lớp 1C

32

30

93.7

2

6.3

 

 

31

96.9

1

3.1

 

 

 

 

30

93.8

2

6.3

 

 

 

 

4

Lớp 2A

24

24

100

 

 

 

 

24

100

 

 

 

 

 

 

24

100

 

 

 

 

 

 

5

Lớp 2B

30

27

90

2

6.7

1

3.3

27 

 

 

 

 

 

29 

 

1

 

 

 

 

 

6

Lớp 3A

22

20

90.9

2

9.1

 

 

20

90.9

2

9.1

 

 

 

 

20

90.9

2

9.1

 

 

 

 

7

Lớp 3B

31

29

93.5

2

6.5

 

 

30

96.8

1

3.2

 

 

 

 

29

93.5

2

6.5

 

 

 

 

8

Lớp 3C

32

29

90.6

3

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

93.9

1

3.1

 

 

 

 

9

Lớp 3D

32

30

93.7

2

6.3

 

 

31

96.9

1

3.1

 

 

 

 

30

93.8

2

6.3

 

 

 

 

10

Lớp 4A

27

18

66.7

4

14.8

 5

18.5 

26

96.3

1

3.7

 

 

 

 

18

66.7

4

15

5

18.5

 

 

Tổng cộng

295

267

90.5

22

7.5

6

2.0

224

75.9

9

3.1

 

 

 

 

213

72.2

15

5.1

5

1.7