GV - HS tiêu biểu

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN &ỌC SINH TIÊU BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 – 2013

Ngày cập nhật 19/01/2013

I/ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 – 2013: 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

THÀNH TÍCH

1

Nguyễn Văn Sỹ

Toán

Đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi GVDG cấp trường

2

Nguyễn Một

Vật lí

Đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi GVDG cấp trường, thực hiện tốt chuyên đề cấp thành phố và được HĐBM đánh giá rất cao. 

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Tiếng Anh

Đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi GVDG cấp trường, điều hành tổ tiêng Anh bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao nhất thành phố.

4

Phạm Thị Phương Xuân

Tiểu học

Đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi GVDG cấp trường

5

Hồ Thị Bích Ngọc

Tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm tốt, điều hành lớp đạt thành tích toàn diện, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

6

Trần Nam Bảo Thế

Sinh học

Giáo viên chủ nhiệm tốt, điều hành lớp đạt thành tích nề nếp tốt, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

7

Trương Vũ Như Ngọc

Văn học

Giáo viên chủ nhiệm tốt, điều hành lớp đạt thành tích nề nếp tốt, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

8

Nguyễn Thị Thiêm

Địa lý

Giáo viên chủ nhiệm tốt, điều hành lớp đạt thành tích toàn diện, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

9

Nguyễn Thế Anh

Âm Nhạc

Đạt thành tích cao trong công tác quản lý học sinh và công tác điều hành chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

10

Lê Thị Hậu

Cấp dưỡng

Bán trú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong HK1 năm học 2012 -2013 và đạt thành tích cao trong công tác quản lý điều hành tổ.

11

 

 

 

 
II/ HỌC SINH TIÊU BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 – 2013:

1/ Học sinh được cấp học bổng kì 1 năm học 2012 – 2013

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

Môn đạt giải
tỉnh x3

Điểm xét

Xếp hạng

1

Nguyễn Quang Minh

8C

9.6

9.46

1

2

Nguyễn Hoàng Thúy An

8C

 

9.38

2

3

Nguyễn Vũ Thiên Nga

8C

 

9.2

3

4

Phạm Thị Thu Phương

8C

 

9.16

3

5

Tạ Minh Thông

7A

 

8.63

3

6

Lê Hoàng Dương

6B

 

9.02

3

2/ Học sinh tiêu biểu giải Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH

1

Phạm Quang

Huy 

3B

Đạt giải nhất thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3 và khối 4

2

Nguyễn Minh

Tú 

3C

Đạt giải nhất thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3 và khối 4

3

Lê Minh

Thơ

3C

Đạt giải nhất thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3 và giải nhì khối 4

4

Võ Ngọc Khánh

Linh

3C

Đạt giải nhất thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3

5

Phan Vũ Tuệ

Nhật

3B

Đạt giải nhì thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3 và khối 4

6

Nguyễn Bùi Linh

Quân

3C

Đạt giải nhì thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3 và khối 4

7

Nguyễn Phan Khánh

Ngọc 

3B

Đạt giải nhìthi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố của khối 3

8

Lê Hoàng

Dương

6B

Đạt giải cao trong tốp dẫn đầu thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố

9

Nguyễn Vũ Thiên

Nga

8C

Đạt giải cao trong tốp dẫn đầu thi giải tiếng Anh qua mạng cấp thành phố