Tin tức - Sự kiện

TRƯNG VƯƠNG TIẾP ĐÓN BAN VĂN HÓA XÃ HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN LÀM VIỆC VÀ THAM QUAN

Ngày cập nhật 20/07/2021

Sáng 7/7, nhà trường đón Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đến làm việc và tham quan. Trong đoàn có ông Nguyễn Trần Huy - Tỉnh ủy viên, PCT HĐND Tỉnh. Bà Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên , GĐ Sở GD & ĐT tỉnh QT và các đồng chí trong Ban.

BGH nhà trường cùng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị  trao đổi và làm việc. 

 Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị  tham quan các khu nhà học của Trường.Đến  thăm phòng thư viện Trường Trưng Vương.


Khu vực nhà bếp của Trường.