Tiểu học

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2020-2021

Ngày cập nhật 09/07/2021

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC

 NĂM HỌC 2020-2021

I.                  CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN

 

THỐNG KÊ GIẢI QUA CÁC CUỘC THI NĂM HỌC 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Khối,

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

TC
(giải)

Ghi chú

Giải

HSGVH THCS cấp Thành phố

Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Giải Nhất đồng đội Toán

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

HSGVH cấp Tỉnh

Nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

3

Giải KK đồng đội Anh văn

Hội khỏe phù đổng cấp Thành phố

Nhất

 

 

 

 

3

4

2

 

1