Trung học cơ sở

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 01/12/2020

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI THCS-THPT

 NĂM HỌC 2018-2019

I.                   CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN

Nội dung

Khối,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng

TC
(giải)

Giải

Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi cấp Thành phố

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

III

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Thể thao học đường cấp Thành phố

I

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

II

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Liên hoan Đàn Organ

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2