Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 43 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 25/05/2020

                           SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 43

(Từ 25/5 đến 30/5/2020)

Thực học tuần 39 – Đối với khối THPT

Thực học tuần 37 – Đối với khối THCS

Thực học tuần 31 – Đối với khối Tiểu học

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

CHỦ ĐIỂM THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU

·         I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Tổ chức tuyên truyền nghiêm túc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vào giờ Sinh hoạt để học sinh nắm bắt.

+ Phân công học sinh làm công tác vệ sinh lớp học, cửa kính, sát khuẩn các dụng cụ, đò dùng học tập của lớp mình hàng ngày.

+ Tham dự chào cờ đầu tuần đối với khối Tiểu học. Quán triệt đến học sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

- Soạn giáo án, LBG và thực hiện dạy học theo TKB của nhà trường nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Tổ chức giao lưu giữa GV khối THCS và HS lớp 5 theo kế hoạch và lịch đã phân công.

- Tham gia dự thi HSG VH cấp Tỉnh, khối 9. Tham gia dự thi IOE cấp Tỉnh khối 5-9-11 theo kế hoạch.

- Tổ chức dạy học STEM theo lịch phân công

- Cùng với HĐQT, BGH dự tuyển các giáo viên mới

- Tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo cho học sinh.

     1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Tăng cường kế hoạch bồi dưỡng và tham gia thi IOE cấp Tỉnh đối với khối 5-9-11.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26-27/5/2020

     2/ Tổ Toán – Tin:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     3/ Tổ thực nghiệm:

- Đẩy mạnh hoạt động dạy học STEM

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     4/ Tổ xã hội

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     5/ Khối Tiểu học:

- Thực hiện chương trình dạy học theo tuần 31. Tiếp tục dạy học đối với những học sinh không tham gia học online trong thời gian vừa qua.

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón học sinh mầm non đến tham quan.

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn.

- Phối kết hợp với khối Trung học để tổ chức giao lưu giữa GV và HS theo kế hoạch.

     6/ Tổ Năng khiếu:

- Đẩy mạnh hoạt động dạy học các môn NKTC, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh.

- Hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên thực tập.

- Phối kết hợp để tổ chức sinh hoạt dân vũ cho khối 1-2 và dự tuyển GV mới.

     7/ Đoàn – Đội:

- Phát thanh hàng ngày về các hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để học sinh nắm bắt.

- Triển khai việc tổ chức đánh giá, xếp loại và phổ biến công việc trực tuyến đến GVCN qua phần mềm mới.

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh.

         V. Ban Giám Hiệu:

+ Chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đến tận học sinh, CB, GV, NV nhà trường.

+ Tiếp nhận các công văn từ Sở GD để xử lý công việc và hoàn thành các báo cáo theo quy định.

+ Kiểm tra việc cập nhật LBG, GA của GVBM trên Website trước khi giảng dạy. Kiểm tra các TCM xây dựng kế hoạch thực hiện và kiểm tra việc giảng dạy của GVBM.

+ Chỉ đạo các GVBM, GVCN khối 12 tiếp tục tăng cường công tác ôn tập và giải các bộ đề minh họa cho học sinh.

+ Cùng với HĐQT dự giờ tuyển dụng các giáo viên mới.

+ Chỉ đạo các TCM, GVBM có học sinh tham gia thi HSG VH Cấp Tỉnh, khối 9. Thi IOE cấp Tỉnh khối 5-9-11.

+ Giám sát, chỉ đạo các Thầy cô giáo khối THCS sang giao lưu với học sinh lớp 5 đạt hiệu quả.

HAI

25/5

 

 SÁNG

+ Chào cờ: Khối Tiểu học

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 1: Tổ chức gặp mặt học sinh các đội tuyển dự thi HSG VH cấp Tỉnh – K9 (Tại phòng họp tầng 2 – NHB)

+ Tiết 2: GV THCS giao lưu với học sinh lớp 5A - Môn Toán

+ Tất cả GV cập nhật GA, LBG đúng quy định. TTCM cập nhật kế hoạch tuần 43

+ Nộp Báo cáo HĐGD tháng 5/2020 lên Sở GD

- GVCN, Đoàn đội

- Toàn trường

 

- HĐQT, BGH, HS, GV các bộ môn

 

- Thầy C. Thắng

 

 

- BGH kiểm tra

 

 

- Thầy Thế Anh

 

 CHIỀU 

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 2: GV THCS giao lưu với học sinh lớp 5A - Môn Văn

+ Tiết 3: GV THCS giao lưu với học sinh lớp 5C - Môn Toán

- Toàn trường

 

- Cô Như Ngọc

 

- Thầy Lục Bình

 

BA

26/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.  

+ Tham gia dự thi HSG VH cấp Tỉnh, khối 9, các môn: Toán, Văn, Anh, Lý

- Toàn trường

 

- HS và GV các bộ môn dự thi

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tham gia dự thi HSG VH cấp Tỉnh, khối 9, các môn: Toán, Văn, Anh, Lý

- Toàn trường

 

- HS và GV các bộ môn dự thi

27/5

 

 SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tham gia dự thi HSG VH cấp Tỉnh, khối 9,  môn:  Anh (phần thi nói)

- Toàn trường

 

- HS và GV môn Anh văn.

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 4: Tổ chức sinh hoạt Dân vũ – Khối 1

- Toàn trường

 

- Cô Diễm, GVCN, GV mới

NĂM

28/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 1: GV THCS giao lưu với học sinh lớp 5B - Môn Văn

+ Tiết 2: GV THCS giao lưu với học sinh lớp 5C - Môn Văn

- Toàn trường

 

- Cô Như Ngọc

 

- Cô Kiều Anh

 

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 4: Tổ chức sinh hoạt Dân vũ – Khối 2

- Toàn trường

 

- Cô S. Thương, GVCN, GV mới

SÁU

29/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 2: GV THCS giao lưu với học sinh lớp 5B - Môn Toán

+ Tham gia dự thi IOE cấp Tỉnh khối 5-9-11 theo kế hoạch

- Toàn trường

 

- Thầy C. Thắng

 

- HS và GV Tổ Ngoại ngữ

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối 3-4-5 dạy bù chương trình,

khối 1-2 luyện viết chữ đẹp
+ 14h00: Tham dự trực báo tại Sở GD

- Toàn trường- BGH

 

 

BẢY

30/5

 

 

 

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

Khối 3-4-5 dạy bù theo CT

- Toàn trường

 

 

 

CHIỀU

+ 14h00’: HỌP HỘI ĐỒNG

SƯ PHẠM

+ 15h30’: HỌP CHUYÊN MÔN THEO KHỐI

 

- GV toàn trường

CN

31/5

 

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý