Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 42 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 25/05/2020

                           SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 42

(Từ 18/5 đến 23/5/2020)

Thực học tuần 38 – Đối với khối THPT

Thực học tuần 36 – Đối với khối THCS

Thực học tuần 30 – Đối với khối Tiểu học

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

CHỦ ĐIỂM THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU

·         I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Tổ chức tuyên truyền nghiêm túc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vào giờ Sinh hoạt để học sinh nắm bắt.

+ Tổ chức sinh hoạt về chủ điểm “Bác Hồ kính yêu” vào ngày 19/5/2020.

+ Phân công học sinh làm công tác vệ sinh lớp học, cửa kính, sát khuẩn các dụng cụ, đò dùng học tập của lớp mình hàng ngày.

+ Tham dự chào cờ đầu tuần đối với khối Trung học. Quán triệt đến học sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường.

+ GVCN khối 3 phối hợp với TPT Đội để tổ chức Lễ kết nạp đội viên theo kế hoạch.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

- Soạn giáo án, LBG và thực hiện dạy học theo TKB của nhà trường nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Hoàn thiện PPCT, nộp các bộ đề minh họa thi TN THPTQG 12, nộp báo cáo hoạt động tháng 5/2020 theo quy định.

- Tổ chức dạy học STEM theo lịch phân công

- Cùng với HĐQT, BGH dự tuyển các giáo viên mới

     1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Tăng cường kế hoạch bồi dưỡng và tham gia thi IOE cấp Tỉnh đối với khối 5-9-11.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

- Dự tuyển dụng giáo viên mới

     2/ Tổ Toán – Tin:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     3/ Tổ thực nghiệm:

- Đẩy mạnh hoạt động dạy học STEM

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

- Dự tuyển dụng giáo viên mới

     4/ Tổ xã hội

- Dự tuyển dụng giáo viên mới

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     5/ Khối Tiểu học:

- Tổ chức kiểm tra KS GHKII theo kế hoạch.

- Thực hiện chương trình dạy học theo tuần 30. Tiếp tục dạy học đối với những học sinh không tham gia học online trong thời gian vừa qua.

- Dự tuyển dụng giáo viên mới

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón học sinh mầm non đến tham quan.

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn.

     6/ Tổ Năng khiếu:

- Đẩy mạnh hoạt động dạy học các môn NKTC, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh.

- Dự giờ đối với 3 sinh viên thực tập, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên thực tập.

- Phối kết hợp để tổ chức sinh hoạt dân vũ

     7/ Đoàn – Đội:

- Phát thanh hàng ngày về các hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để học sinh nắm bắt.

- Tổ chức các chương trình với chủ đề “Bác Hồ kính yêu” chào mừng 130 năm ngày sinh của Bác.

- Tổ chức kết nạp đội viên cho khối 3

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh.

         V. Ban Giám Hiệu:

+ Chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đến tận học sinh, CB, GV, NV nhà trường.

+ Tiếp nhận các công văn từ Sở GD để xử lý công việc và hoàn thành các báo cáo theo quy định.

+ Kiểm tra việc cập nhật LBG, GA của GVBM trên Website trước khi giảng dạy. Kiểm tra các TCM xây dựng kế hoạch thực hiện và kiểm tra việc giảng dạy của GVBM.

+ Chỉ đạo các GVBM, GVCN khối 12 về việc nghiên cứu đề thi tham khảo TN THPT và công tác ôn tập cho học sinh. Tổng hợp để nộp lên Sở GD theo quy định.

+ Cùng với HĐQT dự giờ tuyển dụng các giáo viên mới.

HAI

18/5

 

 SÁNG

+ Chào cờ đầu tuần: Khối Trung học

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

+ Tất cả GV cập nhật GA, LBG đúng quy định. TTCM cập nhật kế hoạch tuần 42

+ Hoàn thiện hồ sơ giấy phép treo băng rôn tuyển sinh năm học 2020 – 2021 tại Sở VHTT-DL

- GVCN, Đoàn đội

- Toàn trường

 

- BGH kiểm tra

 
 

- Thầy Thế Anh

 CHIỀU 

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 3-4: Tổ chức Lễ kết nạp Đội viên cho học sinh khối 3 tại NTĐ

- Toàn trường

 

- TPT Đội, PTK TH, GVCN K3

BA

19/5

 

Ngày

Sinh nhật

Bác!

 

SÁNG

+ Sinh hoạt đầu giờ: Tổ chức các HĐNGLL với chủ đề về “Bác Hồ kính yêu” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.  Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Anh văn – Lớp 5C.

- GVCN toàn trường

 

- Toàn trường

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Anh văn 

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

- Toàn trường

 

20/5

 

 SÁNG

+ Tổ chức sinh hoạt dân vũ 30’ SH đầu giờ đối với khối THCS

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

+ Tiết 3: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Ngữ văn – Lớp 7A.

- Cô Song Thương, GVCN, TPT Đội

- Toàn trường

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Văn

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

- Toàn trường

 

NĂM

21/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Tiết 1: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Hóa học – Lớp 10B.

+ Tiết 2-3: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV Tiểu học mới.

- Toàn trường

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Hóa

- HĐQT, BGH, PTK TH, GV TH

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

+ Trước 15h00’: Nộp PPCT từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/7/2020 về cho BGH như đã thông báo.

- Toàn trường

 

- Tất cả GVBM (ngoại trừ GV NK)

 

SÁU

22/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối Tiểu học kiểm tra KS GHKII

- Toàn trường

 

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối 3-4-5 dạy bù chương trình, khối 1-2 luyện viết chữ đẹp

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Ngữ văn – Lớp 11B.
+ Tiết 3: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Ngữ văn – Lớp 6B.

- Toàn trường

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Văn

 

BẢY

23/5

 

 

 

 

SÁNG

+ Tổ chức sinh hoạt dân vũ 30’ SH đầu giờ đối với khối THPT

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB. Khối 3-4-5 dạy bù theo CT

+ Trước 9h00’: Nộp bộ đề minh họa và đáp án các bộ môn thi TN THPTQG 12 về cho BGH như đã thông báo.

+ Trước 10h00’: Các TTCM nộp Báo cáo hoạt động GD tháng 5/2020 về cho BGH tổng hợp nộp Sở GD theo quy định.

- Cô Song Thương, GVCN, Đoàn TN

- Toàn trường

 

- Các GVBM dạy các môn thi TN THPTQG 12

- TTCM, BGH

 

 

CHIỀU

+ 14h00’: HỌP CM THEO KHỐI

 

 

 

- GV toàn trường

CN

24/5

 

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý