Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 41 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 25/05/2020

                           SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 41

(Từ 11/5 đến 16/5/2020)

Thực học tuần 37 – Đối với khối THPT

Thực học tuần 35 – Đối với khối THCS

Thực học tuần 29 – Đối với khối Tiểu học

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

CHỦ ĐIỂM THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU

·         I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Tổ chức tuyên truyền nghiêm túc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vào giờ Sinh hoạt để học sinh nắm bắt.

+ Tổ chức sinh hoạt về chủ điểm “Bác Hồ kính yêu” với nhiều hình thức phong phú khác nhau.

+ Phân công học sinh làm công tác vệ sinh lớp học, cửa kính, sát khuẩn các dụng cụ, đò dùng học tập của lớp mình hàng ngày.

+ Phối hợp với GVBM để có các biện pháp hỗ trợ cho những học sinh không theo kịp chương trình trong thời gian tổ chức dạy học online.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

- Soạn giáo án, LBG và thực hiện dạy học theo TKB của nhà trường nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Phối hợp với các GVCN để có các biện pháp hỗ trợ cho những học sinh không theo kịp chương trình trong thời gian tổ chức dạy học online.

- Tổ chuyên môn xây dựng các kế hoạch dạy học, kiểm tra theo hướng dẫn của BGH nhà trường.

     1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Có kế hoạch bồi dưỡng và tham gia thi IOE cấp Tỉnh đối với khối 5-9-11.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     2/ Tổ Toán – Tin:

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     3/ Tổ thực nghiệm:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     4/ Tổ xã hội

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng đội tuyển HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi cấp Tỉnh vào ngày 26/5/2020

     5/ Khối Tiểu học:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Thực hiện chương trình dạy học theo tuần 29. Tiếp tục dạy học đối với những học sinh không tham gia học online trong thời gian vừa qua.

     6/ Tổ Năng khiếu:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

     7/ Đoàn – Đội:

- Phát thanh hàng ngày về các hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để học sinh nắm bắt.

- Tổ chức các chương trình với chủ đề “Bác Hồ kính yêu” chào mừng 130 năm ngày sinh của Bác.

         V. Ban Giám Hiệu:

+ Chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đến tận học sinh, CB, GV, NV nhà trường.

 + Tiếp nhận các công văn từ Sở GD để xử lý công việc.

 + Kiểm tra việc cập nhật LBG, GA của GVBM trên Website trước khi giảng dạy.

 + Hoàn thành các báo cáo gửi về Sở GD theo yêu cầu.

 + Xây dựng kế hoạch giáo dục, hướng dẫn tổ chức công tác kiểm tra.

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021

+ Chỉ đạo các GVBM, GVCN khối 12 về việc nghiên cứu đề thi tham khảo TN THPT và công tác ôn tập cho học sinh.

HAI

11/5

 

 SÁNG

+ Sinh hoạt đầu giờ: GVCN tổ chức Lễ chào cờ tại lớp (từ khối 1-12) và tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 với nhiều hình thức đến với các em học sinh. Tổ chức các HĐNGLL với chủ đề về “Bác Hồ kính yêu” hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. 

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Tất cả GV cập nhật GA, LBG đúng quy định. TTCM cập nhật kế hoạch tuần 41

- GVCN, Đoàn đội

 

 

 

 

 

 

- Các GVBM

 

 

 

- BGH kiểm tra

 CHIỀU 

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

- Toàn trường

 

 

BA

12/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Anh văn – Lớp 5C.

+ Tiết 3: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Anh văn – Lớp 8A.

- Toàn trường

 

 

 

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Anh văn

 

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

- Toàn trường

 

 

13/5

 

 SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Trao Mũ bảo hiểm cho học sinh trường Tiểu học Hải Thái – Gio Linh – Quảng Trị

- Toàn trường

 

 

 

 

- Đoàn Thanh niên

 

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Toán – Lớp 8B.

- Toàn trường

 

 

 

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Toán

NĂM

14/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Anh văn – Lớp 7A.

- Toàn trường

 

 

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Anh văn

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

- Toàn trường

 

 

SÁU

15/5

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Văn – Lớp 10A.

+ Tiết 3: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Văn – Lớp 8B.

- Toàn trường

 

 

 

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Văn

 

 

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

- Toàn trường

 

 

 

BẢY

16/5

 

 

 

 

SÁNG

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo công văn chỉ đạo của Sở GD.

+ Tiết 2: Dự giờ tiết dạy tuyển dụng GV mới – Môn Toán – Lớp 10B.

- Toàn trường

 

 

 

 

- HĐQT, BGH, TTCM, GV Toán

 

 

CHIỀU

+ 14h00’: HỌP CM THEO KHỐI

 

 

 

- GV toàn trường

CN

17/5

 

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý