Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 05/05/2020

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT TRƯNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Đông Hà, ngày 4 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5

NĂM HỌC 2019 – 2020

 1. Ban giám hiệu:

- Tiếp nhận các công văn chỉ đạo của Sở GDĐT Quảng Trị để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020.

- Phân công các bộ phận, tổ chuyên môn thực hiện tổng vệ sinh, sát khuẩn khuôn viên nhà trường, các lớp học, phòng học bộ môn, khu nhà năng khiếu, nhà ăn bán trú, nội trú…đảm bảo để đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020. 

- Cùng với HĐQT chỉ đạo, giám sát các TCM thực hiện nghiêm túc về hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tập trung chú trọng vào việc tổ chức dạy trên lớp, kế hoạch dạy học cho những học sinh không tham gia học tập khi nhà trường tổ chức dạy học online.

- Chỉ đạo tất cả CB, GV, NV, HS tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tham gia các cuộc thi, các kế hoạch hoạt động chuyên môn để đảm bảo kết thúc năm học theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG VH lớp 9 để tham gia dự thi HSG VH cấp Tỉnh lớp 9 vào ngày 26/5/2020.

- Kiểm tra, giám sát việc dạy học tất cả các khối lớp của các GVBM, kiểm tra việc soạn giảng và các kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn. Nắm bắt tổng hợp số liệu học sinh đi học trở lại để báo cáo HĐQT và Sở GDĐT Quảng Trị.

- Kiểm tra việc cho điểm của GVBM theo thong tư 58 và công văn số 638, ngày 27/4/2020 của Sở GDĐT.

- Cùng với HĐQT tiến hành dự giờ các giáo viên mới để tuyển dụng nhân sự cho năm học 2020 – 2021. Chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch đón học sinh các trường mầm non đến tham quan trường chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học mới.

- Nộp các báo cáo, văn bản lên Sở GD theo quy định. Tiếp nhận và xử lý các công văn, văn bản từ cấp trên gửi về.

2. Hoạt động của Tổ chuyên môn, GVBM:

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học sau thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh theo kế hoạch của nhà trường đề ra.

- Thực hiện công tác soạn giảng, cập nhật LBG, GA lên Website theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch dạy học cho những học sinh không tham gia học online trong thời gian nghỉ do dịch bệnh.

- Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo theo tiến độ chương trình sau khi học sinh đi học trở lại và kế hoạch tham gia các cuộc thi.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo hoạt động chuyên môn đến với GVBM trong TCM.

- Dạy bồi dưỡng HSG VH, giải T-TA-VL qua mạng theo kế hoạch đề ra. Tập trung vào hoạt động chuyên môn.

-Các TTCM tiếp tục rà soát tiến độ chương trình của các bộ môn để lên kế hoạch ôn tập kiểm tra theo quy định.

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trong việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Phối hợp tốt với GVCN để quán triệt đến học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

3. Khối Tiểu học:

a/ Phụ trách Khối Tiểu học

- Kiểm tra nề nếp dạy và học sau đợt nghỉ dịch

- Chỉ đạo GV trong khối  hoàn thành chương trình thực học tuần 28 đến 31

- Tổ chức kiểm tra nội bộ, dự giờ, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch  hoạt động chuyên môn và chuyên đề dạy học.

- Kiểm tra thực hiện tiến độ chương trình. Hoàn thành chương trình thực học của năm học trong toàn khối TH

- Triển khai kế hoạch ôn tập và dạy bù kiến thức cho những học sinh không tham gia học online trong tháng 4/2020.

- Tổ chức SHCM lớp 1 ( dạy 2 tiết TV theo chương trình mới chuẩn bị cho lớp 1 năm học 2020-2021). Quay video làm tư liệu CM

- Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh năm học 2020-2021.

- Tổ CM nộp báo cáo hoạt động CM tháng 5/2020 (23/5)

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng giữa HK II (Dự kiến cuối tháng 5)

- Kiểm tra thư viện và trang trí lớp  

b/ Hoạt động của Tổ chuyên môn:

- Ổn định các nề nếp sau thời gian nghỉ dịch

- Tuyên truyền và hướng dẫn học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên

- Hoàn thành chương trình thực học tuần 28 đến 31

- Tiếp tục công tác kiểm tra chuyên môn ở các tổ.

- Tham gia dạy bù kiến thức và tổ chức phụ đạo cho HS chậm theo kế hoạch.

- Xây dựng đề cương ôn tập HKII, Thống nhất ma trận đề và ra đề khảo sát GHK II cho môn mình phụ trách. (Tuần 34)

4. Hoạt động NGLL  

- Xây dựng kế hoạch, chủ điểm hoạt động với chủ đề “Bác Hồ kính yêu”.

- Tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho một số trường Tiểu học tại huyện Gio Linh.

5. Công việc khác:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phòng chống dịch cúm Corona theo công điện chỉ đạo của Bộ GD và công văn của Sở GD.

- Tổ chức vệ sinh khuôn viên nhà trường, lớp học…đảm bảo theo yêu cầu.

          Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục tháng 5/2020 của nhà trường, đề nghị các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc.

 

     Nơi nhận:                                              HIỆU TRƯỞNG

    - Website; (t/h)                                                          

    - Lưu: VT                                                                                              

                                                                     Nguyễn Ngọc Ý