Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 40 NĂM HỌC 2019-2020 (Học sinh bắt đầu đi học trở lại)

Ngày cập nhật 02/05/2020

                           SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 40

(Từ 4/5 đến 9/5/2020)

Thực học tuần 36 – Đối với khối THPT

Thực học tuần 34 – Đối với khối THCS

Thực học tuần 28 – Đối với khối Tiểu học

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Thông báo đến phụ huynh và học sinh về thời gian đi học trở lại sau khi nghỉ do dịch bệnh, báo cáo nội dung kiểm tra dịch tễ học sinh theo yêu cầu của nhà trường. (Hoàn thành chậm nhất trước ngày 3/5/2020)

+ Tiến hành đón học sinh đi học trở lại, sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang của học sinh tại địa điểm quy định.

+ Tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vào giờ Sinh hoạt để học sinh nắm bắt.

+ Báo cáo số liệu học sinh đi học trở lại của lớp mình lên BGH theo quy định. Nộp bảng điểm danh, đăng ký sử dụng các dịch vụ của học sinh đến phòng kế toán theo quy định.

+ Phân công học sinh làm công tác vệ sinh lớp học, cửa kính, sát khuẩn các dụng cụ, đò dùng học tập của lớp mình hàng ngày.

+ Phối hợp với GVBM để có các biện pháp hỗ trợ cho những học sinh không theo kịp chương trình trong thời gian tổ chức dạy học online.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

- Soạn giáo án, LBG và thực hiện dạy học theo TKB của nhà trường nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Phối hợp với các GVCN để có các biện pháp hỗ trợ cho những học sinh không theo kịp chương trình trong thời gian tổ chức dạy học online.

- Tổ chuyên môn xây dựng các kế hoạch dạy học, kiểm tra theo hướng dẫn của BGH nhà trường.

     1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Thực hiện nghiêm túc việc đón học sinh khi trở lại trường và kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Có kế hoạch bồi dưỡng và tham gia thi IOE cấp Tỉnh đối với khối 5-9-11.  

     2/ Tổ Toán – Tin:

 - Thực hiện nghiêm túc việc đón học sinh khi trở lại trường và kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

     3/ Tổ thực nghiệm:

- Thực hiện nghiêm túc việc đón học sinh khi trở lại trường và kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

     4/ Tổ xã hội

- Thực hiện nghiêm túc việc đón học sinh khi trở lại trường và kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

     5/ Khối Tiểu học:

- Thực hiện nghiêm túc việc đón học sinh khi trở lại trường và kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Thực hiện chương trình dạy học theo tuần 28. Có kế hoạch dạy học đối với những học sinh không tham gia học online trong thời gian vừa qua.

     6/ Tổ Năng khiếu:

- Thực hiện nghiêm túc việc đón học sinh khi trở lại trường và kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của BGH và các hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

     7/ Đoàn – Đội:

- Phối hợp với GVCN, Bộ phận y tế để đón học sinh, sát khuẩn, kiểm tra việc đeo khẩu trang của học sinh.

- Phát thanh hàng ngày về các hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 để học sinh nắm bắt.

         V. Ban Giám Hiệu:

+ Chỉ đạo các bộ phận thực hiện nghiêm túc các quy định và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón học sinh trở lại trường vào ngày 4/5/2020.

+ Chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đến tận học sinh, CB, GV, NV nhà trường.

 + Tổng hợp số liệu học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020 để báo cáo HĐQT và Sở GD theo yêu cầu.

 + Tiếp nhận các công văn từ Sở GD để xử lý công việc.

 + Kiểm tra việc cập nhật LBG, GA của GVBM trên Website trước khi giảng dạy.

 + Hoàn thành các báo cáo gửi về Sở GD theo yêu cầu.

 + Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5 và các kế hoạch tham gia cuộc thi.

HAI

4/5

 

 SÁNG

+ Trước 7h00’: Tổ chức đón học sinh tại 2 địa điểm của 2 cấp học. sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang trước khi vào trường.

+ Sinh hoạt đầu giờ: GVCN tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 với nhiều hình thức đến với các em học sinh. Báo cáo số liệu học sinh về cho BGH.

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định “khi học sinh đến trường” theo công văn 634 của Sở GD.

+ Tất cả GV cập nhật GA, LBG đúng quy định.

- GVCN, Đoàn đội, Các GV hỗ trợ chủ nhiệm.

- GVCN và GV hỗ trợ chủ nhiệm.

 

 

 

- Các GVBM

 CHIỀU 

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại lên Sở GD trước 15h00.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định “khi kết thúc buổi học” theo công văn 634 của Sở GD.

- Toàn trường

 

- BGH

 

- Toàn trường

BA

5/5

 

SÁNG

+ Trước 7h00’: Tổ chức đón học sinh tại lớp, sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang trước khi vào lớp.

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định “khi học sinh đến trường” theo công văn 634 của Sở GD.

- GVCN, Đoàn đội.

 

- Các GVBM

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định “khi kết thúc buổi học” theo công văn 634 của Sở GD.

- Toàn trường

6/5

 

 SÁNG

+ Trước 7h00’: Tổ chức đón học sinh tại lớp, sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang trước khi vào lớp.

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định “khi học sinh đến trường” theo công văn 634 của Sở GD.

- GVCN, Đoàn đội.

 

- Các GVBM

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định “khi kết thúc buổi học” theo công văn 634 của Sở GD.

- Toàn trường

NĂM

7/5

 

SÁNG

+ Trước 7h00’: Tổ chức đón học sinh tại lớp, sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang trước khi vào lớp.

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định “khi học sinh đến trường” theo công văn 634 của Sở GD.

- GVCN, Đoàn đội.

 

- Các GVBM

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định “khi kết thúc buổi học” theo công văn 634 của Sở GD.

- Toàn trường

SÁU

8/5

 

SÁNG

+ Trước 7h00’: Tổ chức đón học sinh tại lớp, sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang trước khi vào lớp.

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định “khi học sinh đến trường” theo công văn 634 của Sở GD.

- GVCN, Đoàn đội.

 

- Các GVBM

CHIỀU

+ Học sinh toàn trường học bình thường theo TKB.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định “khi kết thúc buổi học” theo công văn 634 của Sở GD.

- Toàn trường

 

BẢY

9/5

 

 

 

 

SÁNG

+ Trước 7h00’: Tổ chức đón học sinh tại lớp, sát khuẩn tay, kiểm tra việc đeo khẩu trang trước khi vào lớp.

+ Sau giờ sinh hoạt: Tất cả các khối lớp khối Trung học học bình thường theo TKB và thực hiện nghiêm túc các quy định “khi học sinh đến trường” theo công văn 634 của Sở GD.

+ Khối Tiểu học nghỉ học

- GVCN, Đoàn đội.

 

- Các GVBM

 

 

 

CHIỀU

+ 14h00’: HỌP CM THEO KHỐI

 

 

 

- GV toàn trường

CN

10/5

 

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý