Thông báo

KẾ HOẠCH THI TOÁN, VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật 11/01/2020

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TH, THCS & THPT TRƯNG VƯƠNG

Số: 03  /KH-TV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đông hà, ngày 10  tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THI TOÁN, VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG

KHỐI TH-THCS NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi Violympic năm học 2019-2020 của BTC Violympic. Trường Trưng Vương triển khai kế hoạch thi toán qua mạng cấp Trường cho học sinh TH-THCS như sau :

            I/ Đối tượng dự thi: Là học sinh của trường từ lớp 3 đến 12 đã hoàn thành vòng thi 6 của chương trình tự luyện  có danh sách kèm theo.

          II/ Lấy mã dự thi: Bộ phận VP đăng ký với BTC và phụ trách tạo mã dự thi cho từng khối, lớp theo khung giờ và bảo mật trước khi diễn ra ngày thi 2 ngày.

III/ Thời gian dự thi:Từ ngày 14/01/2020 đến 17/01/2020

Ngày, tháng

Môn

Thời gian

Khối,Lớp

Số lượng

Phòng máy

Giám thị, Kĩ thuật

14/01/2020

Thứ 3

Toán Tiếng việt

8h00-8h45’

Khối 6

14

PM1

Thầy Thắng, thầy Tiến KT

9h00-9h45’

Khối 7, 8

14

PM1

Cô Võ Lan, thầy Tiến KT

Vật lý

13h45’-14h30’

Khối 6, 8

31

PM1, 2

Thầy Một, Thầy Thành, thầy Tiến KT

15h30’-16h15’

Khối 7

18

PM1

Thầy Thành, thầy Tiến KT

15/01/2020

Thứ 4

Toán Tiếng việt

8h00-8h45’

2A

14

PM1

Cô Thảo, thầy Tiến KT

9h00-9h45’

2B

23

PM1, 2

Cô Xin, Cô Trang, thầy Tiến KT

10h00’-10h45’

2C

17

PM1, 2

Cô Trang, cô Vân, thầy Tiến KT

13h45’-14h30’

2D

22

PM1, 2

Cô Lý, cô Vi, thầy Tiến KT

14h45’-15h30’

2E

23

PM1, 2

Cô Thúy, cô Lý, thầy Tiến KT

15h45’-16h30’

2G

12

PM1

cô P.Nhi, thầy Tiến KT

16/01/2020

Thứ 5

Toán tiếng việt

8h00-8h45’

1A

24

PM1, 2

Cô Sắc, cô Toàn, thầy Tiến KT

9h00-9h45’

1B

24

PM1, 2

Cô Sắc, cô Xuân, thầy Tiến KT

10h00’-10h45’

1C

29

PM1, 2

Cô Xuân, cô Tuyết, thầy Tiến KT

13h45’-14h30’

1D

31

PM1, 2

Cô Thương, cô P.Nhi, thầy Tiến KT

14h45’-15h30’

1E

23

PM1, 2

Cô Thương, cô Tuyết, thầy Tiến KT

15h45’-16h30’

1G

31

PM1, 2

Cô Trang, cô T.Nhị thầy Tiến KT

17/01/2020

Thứ 6

Toán tiếng Việt

8h00-8h45’

3A

23

PM1, 2

Cô Thúy, cô Uyên, thầy Tiến KT

9h00-9h45’

3B

20

PM1, 2

Cô Nhật Lệ, cô Tú Anh, thầy Tiến KT

10h00’-10h45’

3C, khối 9

32

PM1, 2

Thầy Sỹ, cô Tú Anh, thầy Tiến KT

13h45’-14h30’

3D

17

PM1

Cô Thúy Nhị, thầy Tiến KT

14h45’-15h30’

Khối 4

20

PM1

Cô Thảo, thầy Tiến KT

15h45’-16h30’

Khối 5

25

PM1

Cô Yến, thầy Tiến KT

Vật lý

13h45’-14h30’

Khối 9

17

PM1

Thầy Một, thầy Tiến KT

IV/ HỘI ĐỒNG THI

1.      

Thầy Nguyễn Ngọc Ý

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐT, quản lý chung

2.      

Cô Hồ Thị Bích Ngọc

Phụ trách KTH

Phó chủ tịch HĐT, giám sát khối Tiểu học

3.      

Cô Trần Thị Hồng Tuyết

Văn phòng

Thư ký

4.      

Thầy Nguyễn Bảo Phong

TTCM

Thành viên, giám sát thi Toán khối THCS

5.      

Thầy Phạm Xuân Tiến

TTCM

Thành viên, giám sát thi Vật lý khối THCS

6.      

Thầy Võ Minh Tiến

Kĩ thuật

Kỹ thuật phòng máy

7.      

Thầy Nguyễn Văn Cần

Giáo viên

Kỹ thuật phòng máy

8.      

Cùng các thành viên là giám thị được phân công coi thi

 

 V/ Lưu ý:

1.     Các học sinh dự thi vòng cấp Trường cần hoàn thành hết vòng số 6 các môn Toán Tiếng Việt, môn Toán Tiếng Anh và Vật lí trước 0h ngày 13/01/2020, nếu không hoàn thành điều kiện trên sẽ không thể dự thi vòng Trường trong ngày 13/01/2020 mà phải thi sang các ngày tiếp theo. Hệ thống sẽ khóa thi tự do các vòng từ 1 – 6, học sinh chỉ có thể luyện tập các vòng này trong thời gian từ 18h00 đến 24h00.

2.      Mỗi ca thi vòng các cấp sẽ chỉ kéo dài 45 phút, hệ thống sẽ tính giờ từ lúc bắt đầu mở ca thi, hết thời gian của ca thi hệ thống sẽ tự động khóa.

3.     Học sinh chỉ được mang bút chì, com-pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

4.     Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 không được phép mang bất kỳ loại máy tính cầm tay nào vào phòng thi, không được sử dụng phần mềm giả lập máy tính cầm tay có sẵn trong máy tính hoặc trên mạng, không được sử dụng công cụ bảng tính excel để hỗ trợ làm bài thi.

5.     Tất cả thí sinh không được phép sử dụng bất cứ công cụ tìm kiếm (bing, google…) cũng như công cụ, phần mềm dịch nào trong quá trình làm bài thi.

6.     Trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh cố ý rời khỏi màn hình bài thi để mở sang các trang khác hoặc đăng nhập tài khoản trên hai máy tính khác nhau thì hệ thống sẽ tự động khóa lại, thí sinh sẽ không thể thi tiếp.

Trên đây là kế hoạch thi Toán, Vật lý qua mạng cấp Trường năm học 2019-2020 yêu cầu các giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-       HĐQT, BGH;

-       Đăng Website Trường;

-       Tổ TH, Toán Tin.

-       Lưu: VT

DUYỆT HĐQT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ý