Thông báo

LỊCH THAO GIẢNG 20/11

Ngày cập nhật 09/11/2019

    SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           -------------                                                         ----------------

                                                                         Đông Hà, ngày 6 tháng 11 năm 2019

LỊCH DẠY THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20-11

 NĂM HỌC 2019 – 2020

I. KHỐI TRUNG HỌC:

Stt

Họ và tên

Ngày dự

Tiết – Buổi

Lớp - Môn

Tổ CM

Ghi chú

1

Lê Thị Đức Nhân

11/11

Thứ 2

3 – Chiều

8A – Hóa học

Thực nghiệm

 

2

Lê Thị Nhật Hà

13/11

Thứ 4

3 – Sáng

11A – Văn

Xã hội

 

3

Trần Tiến Dũng

14/11

Thứ 5

3 – Sáng

8B – Âm nhạc

Năng khiếu

 

4

Lục Đức Bình

15/11

Thứ 6

3 – Sáng

6C – Toán

Toán – Tin

 

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

16/11

Thứ 7

3 – Sáng

10B – Anh văn

Ngoại ngữ

 

 

II. KHỐI TIỂU HỌC:

Stt

Họ và tên

Ngày dự

Tiết – Buổi

Lớp - Môn

Tổ CM

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thùy Trang

13/11

Thứ 4

1 – Sáng

5A – Toán

Tiểu học

 

2

Đinh Song Thương

13/11

Thứ 4

2 – Sáng

NK3-4-5 – Múa

Năng khiếu

 

3

Võ Minh Tâm

13/11

Thứ 4

2 – Chiều

4A – Anh văn

Ngoại ngữ

 

4

Lê Thị Thúy

14/11

Thứ 5

1 – Sáng

6C – Toán

Tiểu học

 

  

* Lưu ý: Để hoạt động thao giảng chào mừng ngày NGVN 20-11 diễn ra ý nghĩa, thiết thực, có quy mô. BGH yêu cầu các giáo viên giảng dạy chuẩn bị bài chu đáo, thực hiện đúng lịch sắp xếp, các TTCM, TPCM, GVBM chủ động sắp xếp thời gian tham gia dự giờ nghiêm túc, các lớp có tiết dạy thao giảng sắp xếp lớp học chỉnh chu, chuẩn bị bàn ghế cho BGH và giáo viên đến dự giờ, các TCM chuẩn bị 1 bó hoa tươi để kết thúc tiết dạy đại diện BGH, TTCM lên tặng hoa cho giáo viên giảng dạy đó.

 

      

                  

       TRỢ LÝ HIỆU TRƯỞNG

           

 

 

            Nguyễn Thế Anh