Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 10 (Từ 7/10 đến 13/10/2019)

Ngày cập nhật 05/10/2019

                         SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 10

(Từ 7/10 đến 13/10/2019)

                                                                                                -----------------

 

 KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          I. Giáo viên chủ nhiệm:

+ Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs, bì đựng bài kiểm tra.

+ Quy định học sinh dùng bình nước uống cá nhân.

+ Xây dựng các chương trình về SH 30’ đầu giờ thật sự hứng thú, hiệu quả.

+ Thực hiện “Ngày môi trường xanh” theo lịch phân công.

+ Phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để xử lý nghiêm các trường hợp hs vi phạm nội quy.

+ Tổ chức Dân vũ cho 2 khối THCS – THPT theo kế hoạch của Đoàn – đội.

           II. Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

 * Học chính thức chương trình dạy học Tuần 9 theo PPCT

+ Các TCM thực hiện nghiêm túc việc dự giờ, SHCM, KTNB, CĐ theo kế hoạch.

+ Tiếp tục đầu tư, bồi dưỡng các đội tuyển HSG VH dự thi cấp Tỉnh đối với các TCM có đội bồi.

+ Hoàn thiện phiếu kiểm tra HSCM của GV nộp BGH.

+ Chuẩn bị cho công tác ra đề kiểm tra GHKI.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong tháng 10.

+ Hoàn thành xây dựng PPCT dạy học theo chủ đề.

      1/ Tổ Ngoại ngữ:

 - Thực hiện dạy học IOE, Cambridge theo kế hoạch.

 - Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển HSG VH các khối lớp.

     2/ Tổ Toán – Tin:

 - Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển HSG VH các khối lớp.

     3/ Tổ thực nghiệm:

 - Xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp về bồi dưỡng HSG VH và thi qua mạng.

 - Thực hiện dạy học STEM theo kế hoạch của nhà trường.

      4/ Tổ xã hội

 - Tổ chức thu âm và phát thanh các bài của CLB.

 - Triển khai hoạt động với chủ đề tháng 10

 - Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng các đội tuyển HSG VH các khối lớp.

      5/ Tổ Năng khiếu :

 - Thực hiện huấn luyện các đội tuyển TDTT chuẩn bị tham gia HKPĐ các cấp nghiêm túc theo kế hoạch.

 - Xây dựng chuyên đề Âm nhạc – cấp trường

       6/ Tổ Tiểu học :  

 - Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức thi GVDG cấp trường vào đầu tháng 10/2019.

 - Tổ chức dạy học IOE, Toán qua mạng, luyện chữ cho học sinh.

 - Tổ chức kiểm tra khảo sát GHKI theo kế hoạch.

         III. Hoạt động Đội

+ Kiểm tra nề nếp, sách vở, DCHT của hs 

+ Phát thanh những bài phát thanh măng non, bài hát truyền thống về nhà trường,Đội, Đoàn trước buổi học

         IV. Hoạt động Đoàn:

+ Tổ chức kiểm tra đột xuất nề nếp và vấn đề ATGT. Tham gia dân vũ cùng với HS khối THPT.

         V. Hoạt động Công Đoàn:

+ Tham quan SAPA từ tối 10/10 đến tối 13/10  

         VI. Ban Giám Hiệu:

 + Chỉ đạo bộ môn Sinh học – tổ Thực nghiệm chuẩn bị cho “Ngày bộ môn” vào ngày 18/10.

 + Giám sát, chỉ đạo Khối Tiểu học thi GHKI.

 + Kiểm tra, giám sát kế hoạch bồi dưỡng các đội tuyển HSG VH của các TCM.

 + Sắp xếp, chuẩn bị các loại hồ sơ để đón đoàn thanh tra của Sở vào tháng 12/2019.

 + Tập trung công tác dự giờ thăm lớp.

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD và các chiến lược giáo dục của nhà trường.

 + Xây dựng kế hoạch tổ chức Đối thoại giữa học sinh với Lãnh đạo, giáo viên nhà trường (Tháng 10/2019)

HAI

07/10

 SÁNG

+ Chào cờ đầu tuần (Khối Trung học)

+ Dân vũ khối THCS (sau chào cờ)

+ Tiết 2: Thi GHK I môn Đọc hiểu – Khối 3-4-5

+ Tiết 3: Thi GHK I môn Toán – Khối 2-3-4-5

- TPT–GVCN

- Cô Song Thương.

- GV Tiểu học

 CHIỀU 

+ GVBM 5 môn: Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh – Khối Trung học chuẩn bị công tác ra đề thi GHKI nộp cho TTCM duyệt.

- GVBM

 

BA

08/10

SÁNG

+ Tiết 2: Thi GHK I môn Anh –Khối 3-4-5 và lớp 2A, 2B, 2C.

+ Tiết 3: Thi GHK I môn Anh – Lớp 2D, 2E, 2G.

+ SHCM: Tiết 2 – Lớp 9B – Môn Toán – Thầy Văn Nhuận

+ Dự giờ thăm lớp của BGH

- GV Tiểu học

 

 

 

- BGH, TCM

 

- BGH

CHIỀU

  + Dạy học bình thường theo TKB

 

- Toàn trường

 

09/10

 SÁNG

+ Tiết 1: Thi GHK I môn Đọc hiểu – Khối 2

+ Tiết 2: Thi GHK I môn TV phần viết – Khối 2

+ Dự giờ thăm lớp của BGH

- GV Tiểu học

 

 

 

- BGH

 CHIỀU

+ Tiết 3: Thi GHK I môn TV phần viết – Khối 3

+ Tiết 3-4: Thi GHK I môn TV phần viết – Khối 4-5

- GV Tiểu học

 

NĂM

10/10

SÁNG

+ Dự giờ thăm lớp của BGH

+ SHCM: Tiết 2 – Lớp 8B – Môn Toán – Cô Thuận

+ Tiết 1-2: Thi GHK I môn Đọc to – Khối 5

- BGH

- BGH, TCM

 

- GV Tiểu học

CHIỀU

+ Tiết 3-4: Thi GHK I môn Đọc to – Khối 2-3-4

- GV Tiểu học

 SÁU

11/10

SÁNG

+ Khối Tiểu học nghỉ học giữa HKI

+ Tổ chức Dân vũ 30’ SH: Khối THPT

+ Khối Trung học học bình thường theo TKB

- Toàn trường

- Cô Song Thương.

CHIỀU

+ Khối Tiểu học nghỉ học giữa HKI

+ Khối Trung học học bình thường theo TKB

- Toàn trường

 

BẢY

12/10

 

 

 

 

SÁNG

+ Nghỉ học giữa HKI

- Toàn trường

 

 

 

CHIỀU

+ Nghỉ học giữa HKI

 

 

 

 

- Toàn trường

CN

13/10

SÁNG

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

 

CHIỀU

+ Ngày nghỉ

- Toàn trường

                                                                                                                                 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                          Nguyễn Ngọc Ý