Kế hoạch Tiểu học khối 1,2,3

Phân công phòng dạy bồi HSG giải Toán qua mạng khối Tiểu học

Ngày cập nhật 10/11/2012

PHÂN CÔNG PHÒNG CNTT

BỒI DƯỠNG HSG GIẢI TOÁN QUA MẠNG

 

TT

LỚP

THỜI GIAN

PHÒNG

1

        2A&4A

Chiều thứ 7 tuần chẵn

Phòng máy 2 - Nhà 5 tầng

2

1A&1B&1C

Chiều thứ 7 tuần lẻ

Phòng máy 1 - Nhà 2 tầng

3

3B&3A&2B

Chiều thứ 7 tuần lẻ

Phòng máy 2 - Nhà 5 tầng

4

3C&3D

Chiều thứ 7 tuần chẵn

Phòng máy 1 - Nhà 2 tầng

 

  Facebook Messenger