Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 02 (Từ 12/8 đến 17/8/2019)

Ngày cập nhật 10/08/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 02

(Từ 12/8 đến 17/8/2019)

                                                                                                -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          1.Giáo viên chủ nhiệm :

+ Hoàn thành trang trí, vệ sinh lớp học

+ Tập các bài hát truyền thống nhà trường- Đoàn-Đội

+ Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs

+Tập nghi thức Đội, tập luyện dân vũ

+ Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường.

           2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

 * Học chính thức chương trình dạy học Tuần 1 theo PPCT

+ Hoàn thành kế hoạch hoạt động năm học của cá nhân, tổ

+ Hoàn thành hồ sơ cá nhân, TCM, lớp theo quy định.

+ Học tập nội quy,các quy định của nhà trường, Bộ Luật giáo dục; Văn hóa học đường...

+ Tăng cường công tác bồi dưỡng các đội tuyển HSG VH để chuẩn bị tham gia dự thi vào ngày 20,21,22/8

     * Tổ thực nghiệm :

  - Xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp về bồi dưỡng HSG VH và thi qua mạng.

      * Tổ xã hội

 - Cũng cố hoạt động câu lạc bộ

 - Triển khai hoạt động với chủ đề tháng 8

      * Tổ Năng khiếu :

 - Ổn định danh sách, tổ chức dạy học các lớp năng khiếu

 - Xây dựng kế hoạch huấn luyện các đội tuyển TDTT chuẩn bị tham gia HKPĐ các cấp.

 - Tập các bài hát truyền thống

 - Chuẩn bị ngoại khóa: Phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu chấn thương để thực hiện vào tuần 3

        * Tổ Tiểu học :

 - Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh

 - Tập sắp xếp đội hình, cách chào hỏi, ứng xử có văn hóa  

 - Hướng dẫn HS cách trình bày vở, giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp

 - Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs

         3. Hoạt động Đội

+ Chào cờ đầu tuần - Khối THCS-PT

+ Kiểm tra nề nếp, sách vở, DCHT của hs  

+ Phát thanh những bài hát truyền thống về nhà trường,Đội, Đoàn trước buổi học

+ Tập nghi thức Đội, đội trống để chuẩn bị cho Lễ khai giảng

+ Kiểm tra nề nếp các lớp đầu năm học

         4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra nề nếp, sách vở, DCHT ,đồng phục ở các lớp

+ Tăng cường kiểm tra ATGT ở các lớp

         5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Xây dưng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học mới

         6. BGH :

 + Dự hội nghị tổng kết năm học của Sở Giáo dục

 + Rà soát thống nhất quy trình nhiệm vụ năm học

 + Chuẩn bị kế hoạch đầu năm.

 + Hoàn thành các loại hồ sơ của nhà trường theo quy định

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

HAI

12/08

 SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

- Chào cờ đầu tuần (Khối THCS-PT)

+ Tổ Năng khiếu tổ chức phân lớp và bắt đầu dạy học NKTC

-Toàn trường

-TPT -GVCN

- Tổ NK

 CHIỀU 

+ Học bình thường theo TKB

+ Hoàn thành bộ sách vở và DCHT của HS

+ Nộp phiếu đăng ký tiết dạy CĐ, SHCM, TG, KTNB

-Toàn trường

- Khối T/học

 

- TTCM

 

BA

13/08

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra nề nếp, sách vở, DCHT của các lớp

-Toàn trường

- Khối T/ học

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

  + Kiểm tra trang trí lớp học

-Toàn trường

- Thầy Hoài, PTKTH

14/08

 SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra trang trí lớp học

-Toàn trường

- Thầy Hoài, PTKTH

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

-Toàn trường

 

NĂM

15/08

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra, kiểm tra

-Toàn trường

- Thầy Thế Anh

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra sách vở +DCHT của HS

-Toàn trường

- Khối T/học

 SÁU

16/08

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ 8h: Dự hội nghị tổng kết năm học tại HT HĐND Tỉnh 254 Hùng Vương

+ Hoàn thành hồ sơ cá nhân

-Toàn trường

- Hiệu trưởng, CTCĐ

- Khối Tiểu học

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Học sinh khối Tiểu học nghỉ học

-Toàn trường

- Khối Tiểu học

 

  BẢY

 17/08

 

 

 

 

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Hoàn thành quy trình năm học

-THCS-THPT

- Thầy Thế Anh

 

 

CHIỀU

+ Từ 13h45’ đến 16h30’: Tiến sỹ Lê Hoàng Việt Lâm – Giảng viên trường Đại Học An Ninh – Bộ Công An. Nói chuyện 2 chuyên đề “Ứng xử mạng xã hội và nhận biết quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, trách nhiệm của Đảng viên, đoàn viên, thanh niên…” và “Báo cáo tình hình thời sự 6 tháng đầu năm 2019 và quan hệ đối ngoại Việt Nam – Hoa Kỳ. Việt Nam – Trung Quốc”

-Toàn trường

- Điều hành tổ chức: Thế Anh

- Âm thanh: Thanh Hoài

- Máy chiếu: Minh Tiến

- Nước uống: Tuyết Nhi

- Hoa tươi: Thu Hiền

                                                                                                                                 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 (Đã kí)

 

                                                                                                                                        Nguyễn Ngọc Ý

Tuần 02.doc