Thi trực tuyến

KÉ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020 CỦA KHỐI TIỂU HỌC

Ngày cập nhật 08/08/2019

  

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

KHỐI TIỂU HỌC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------˜ª™-------------

                                                                                         Đông Hà, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

                                         KHỐI TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2019-2020

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CỦA KHỐI

- Tiếp tục phát huy và đổi mới SHCM theo hướng phân tích HĐHT của học sinh , áp dụng PPDH và KTDH tích cực  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện .

- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm để phát triển NL - PC và kỹ năng sống cho học sinh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.     Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế chuyên môn

-         Lên lớp đúng giờ, dạy đúng thời gian quy định cho mỗi tiết học, không bỏ giờ bỏ tiết,

-         Tất cả GV thực hiện đầy đủ các loại HS-SS chuyên môn theo qui định

-         Soạn giảng đúng PPCT mới, có giảm tải, có lồng ghép, không tự ý cắt xén chương trình, bám chuẩn KTKN. Có giáo án trước khi lên lớp.

-         Lên lịch báo giảng  và giáo án vào đầu mỗi tuần (Sử dụng Website)

-         Thực hiện đúng quy trình ra đề kiểm tra coi thi, chấm thi của nhà trường đã triển khai theo HD của TT22/ BGD . Công tác kiểm tra, chấm trả bài: công khai, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

-          Cập nhật hệ thống kho tư liệu điện tử theo phân công .

2.     Tiếp tục ứng dụng CNTT trong soạn giảng và dạy học

-      Tiếp tục phát huy và cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập, sáng tạo, nâng cao tính tự học của học sinh.

-      Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài dạy.

-      Thực hiện nghiêm túc việc soạn giáo án khi lên lớp, đúng tiến độ chương trình của Bộ giáo dục đã giảm tải (Giáo án phải được in ra trước khi dạy).

-      Giải pháp:

+ Khâu soạn bài: xác định trọng tâm, thiết kế gọn gàng, có hệ thống các hoạt động của thầy và trò. Ứng dụng CNTT để soạn giảng.

+ Khâu lên lớp: vận dụng  PPDH  và  KTDH tích cực nhằm phát huy tính tích cực của HS, giúp HS nắm được kiến thức cơ bản, có thể mở rộng, nâng cao. Rèn luyện  kỹ năng tự tin trong các hoạt động học tập của HS.

    3. Sinh hoạt tổ, khối chuyên môn

          -Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ, nghiêm túc theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh, thực hiện vào tiết năng khiếu của từng khối lớp (1tiết /GV/HK)

-Mỗi tuần vào chiều thứ bảy (3 lần/ tháng) sinh hoạt CM : Thảo luận, xây dựng công tác chuyên môn: thống nhất trọng tâm bài dạy, cách ra đề kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc chuyên môn đặc biệt  nâng cao năng lực PP dạy giải TQM và tích hợp liên môn trong các phân môn Tiếng Việt…  nâng cao chất lượng bộ môn phụ trách.

-Tăng cường dự giờ, hội thảo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

      4. Phong trào dạy tốt, hội giảng, chuyên đề:

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường  (tháng cuối tháng 9 + đầu tháng 10/2019)

- Tổ chức thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn

- Thực hiện 5 chuyên đề cấp trường :

           +HK I: 3 CĐ+ Chuyên đề: “ PP dạy TLV 4 Nội dung kể chuyệnTổ 4 thực hiện

(tháng 9/2019)

                                    + Chuyên đề: “CGD TIẾNG VIỆT 1- PHẦN VẦNTổ 1 thực hiện

(tháng 10/2019)

 

                                       + Chuyên đề: “PP hướng dẫn học sinh tính nhẫm nhanh” Tổ 2 thực hiện (tháng 11/2019)

                                    

           +HK II: 2CĐ  + Chuyên đề: : “PP dạy toán về Tỉ số phần trăm” Tổ 5 thực hiện  (tháng 02/2020)

                                    + Chuyên đề: : “Rèn kĩ năng nói  trong giờ dạy TV cho HS lớp 2-3” Tổ 3 thực hiện (tháng 03/2020)

     5. Bồi dưỡng học sinh giỏi  TQM và phụ đạo học sinh còn chậm

- Tham gia bồi dưỡng HS giỏi TQM theo sự phân công của lãnh đạo trường: Vận động 50% HS trong lớp tham gia. Có nhiều HS đạt giải cấp Thành phố, cấp Tỉnh (Lớp 5 tham gia cấp Quốc gia)

-  Phụ đạo học sinh còn chậm  trong các tiết luyện và 15 phút đầu giờ : Phấn đấu HS còn chậm phải đạt loại khá trở lên.

     6. Hoạt động ngoại khóa

         *Học kì 1: Tổ chức 5 số

           - Ngoại khóa:  Khối 4-5:  “ TÀI NĂNG NHÍ” (Tháng 9/2019)

            - Ngoại khóaKhối 2 - 3: “KĨ NĂNG GIAO TIẾP – TƯ DUY”  Tháng 10/2019 (2 số )

            - Ngoại khóa :  Khối  4-5 : “KHÁM  PHÁ TRI  THỨC”  Tháng 11/2019

            - Ngoại khóaKhối  3:  “TÀI NĂNG NHÍ ”  Tháng 12/2019

         *Học kì 2: Tổ chức  6 số

            - Ngoại khóaKhối 4-5 : “KHÁM PHÁ TRI THỨC”  Tháng  01/2020

            - Ngoại khóaKhối 3 : “KĨ NĂNG GIÁO TIẾP – TƯ DUY”  Tháng  02/2020

           - Ngoại khóaKhối 1 : “MẸ VÀ BÉ”  Tháng 3/2020

            - Ngoại khóaKhối 2 : “KĨ NĂNG GIAO TIẾP – TƯ DUY”  Tháng  4/2020

           - Ngoại khóa : Khối 2: “THỬ THÁCH CÙNG CON” Tháng 5/2020

          - Ngoại khóa  : Khối 3-4-5 : Chung kết “ KHÁM PHÁ TRI THỨC” Tháng 5/2020

      7. Hoạt động trải nghiệm ( STEM & ART)

    Mỗi tuần dạy 2 tiết

         - Khối 1-2-3 : Dạy vào tiết Thủ công và tiết luyện toán

         - Khối 4-5 : Dạy vào tiết  Kĩ thuật  và …

       Cuối năm tham gia ngày hội STEM và ART của trường (Tháng 5/2020)

      8. Các hoạt động khác:

           - Xây dựng và phát huy những nề nếp , nội quy trường học : Thực hiện đồng phục, thời gian đến trường,  ra vào lớp, nề nếp dạy và học trên lớp,….

          -Tiếp tục xây dựng và phát triển HĐTQ và thư viện các lớp.

 -Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào VSCĐ và không có học sinh viết chữ xấu . Cuối năm thi bộ vở và chữ viết đẹp sáng tạo cho học sinh toàn khối

- Nhận xét đánh giá học sinh  đúng theo TT 22 và VBHN 03 của BGD.

- Hoạt động “Văn học tuổi thơ Trưng Vương” : hàng tháng thu bài viết ở các lớp chọn bài đăng website , phát thanh.

     + Cuối HK I : Mỗi lớp 1 tập bộ chữ viết đẹp sáng tạo

     + Cuối năm  : * Mỗi lớp 1 tập bộ chữ viết đẹp sáng tạo

                             * Mỗi lớp (3-4-5) 1 tờ báo tường (ra mắt ngày 26/3)  

     8. Các chỉ tiêu phấn đấu của Khối

     a) Đối với học sinh:

   - Duy trì số lượng 100% hs đến cuối năm học

   - Phát triển NL-PC : 100% đạt Tốt

   - Học lực : HSHTXS: 90%, HS có tiến bộ: 10%, (không có học sinh trung bình,

       yếu, kém)

   -Tất cả các tập thể lớp đều đạt loại tốt trở lên.

      b) Đối với giáo viên:

   - 80% GV dự thi đạt GVdạy giỏi cấp trường

  - Phấn đấu : Tổ - Khối Xuất sắc

  - Cá nhân GV : CSTĐCS(GVTB) : 5  ;  LĐTT(HTTNV): Các GV còn lại

  -100% có giáo án ƯDCNTT; không có giờ dạy trung bình, yếu kém.

  - Xây dựng tập thể GV có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi mặt

 III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Tháng/

năm

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 Tháng

 8/2019

- Nhận phân công công tác chuyên môn. Ổn định nề nếp dạy và học, phổ biến nội quy trường lớp.

- Họp tổ CM : Xây dựng kế hoạch chuyên môn của Tổ, kế hoạch đổi mới PPDH  và KTDH tích cực.

- Vào học  chương trình chính thức học kỳ I 

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, DCHT của HS.

- Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020

- Hoàn thành các kế hoạch chuyên môn của tổ

-Thống nhất bộ vở viết trong từng khối lớp.

-Triển khai phong trào VSCĐ và không có HS viết chữ xấu

- Triển khai và thực hiện kế hoạch SHCM theo hướng phân tích HĐHT của học sinh

-Triên khai kế hoạch hoạt động  “Văn học  Tuổi thơ Trưng Vương”

-Xây  dựng thư viện lớp

-GV hoàn thành HSSS cá nhân

-Kiểm tra sách vở đồ dùng HS.

-Dự giờ kiểm tra gv và chất lượng học tập của học sinh các lớp

Toàn khối

 

Toàn khối

 

Toàn khối

 

 

Toàn trường

  

PTKTH

Toàn khối

 

Toàn khối

 

 

PTKTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tháng

 9/2019

-Triển khai KHCM tháng  9/2019

- Lễ khai giảng năm học mới (05/9)

- Thực hiện chuyên đề cấp trường: + Chuyên đề: “PP dạy TLV 4 Nội dung kể chuyệnTổ 4 thực hiện

-Tiếp tục xây dựng thư viện lớp

-Kiểm tra chéo hồ sơ GV

-Triển khai kế hoạch phụ đạo HS chậm và bồi dưỡng HSG TQM  từ lớp 1 đến lớp 5

-Tiếp tục thực hiện SHCM theo hướng phân tích HĐHT của HS

- Giáo viên ra đề khảo sát giữa kì Một theo quy trình của nhà trường

(từ 10 – 15/9)

- Ngoại khóa: TÀI NĂNG NHÍ” Khối 4-5  thực hiện   

-Dự giờ kiểm tra gv và chất lượng học tập của học sinh các lớp

-Kiểm tra toàn diện 1GV

-Tổ chức hội thi : “ Giáo viên dạy giỏi cấp Trường” (cuối tháng 9)

Toàn khối

  

 

 

Toàn khối

 

Toàn khối

 

Toàn khối

Toàn khối

 

Khối 4-5

PTKTH

Ban KT

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tháng

 10/2019

-Triển khai KHCM tháng 10/2018

- Tiếp tục chương trình phụ đạo HS chậm,bồi dưỡng HSG TQM theo kế hoạch

 - Tiếp tục thực hiện SHCM theo hướng phân tích HĐHT của HS

- Khảo sát giữa HKI: đề chung, thi chung, chấm chung (từ 10 – 15/10)

- Tham gia chương trình ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

+ Chuyên đề:” CGD TIẾNG VIỆT 1- PHẦN VẦN Tổ 1 thực hiện

-Thao giảng chào mừng ngày 20/10 (2 tiết)

-Dự giờ kiểm tra gv  và chất lượng học tập của học sinh các lớp

-Kiểm tra toàn diện: 1GV

- 2 ngoại khóa“KĨ  NĂNG GIAO TIẾP – TƯ DUY”  Khối 2-3  thực hiện   

Toàn khối

 

Toàn khối

Toàn khối

Toàn khối

GV tham gia thi

PTTH+HT

Ban KT

 

 

-Khối 2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tháng

 11/2019

-Triển khai KHCM tháng 11/2019

-Đăng kí thi đua  lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Thao giảng chào mừng ngày 20/11 (2 tiết)

- Tiếp tục chương trình phụ đạo  HS chậm, bồi dưỡng HSG TQM

- Tiếp tục thực hiện SHCM theo hướng phân tích HĐHT của học sinh

-BGH Kiểm tra HSSS cá nhân GV

-+Chuyên đề: “PP hướng dẫn học sinh tính nhẫm nhanh”  Tổ 2 thực hiện

- Xây dựng đề cương  ôn tập HKI các khối, lớp.

- Giáo viên ra đề kiểm tra kì Một theo quy trình của nhà trường (từ 28 – 30/11)

- Tham gia  tập văn nghệ cho học sinh chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

-Dự giờ kiểm tra gv và chất lượng học tập của học sinh các lớp

 -Kiểm tra toàn diện 1GV

-  Ngoại khóa: “KHÁM  PHÁ TRI  THỨC”  Khối 4-5  thực hiện   

Toàn khối

 

Toàn khối

Toàn khối

Toàn khối

 

Tổ 4-5

 

 Toàn khối

 

Toàn khối

 

 

PTKTH

Ban KT

 

Khối 4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tháng

 12/2019

-Triển khai KHCM tháng 12/2019

- GV triển khai  kế hoạch ôn tập thi học kì Một

- Tiếp tục chương trình phụ đạo  HS chậm, bồi dưỡng HSG TQM

-Tổ chức thi giải TQM cấp trường

-Kiểm tra thư viện các lớp

- Rà soát tiến độ chương trình, triển khai dạy bù nếu chậm tiết

-Kiểm tra chất lượng học kỳ 1: đề chung, thi chung, chấm chung

 ( từ 20- 25/12)

-Khảo sát VSCĐ lần một

-Dự giờ kiểm tra gv  và chất lượng học tập của học sinh các lớp

-Kiểm tra toàn diện 1GV

- Ngoại khóa: TÀI NĂNG NHÍ ” Khối  3  thực hiện   

 Toàn khối

 Toàn khối

Toàn khối

PTTH+TPT

 Toàn khối

 Toàn khối

 

 Toàn khối

PTKTH

Ban KT

 

Khối 3

 

 

 

 

 

    Tháng

  01/2020

-Triển khai KHCM tháng  01/2020

- Thực hiện chương trình thực học HK II

- Tiếp tục phụ đạo HS chậm, bồi dưỡng HSG TQM

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra chuyên môn, thực hiện các chuyên đề dạy học. Tiếp tục thực hiện tiết dạy SHCM theo hướng phân tích hoạt động học tập của HS

-Tiếp tục thu sách xây dựng thư viện HK II

-Dự giờ kiểm tra gv  và chất lượng học tập của học sinh các lớp

-Kiểm tra toàn diện 1GV

- Tham gia thi đấu thể thao GV, CBNV mừng Đảng mừng Xuân. 

-Ngoại khóa “KHÁM  PHÁ TRI  THỨC”  Khối 4-5  thực hiện   

- Nghỉ tết Nguyên Đán

Toàn khối

Toàn khối

Toàn khối

 

 

Toàn khối

PTKTH

Ban KT

Toàn khối

-KHỐI 3-4-5

 

 

 

 

   Tháng

 02/2020

-Triển khai KHCM tháng  02/2020

- Ổn định nề nếp dạy học sau Tết

- Kiểm tra sách vở đồ dùng HS sau Tết

- Tiếp tục phụ đạo HS chậm, bồi dưỡng HSG TQM

- Giáo viên ra đề khảo sát giữa kì Hai theo quy trình của nhà trường ( từ 01 -10/02)

- Kiểm tra chéo HS cá nhân  GV

+ Chuyên đề: “PP dạy toán về Tỉ số phần trăm” Tổ 5 thực hiện  (tháng 02/2020)

-Dự giờ kiểm tra gv và chất lượng học tập của học sinh các lớp  

- Kiểm tra toàn diện: 1GV

- Ngoại khóa: “KĨ  NĂNG GIAO TIẾP – TƯ DUY”  Khối 3  thực hiện   

Toàn khối

Toàn khối

 Toàn khối

Toàn khối

 

 

 

-Tổ 4-5

 

PTKTH

Ban KT

Tổ 4-5

 

 

 

 

 

   Tháng

 3/2020

-Triển khai KHCM tháng 03/2020

-Thực hiện chuyên đề cấp trường: + Chuyên đề: : “Rèn kĩ năng nói  trong giò dạy TV cho HS lớp 2-3” Tổ 3 thực hiện (tháng 03/2020)

-Thao giảng chào mừng ngày 8/3, 26/3 (2 tiết)

- Tiếp tục phụ đạo HS chậm, bồi dưỡng HSG TQM

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và 26/3

- Tham gia giải Toán qua mạng cấp Thành phố, cấp Tỉnh

- Xây dựng đề cương ôn tập HKII các khối, lớp

- Tiếp tục thực hiện SHCM theo hướng phân tích HĐHT của HS

- Khảo sát giữa HK II: đề chung, thi chung, chấm chung

( từ 05 – 10/3)

-Dự giờ kiểm tra gv và chất lượng học tập của học sinh các lớp

-Kiểm tra toàn diện: 1GV

- Ngoại khóa: “MẸ VÀ BÉ”  Khối 1 thực hiện

-Thực hiện báo tường chào mừng 26/3  ( khối  3-4-5)

Toàn khối

Tổ 3

 

Toàn khối

Toàn khối

 Toàn khối

 

 

 

 

 

Ban KT

Tổ 1

-Toàn khối

 

 

 

 

 

   Tháng

  4/2020

-Triển khai KHCM tháng  04/2020

-Tiếp tục thực hiện SHCM theo hướng phân tích HĐHT của HS

- Giáo viên ra đề kiểm tra kì Hai theo quy trình của nhà trường ( từ 01 – 10/4)

- Kiểm tra thực hiện tiến độ chương trình, ôn thi cuối HKII

 - Tham gia giải Toán qua mạng cấp cấp Quốc gia

-Dự giờ kiểm tra gv và chất lượng học tập của học sinh các lớp

-BGH Kiểm tra  HSSS cá nhân GV

-Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ năm học

- Ngoại khóa: “KĨ NĂNG GIAO TIẾP – TƯ DUY”  Khối 2 thực hiện

  Toàn khối

   Toàn khối

 

Toàn khối

PTKTH

Toàn khối

PTKTH

PTKTH

 

Khối 2

 

 

 

 

 

Tháng

 

5/2020

-Triển khai KHCM tháng  5/2020

-Dạy hoàn thành chương trình thực học  của năm học

+ Thi “VSCĐ ( bộ vở) bài viết CHỮ ĐẸP SÁNG TẠO”

-Kiểm tra chất lượng HKII: đề chung, thi chung, chấm chung

 (từ 01 -10/5)

 - GV bộ môn vào bảng tổng hợp đánh giá HS  năm học 2019-2020

- Ngoại khóa : “THỬ THÁCH CÙNG CON” Khối 2 thực hiện

- Ngoại khóa : Chung kết “ KHÁM PHÁ TRI THỨC” : Khối 3-4-5 thực hiện

- Hoàn thành học bạ và hồ sơ năm học của HS

- Ngày  hội  STEM và ART

- Tổng kết  năm học 2019-2020

 

 

Toàn khối

 

Toàn khối

 

Toàn khối

Toàn khối

Tổ 2

Tổ 3-4-5

 

Toàn khối

 

 

                                                                                              Phụ trách khối Tiểu học

                                                                                                 

 

                                                                            

                                                                                                   Hồ Thị Bích Ngọc

Tin tức khác