Thông báo

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG HÈ 2019

Ngày cập nhật 07/08/2019

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG HÈ 2019

 

stt

Nội dung

Thời gian. Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

 

1

Lớp dành cho GV cốt cán làm công tác chủ nhiệm

-   Từ 7h30 ngày 02/8 đến 11/8/2019. Bế giảng 7h30 ngày 19/8/2019

-   Tại Trung tâm GDTX tỉnh, 22 Trần Đại Nghĩa, ĐH

-  Thầy Bảo Thế

-  Cô Đức Nhân (Hóa)

Thầy Thế, Cô Nhân thay nhau đi dự vì Danh sách tập huấn chỉ được 01 giáo viên theo tên Thầy Thế

 

2

Lớp dành cho giáo viên dạy GDCD

-   Từ 7h30 ngày 02/8 đến 14/8/2019. Bế giảng 7h30 ngày 19/8/2019

-   Tại Trung tâm GDTX tỉnh, 22 Trần Đại Nghĩa, ĐH

-  Cô Hồng Thắm

-  Cô Kiều Anh

 

3

Hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy học môn Tin học (Tiểu học)

-   2 ngày, từ 09/8 đến 10/8/2019, khia mạc 7h30 ngày 09/8/2019

-   Tại Trung tâm GDTX tỉnh, 22 Trần Đại Nghĩa, ĐH

-  Thầy Văn Nhuận

-  Thầy Minh Tiến KT

Mang theo máy tính xách tay để thực hành

4

Tập huấn về Kỹ năng giải toán bằng máy tính Casio

-   GV dạy Vật Lý: Từ 7h30 đến 17h00 ngày 05/8/2019 tại Trường CĐSP Quảng Trị, KM3, QL9, Đông Hà, QT

-   GV Toán THCS: Từ 7h30 đến 17h00 ngày 06/8/2019 tại Trường CĐSP Quảng Trị, KM3, QL9, Đông Hà, QT

-  Thầy Xuân Tiến

-  Thầy Chiến Thắng và Cô Hồng Hạnh

Thầy Thắng, Cô Hạnh  thay nhau đi dự vì Danh sách tập huấn chỉ được 01 giáo viên theo tên Thầy Thắng

5

Tập huấn về giáo dục kĩ luật tích cực cho học sinh THCS

-   Từ 7h30 ngày 05/8/2019 đến 17h00 ngày 06/08/2019

-   Tại Trường CĐSP Quảng Trị, KM3, QL9, Đông Hà, QT

-  Thầy Ngọc Ý (HT)

-  Cô Như Ngọc

-  Cô Võ Lan

 

6

Tập huấn về Hướng dẫn đánh giá các đề tài KHKT cho học sinh trung học

-   Từ 7h30 ngày 06/8/2019 đến 17h00 ngày 07/08/2019

-   Tại Trường CĐSP Quảng Trị, KM3, QL9, Đông Hà, QT

-  Thầy Việt Thành

-  Cô Minh Lam

-  Cô Nguyễn Liên

-  Thầy Văn Cần

 

7

Bồi dưỡng Chính trị hè 2019

-   Từ 8h00’ đến 11h20’ ngày 08/08/2019

-   Tại Trường THPT Đông Hà

-  Thầy Ngọc Ý (HT),Giáo viên THCS, THPT

 

8

Tập huấn sách Tiếng Anh chương trình 10 năm

-   Tiểu học: 11/8/2019, khai mạc lúc 7h30

-   THCS+PT: 10/8/2019, khai mạc lúc 7h30

-   Tại Trường CĐSP Quảng Trị, KM3, QL9, Đông Hà, QT

-  Toàn bộ GV Anh văn Tiểu học

-  GV Anh văn THCS+PT (đổi tiết để tham dự)