Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Từ 05/8 đến 11/8/2019)

Ngày cập nhật 08/08/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

(Từ 05/8 đến 11/8/2019)

                                                                                                -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          1.Giáo viên chủ nhiệm :

 

+ Ổn định nề nếp, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức lớp, hội đồng tự quản, ban cán sự lớp

+ Tổ chức cho HS học tập nội quy, quy chế của nhà trường và điều lệ trường Phổ thông.

+ Thực hiện các chuyên đề về “Bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện…” và GD KNS như phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục…

+ Hoàn thành trang trí, vệ sinh lớp học

+ Tập các bài hát truyền thống nhà trường- Đoàn-Đội

+ Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs

+ Tập huấn công tác Đội – Sao cho học sinh.

  + Tham gia các hoạt động dân vũ, bơi lội, giao lưu bóng đá cùng học sinh.

         2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

 

     * Tuần 1: Ôn  tập kiến thức cho hs, hoạt động tập thể

+ GV theo dõi lịch tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của SGD trên Website trường.

+ Thời gian tập huấn bắt đầu từ ngày 2/8 đến ngày 12/8/19

+ GV đổi tiết để tham gia đầy đủ các lớp tập huấn

+ Xây dựng  kế hoạch hoạt động năm học của cá nhân, tổ

+ Hoàn thành hồ sơ cá nhân, TCM, lớp theo quy định.

+ Học tập nội quy,các quy định của nhà trường, Bộ Luật giáo dục; Văn hóa học đường...

+ Chuẩn bị ra quân thi HSGVH cấp Thành phố ( 20-22/8)

+ GVBM đưa hs đi thi HSG theo phân công

+ GV xem quy định hoạt động CM năm học trên website

     * Tổ thực nghiệm :

  - Chuẩn bị kế hoạch ngoại khóa: "Giáo dục giới tính, nạn xâm hại tình dục, bắt cóc...cho học sinh THCS-THPT"

     * Tổ xã hội

 - Cũng cố hoạt động câu lạc bộ

 - Triển khai hoạt động với chủ đề tháng 8

      * Tổ Năng khiếu :

 - Cùng với GVCN tổ chức sinh hoạt dân vũ cho các khối lớp theo kế hoạch.

 - Tổ chức giao lưu Bóng đá, bơi lội cho học sinh khối THCS-PT.

 - Tập các bài hát truyền thống

 - Chuẩn bị ngoại khóa: Phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu chấn thương"

        * Tổ Tiểu học :

 - Ổn định nề nếp học sinh

 - Tập luyện NTĐ, cách chào hỏi, ứng xử có văn hóa  

 - Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập .

 - Thực hiện sinh hoạt dân vũ theo kế hoạch

 - Học sinh tham gia bơi lội theo lịch nhà trường sắp xếp.

         3. Hoạt động Đội

+ Tập huấn công tác Đoàn – Đội cho học sinh.

+ Phát thanh những bài hát truyền thống về nhà trường,Đội, Đoàn trước buổi học

+ Phát thanh CLB

+ Kiểm tra nề nếp các lớp đầu năm học

         4. Hoạt động Đoàn :

+ Cùng GVCN hướng dẫn tiết sinh hoạt tập thể cho hs

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, đồng phục ở các lớp .

               5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Xây dưng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học mới

         6. BGH :

 + Tham dự các lớp tập huấn của Sở Giáo dục

 + Rà soát thống nhất quy trình nhiệm vụ năm học

 + Chuẩn bị kế hoạch đầu năm.

 + Hoàn thành các loại hồ sơ của nhà trường theo quy định

 + Kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục của nhà trường.

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

 

HAI

05/08

 SÁNG

- Tiết 1-2: Tập trung, tiếp nhận học sinh. Ổn định lớp học. Học nội quy nhà trường

- Tiết 3-4: Thực hiện chuyên đề “Bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, giữ gìn tài sản chung…”

- Các GV được phân công tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch để thực hiện nghiêm túc.

- GVCN và GV hỗ trợ chủ nhiệm.

 

 

 

- GVBM

 CHIỀU 

- Tiết 1-2: GD KNS – Phòng chống bạo lực học đường

- - Tiết 3-4: GD KNS – Phòng chống xâm hại tình dục.

- GVCN và GV hỗ trợ chủ nhiệm.

BA

06/08

SÁNG

+ Khối Tiểu học:

 - Tiết 1: Tập luyện NTĐ khối 3,4,5 (khối 1,2 học theo TKB)

 - Tiết 2: Toàn khối học theo TKB

 - Tiết 3-4: Bơi lội 1A,B – 5A (các khối lớp còn lại học theo TKB)

+ Khối THCS-PT:

 - Tiết 1: Sinh hoạt dân vũ

 

 - Tiết 2-3-4: Học theo TKB

 

- TPTĐ, GVCN, GVHT

- GVBM

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

 

- Cô Song Thương, GVCN

- GVBM

CHIỀU

+ Khối Tiểu học:

 - Tiết 1-2: Bơi lội 2A,B – 4B (các khối lớp khác học theo TKB)

 + Khối THCS-PT:

 - Tiết 1-2: Học theo TKB

   - Tiết 3-4: Giao lưu Bóng đá, Bơi lội

 

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

- GVBM

- GVCN, GVNK

07/08

 SÁNG

+ Khối Tiểu học:

 - Tiết 1: Tập luyện NTĐ khối 1-2 (khối 3-4-5 học theo TKB)

 - Tiết 2: Toàn khối học theo TKB

 - Tiết 3-4: Bơi lội 1C,D – 5B (các khối lớp còn lại học theo TKB)

+ Khối THCS-PT:

 - Học theo TKB

 

- TPTĐ, GVCN, GVHT

- GVBM

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

 

- GVBM

 CHIỀU

+ Khối Tiểu học:

 - Tiết 1-2: Bơi lội 2C,D – 3C (các khối lớp khác học theo TKB)

 - Tiết 3-4: Sinh hoạt dân vũ khối 2 (các khối lớp còn lại học theo TKB)

+ Khối THCS-PT:

 - Tiết 1-2: Học theo TKB

 - Tiết 3-4: Giao lưu Bóng đá, Bơi lội

 

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

- Cô Diễm, GVCN

 

- GVBM

- GVCN, GVNK

NĂM

08/08

SÁNG

+ Khối Tiểu học:

 - Tiết 1: Tập luyện NTĐ khối 1-2 (khối 3-4-5 học theo TKB)

 - Tiết 2: Toàn khối học theo TKB

 - Tiết 3-4: Bơi lội 1E,G – 5C (các khối lớp còn lại học theo TKB)

+ Khối THCS-PT:

 - Tiết 1: Sinh hoạt dân vũ

 

 - Tiết 2-3-4: Học theo TKB

- Tiết 3-4: Sinh hoạt dân vũ khối 1 (các khối lớp còn lại học theo TKB)

- Từ 8h00 – 11h20: GV khối THPT tham gia lớp bồi dưỡng chính trị tại trường THPT Đông Hà

 

- TPTĐ, GVCN, GVHT

- GVBM

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

 

- Cô Song Thương, GVCN

- GVBM

- Cô Diễm, GVCN

- GV khối THCS,THPT không có tiết

CHIỀU

+ Khối Tiểu học:

 - Tiết 1-2: Bơi lội 2E,G – 3D (các khối lớp khác học theo TKB)

 - Tiết 3-4: Sinh hoạt dân vũ khối 3,4,5 (các khối lớp còn lại học theo TKB)

+ Khối THCS-PT:

 - Học theo TKB

 

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

- Cô Diễm, GVCN

 

 

- GVBM

 SÁU

09/08

SÁNG

 + Khối Tiểu học:

 - Tiết 1: Tập luyện NTĐ khối 3-4-5 (khối 1-2 học theo TKB)

 - Tiết 2: Toàn khối học theo TKB

 - Tiết 3-4: Bơi lội 3A,B – 4A (các khối lớp còn lại học theo TKB)

+ Khối THCS-PT:

 - Tiết 1: Sinh hoạt dân vũ

 

 - Tiết 2-3-4: Học theo TKB

 

 

- TPTĐ, GVCN, GVHT

- GVBM

- Thầy Thanh, Nhuận, Hoàn

 

- Cô Song Thương, GVCN

- GVBM

 

CHIỀU

+ Khối Tiểu học:

 - Học theo TKB

+ Khối THCS-PT:

 - Tiết 1-2: Học theo TKB

 - Tiết 3-4: Giao lưu Bóng đá, Bơi lội

 

- GVCN, GVBM

 

- GVBM

- GVCN, GVNK

 

BẢY

10/08

SÁNG

- Học sinh nghỉ học

- GV tham gia tập huấn theo kế hoạch.

Tham gia lớp tập huấn sách Tiếng Anh chương trình 10 năm tại trường CĐSP Quảng Trị.

- Toàn trường

- GV được phân công

- Toàn bộ GV Tiếng Anh THCS+PT (đổi tiết tham dự)

CHIỀU

- Khối Tiểu học: Họp riêng từ 14h00’

- Khối THCS-PT: Từ 14h đến 14h30 họp khối. Từ 14h30 đến 15h30 tập huấn kỷ luật tích cực do Thầy Ngọc Ý thực hiện.

-Từ 15h30 đến 16h00 đón đoàn Thái Lan. Từ 16h đến 17h họpTCM

 

- GV khối THCS-PT

- TCM

- Khối TH

CHỦ NHẬT

11/8

 

SÁNG

- Tham gia lớp tập huấn sách Tiếng Anh chương trình 10 năm tại trường CĐSP Quảng Trị.

- Toàn bộ GV Tiếng Anh Tiểu học

                                                                                                                                 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 (Đã kí)

                                                                                                                                        Nguyễn Ngọc Ý