Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày cập nhật 22/05/2019

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

               Số .../ KH-TV    

                                                                                      Đông hà, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

1. Mục đích -  ý nghĩa:

Nhằm đánh giá, tổng kết về mọi mặt trong năm học vừa qua, đồng thời HĐQT nhà trường có những phần thưởng trao cho các cá nhân GV, NV, tập thể có những kết quả cao trong mọi hoạt động. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn có đánh giá hoạt động trong năm học vừa qua, khen thưởng cho các CĐV đạt thành tích xuất sắc và vạch ra phương hướng hoạt động trọng tâm trong Hè 2019. Qua đó tạo động lực và cổ vũ tinh thần để các cá nhân GV, NV, các tập thể lớp phấn đấu hơn nữa và đạt kết quả cao hơn trong năm học tiếp theo.

2.Thời gian - địa điểm tổ chức:

* Thời gian :

+ Ngày 23/5/2019: Từ 7h30

* Địa điểm: Tại Phòng hội trường trường Trưng Vương (tầng 4)

 3.Chương trình:  

          1/ Ổn định tổ chức – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          2/ Thông qua danh sách ban điều hành hội nghị

          3/ Thông qua chương trình hội nghị

4/ Quyền Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và bản dự thảo kế hoạch hoạt động Hè 2019.

5/ Trình bày các bản tham luận, ý kiến thảo luận giáo viên, nhân viên.

          6/ Phát biểu đánh giá của HĐQT nhà trường.

          7/ Đánh giá Tổng kết hoạt động của Công đoàn trường và đưa ra nội dung hoạt động trọng tâm của Hè 2019.

          8/ Đánh giá Tổng kết hoạt động của Đoàn thanh niên và đưa ra nội dung hoạt động trọng tâm của Hè 2019.

          9/ Thông qua các quyết định khen thưởng của HĐQT, CĐ, ĐTN

          10/ Trao thưởng

          11/ Triển khai hoạt động trọng tâm của HĐQT trong Hè 2019

          12/ Kết thúc hội nghị.

4. Phân công nhiệm vụ:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

1

Xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện

Thầy giáo:  Thế Anh – BT Đoàn trường

2

Chuẩn bị và trình bày báo cáo tổng kết hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019 và kế hoạch trọng tâm Hè 2019

Cô giáo: Đồng Thị Bích Hiền – Q. Hiệu trưởng

3

Công tác tổ chức hội nghị. Công bố kết quả xét thi đua năm học 2018-2019.

Cô giáo: Bùi Thị Hải Lý – CT Công đoàn

4

Đánh giá tổng kết hoạt động của nhà trường trong năm học 2018-2019, đánh giá công tác thi đua và triển khai chiến lược, kế hoạch trọng tâm của Hè 2019

Bà: Hoàng Thị Hương – PCT HĐQT

5

Chuẩn bị các giải thưởng

Phòng Kế toán, (Cô Thu Hiền, Hồng Tuyết)

6

Chuẩn bị maket, máy tính, máy chiếu

Thầy giáo: Minh Tiến

7

Chuẩn bị nước uống cho Đại biểu, khăn trải bàn, bình hoa

Hồng Tuyết (VP)

10

Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc  

HĐQT, CĐ, ĐTN

11

Chuẩn bị âm thanh loa máy, ánh sáng

Thế Anh, Tiến Dũng

12

MC điều hành hội nghị tổng kết

Cô Nhật My

13

Đánh giá hoạt động Công đoàn

Cô Hải Lý

14

Đánh giá hoạt động Đoàn thanh niên

Thầy Thế Anh

Trên đây là kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 của HĐSP nhà trường, đề nghị các giáo viên, nhân viên theo dõi để chủ động thực hiện.

    

  Nơi nhận;                BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG             Q.HIỆU TRƯỞNG              

-HĐQT;                                                                             

- BGH;

- GVCN;

- CLB VH-TT;

- Lưu: VT; LĐ                                            

                                    Nguyễn Thế Anh                       Đồng Thị Bích Hiền                                                                                                       

  Facebook Messenger