Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 42 ( Từ 20/05 đến 25/05/2019)

Ngày cập nhật 17/05/2019

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

----------------------

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

-----------------

 

 

    

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 41. Từ 20/05 đến 25/05/2019)

       -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

  + Tổng kết lớp

 + Tổng vệ sinh, sắp xếp bàn ghế , tủ thư viện , bàn giao phòng học cho kế toán

 + Tổng kết năm học

 + Quán triệt tinh thần an toàn trong kỳ nghỉ hè .

 + Đăng ký học hè theo lịch

 + Duyệt học bạ

 + Tư vấn công tác tuyển sinh

          2.Giáo viên bộ môn –Tổ chuyên môn

 + Dự tổng kết lớp – Tổng kết học sinh toàn trường

 + Vào học bạ lớp

 + Dạy ôn tập cho hs khối 9+12

 + Hoàn thành hồ sơ thi đua cá nhân

 + Xét thi đua GV

 + Tổng kết tổ chuyên môn

       3. VĂN PHÒNG + TPT

+ Hoàn thành hồ sơ thi đua khối nộp về SGD

+ Hoàn thành hồ sơ xét TN THCS

+ Hoàn thành các biểu mẫu hồ sơ thi đua cuối năm học

+ Nộp báo cáo pháp luật  ( Thế Anh –VP)

+ Nộp báo cáo thực hiện QCDC trường học ( Thế Anh-VP)

        4. BGH

 + Tổng kết trong học sinh

 + Xét TN THCS – Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời cho hs

 + Ký duyệt học bạ các lớp

 + Nộp các loại báo cáo về SGD

 + Tổng kết năm học

                         ----------------------------------

  HAI

20/05

  SÁNG

 

+ Tổng kết lớp

+ Nộp báo cáo công tác kiểm tra nội bộ về TT SGD

 

 

-Toàn trường

-VP

 

 

 CHIỀU

 

+ 14h : Tổng kết học sinh  

 

 

-Toàn trường

 

BA

21/05

  SÁNG

 

+ Học sinh bắt đầu nghỉ hè

+7h30: Họp hội đồng xét TN THCS

+ Vào học bạ các lớp

+ Hoàn thành nhập HL-HK về SGD

 

-Toàn trường

- GVCN-VP

- GVBM-GVCN

-VP

 CHIỀU

 

+14h: Tổng kết  tổ chuyên môn

 

 

-Toàn trường

-QHT-GVCN

  TƯ

22/05

  SÁNG

 

+ 7h30 :Tiến hành xét TN THCS

+ 6h45:  Thi TN nghề lớp 11

 

 

-HĐ xét TN

-HĐCT

 

 CHIỀU

 

+ 14h: Họp hội đồng xét thi đua

 

-HĐTĐ

 

 

NĂM

23/05

 

SÁNG

 

+ 7h30:Tổng kết  năm học

 

-Toàn trường

CHIỀU

 

+14h: Duyệt  kết quả xét TN THCS tại phòng GD

 

 

-Cô B Hiền

  SÁU

24/05

SÁNG

 

+ Cấp giấy chứng nhận tạm thời cho học sinh

+ Nộp đánh giá điểm thi đua khối

+ 7h30 :Duyệt học bạ khối 3-4-5

 

 

-VP

 

 

-QHT- GVCN

 

CHIỀU

 

+ 14h :Duyệt học bạ khối 1-2

 

-QHT- GVCN

 

 

 

  BẢY

 25/05

SÁNG

 

+ Duyệt học bạ Khối THCS-THPT

 

 

CHIỀU

 

+Hoàn thành hồ sơ thi đua + báo cáo tổng kết nộp SGD

 

-Q HT-VP

 

 

 

                                                                                                                                     Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                     Đồng Thị Bích Hiền

 

                                                                            

  Facebook Messenger