Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 41 ( Từ 13/05 đến 19/05/2019)

Ngày cập nhật 11/05/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

----------------------

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

-----------------

 

 

    

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 41. Từ 13/05 đến 19/05/2019)

       -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

  +Tăng cường việc quản lý nề nếp học sinh

  + Truyền thông đến học sinh biết tự bảo vệ mình, nói không với các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường

  + Duyệt đạo đức HS

  + Hoàn thành  hồ sơ lớp 9

  + Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy trong thời gian  dự lễ kỷ niệm

  + Sắp xếp, vệ sinh phòng học, bảo vệ của công trong thời gian chuẩn bị nghỉ hè

 + Họp phụ huynh lớp

 + Chuẩn bị nội dung tổng kết lớp – Trường ( Thứ 2- 20/5)

 + Nộp sổ đầu bài về VP ( 17/5)

          2.Giáo viên bộ môn

 + Cập nhật đầy đủ thông tin trên website

 + Ký duyệt sổ ghi đầu bài tuần cuối

 + Trả và nộp bài kiểm tra HKII về VP

 + Hoàn thành điểm tổng kết bộ môn

 + Vào học bạ lớp

 + Dạy ôn tập cho hs khối 9+12

 + GV đăng ký danh hiệu CSTĐ nộp SKKN vào ngày 15/5

      3.Tổ chuyên môn:

 + Hoàn thành các loại hồ sơ Tổ- Cá nhân theo quy định

 + Nộp báo cáo tổng kết năm học ( 15/5)

 + Chấm SKKN ( Các tổ có GV đăng ký CSTĐ)

 + Tổng duyệt chương trình : “Lễ kỷ niệm 10 năm TL trường”

*LỊCH KIỂM TRA HỒ SƠ TN THCS :

 - Ngày 13/5: GV hoàn thành học bạ lớp 9

-  Ngày 14/5: Hoàn thành việc nhập, kiểm (HL-HK) lớp 6-7-8  

 - Ngày 15/5 : Hoàn thành nhập phần mềm hồ sơ lớp 9

 - Ngày 16/5: Hoàn thành thủ tục, tự kiểm tra hồ sơ xét TN 9

 - Ngày 17/5: Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9

 - Ngày 22/5 : Hội đồng tiến hành xét TN THCS

 - Ngày 23/5 : Duyệt kết quả xét TN THCS tại PGD( 14h)

 - Ngày 24/5: Cấp chứng nhận TN tạm thời cho hs

 + Nộp kế hoạch- biên bản tổ chuyên môn về VP

 + Cô Hồng Tuyết + thầy Thế Anh : Tập hợp hồ sơ đánh giá khối thi đua ,hoàn thành trước ngày 22/5

     4. Hoạt động Đội + Đoàn

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Tổ chức gặp mặt Dâu rễ

     6. BGH

 + Ký duyệt hồ sơ -Xét TN THCS

 + Duyệt đạo đức- xét thi đua các lớp

 + Chấm SKKN

 + Tập hợp  báo cáo tổng kết năm học

 + Nộp các loại báo cáo về SGD

 + Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm TL trường

 + Họp phụ huynh toàn trường

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

----------------------------------

  HAI

13/05

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ CC : Khối Tiểu học

+ Hoàn thành học bạ lớp 9

-Toàn trường

-TPT-GVCN

-GVBM

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nhập điểm lớp 9

-Toàn trường

-VP -GVCN

BA

14/05

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Hoàn thành việc nhập ,kiểm dò kết quả học tập ,rèn luyện 3 năm học 6-7-8  vào hệ thống xét TN THCS

+ Nộp báo cáo thực hiện CNTT

-Toàn trường

-GVCN-VP

 

 

- Cô Tuyết

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 14h : Chạy chương trình lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường

-Toàn trường

- Ban nội dung

  TƯ

15/05

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Nhập phần mềm , kiểm tra tính chính xác giữa các loại hồ sơ lớp 9

+ Nộp báo cáo tổng kết HĐCM

+ Nộp SKKN

-Toàn trường

-GVCN-VP

 

-TCM

-GV

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 14 h:Họp xét đạo đức K6.7.8.10.11

-Xét thi đua các lớp

+ Hoàn thành điểm các lớp

+ Nộp bài kiểm tra HKII về VP

-Toàn trường

-GVCN-Ban TĐ

 

-GVBM

 

 

 NĂM

16/05

 

 

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Kiểm tra hồ sơ xét TN  lớp 9 ( Tại phòng cô Hiền )

-Toàn trường

-GVCN-VP

 

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Chấm SKKN  (tại phòng cô Hiền)

-Toàn trường

- TTCM

  SÁU

17/05

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 của PGD

+ Nộp sổ ghi đầu bài về VP

+ Nộp kế hoạch- biên bản Tổ về VP

-Toàn trường

- VP + GVCN

 

-GVCN

- TCM

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Nộp SKKN về SGD

+ Nộp báo cáo công tác GDQPAN

+ Nộp báo cáo công tác pháp chế

+14h: Tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 10 năm TL trường

-Toàn trường

- VP

- VP- Thế Anh

 

- Ban nội dung

 

 

 

  BẢY

 18/05

SÁNG

+7h30 : Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm TL trường

- Trưng bày các gian hàng STEM

- Thi viết chữ đẹp – Thư pháp

- Thi Robot

-Toàn trường

 

CHIỀU

+ 15h -18h30 : Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường

-Toàn trường

 

 

CHỦ NHẬT

19/5

 SÁNG

+ 7h30 : Họp phụ huynh

 

-Toàn trường

 

 

CHIỀU

 

+ 16h : Gặp mặt dâu rễ

-Toàn trường

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                    Đồng Thị Bích Hiền

 

                                                                            

  Facebook Messenger