Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

Ngày cập nhật 06/05/2019

 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

          ------------------

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           ---------------------

                                                                        Đông Hà, ngày 2 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 05 /2019

1. Ban giám hiệu:

  - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ ( 19/5)

  - Tham dự Hội nghị thi tốt nghiệp (T2).

  - Tổ chức thi HKII theo lịch của Sở GD - PGD

  - Tổ chức coi thi, chấm thi, tổng hợp điểm,tổng hợp chất lượng

  - Tổ chức thi TN nghề phổ thông lớp 11.

  - Hoàn thành hồ sơ và xét tốt nghiệp khối 9.

  - Học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp

  - Kế hoạch tuyển sinh hè, chương trình hoạt động hè 2019.

  - Họp phụ huynh

  - Họp liên tịch xét thi đua tập thể lớp

  - Tổng kết năm học

2. Hoạt động của Tổ chuyên môn:

  - Coi thi; chấm thi; cập nhật và tổng kết điểm đúng quy định

  - Hoàn thành chương trình thực học

  - Báo cáo các số liệu về chuyên môn.

  - Đánh giá, thi đua tổng kết tổ và chuẩn bị cho công tác hè 2019

  - Xét TN khối 9, hoàn thành chương trình Tiểu học

  - Nộp các loại hồ sơ lưu trữ về văn phòng.

     4.Hoạt động NGLL

   - Tổ chức lễ  “Kỷ niệm 10 năm thành lập trường"

   - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.

   - Tổng kết năm học

   - Tổ chức Hội thao cuối năm học

   - Tham gia giải bóng đá Cúp Milo

 5. Hoạt động khác:

  - Đánh giá, xếp loại CBQL, GV cuối năm học

  - Tổng kết, báo cáo số liệu cuối năm.

  - Tổ chức cho ĐVCĐ tham quan học tập hè 2019.

  - Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn.

  - TCM gửi báo cáo tổng kết tổ về trưởng bộ môn trước ngày 15/5

II . LỊCH HOẠT ĐỘNG

    1. Thời gian công việc

      * khối Tiểu học:

  +Ngày 22-25/5 :  Duyệt học bạ khối Tiểu học

  +Ngày 22-25/5 : Ký duyệt học bạ khối THCS

      * Khối THCS-THPT :

  +Ngày 2/5 : 14h : Kiểm tra chéo hồ sơ 12 ( TTGDTX ĐH-QT-TV)

  +Ngày 3/5 : Vào học bạ 12

  +Ngày 4/5 : Duyệt hồ sơ đăng ký dự thi trên hệ thống QLT

                      Nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định về SGD

  + Ngày 7-10/5: Thi kiểm tra HKII các môn SGD-PGD

  +Ngày 11/5 :Tiết SH:Các lớp xét đạo đức hs - Nộp sách tư liệu về TV

                      Họp hội đồng – Họp GVCN

  +Ngày 14/5 : 14h : Chạy chương trình lễ “ Kỷ niệm 10 năm TL trường”

  +Ngày 13-15/5 :GV hoàn thành điểm, đánh giá và vào học bạ,

  +Ngày 15/5 : Nộp bài kiểm tra HKII về VP

  +Ngày 14-16: VP nhập phần mềm hồ sơ lớp 9

  +Ngày 15/5 : 14h: Họp xét đạo đức các lớp - Họp xét thi đua lớp

                        Nộp báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chuyên môn

                        Nộp sáng kiến kinh nghiệm

  +Ngày 16/5 : Buổi sáng : Kiểm tra hồ sơ lớp 9 (GVCN-VP)

                       Tổng hợp kết quả và nộp danh sách đề nghị học bổng về văn phòng

                       GV đăng ký CSTĐ nộp SKKN 

   + Ngày 17/5 : Buổi chiều: Tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm “ 10 năm TL trường”

   + Ngày 18/5 : Tổ chức lễ kỷ niệm “ 10 năm TL trường”

   + Ngày 19/5:  Buổi sáng : Họp phụ huynh toàn trường

                          Buổi chiều : Gặp mặt dâu rể

   + Ngày 20/5 : Buổi sáng : Tổng kết lớp

                          Buổi chiều : Tổng kết học sinh toàn trường

                          GVCN : Nộp sổ đầu bài về VP

                         TTCM : Nộp sổ kế hoạch- biên bản SH tổ về VP

   + Ngày 21/5 : Thi TN nghề lớp 11

                          Tổng kết tổ chuyên môn

   + Ngày 22/5 : Các hội đồng tiến hành xét TN THCS

                        -Họp hội đồng xét thi đua

                       Hoàn thành hồ sơ chấm điểm khối thi đua ( Thế Anh-Tuyết )

  +Ngày 23/5: Duyệt kết quả TN THCS tại PGD

                       Tổng kết hội đồng – Công Đoàn- Chi Đoàn

  + Ngày 24/5:  Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời cho hs khối 9

  + Ngày 25/5 :  Nộp bản thành tích của GV ( CSTĐ)

                       Hội đồng thi đua hoàn thành hồ sơ thi đua năm học

                       Nộp hồ sơ SKKN về ban thi đua SGD

                       +Từ ngày 26-28/5 : Dự kiến tham quan hè   

    2. Thời gian nộp báo cáo về SGD

  - Nộp báo cáo thực hiện dạy Tin học (7/5)

  - Nộp báo cáo thực hiện nhiệm vụ CNTT (14/5)

  - Nộp SKKN về SGD (18/5)

  - Nộp báo cáo công tác GDQPAN ( 18/5)

  - Nộp báo cáo công tác pháp chế về SGD trước ngày  (18/5)

  - Nộp báo cáo “Tuần lễ QG nước sạch “ ( 18/50

  - Nộp báo cáo tổng kết kiểm tra nội bộ về TT SGD trước ngày  (20/5)

  - Nộp báo cáo công tác phổ biến PL – GDPL (  24/5)

  - Nộp đánh giá điểm thi đua khối ( 24/5)

  - Nộp báo cáo tổng kết năm học về SGD trước ngày  (30/5)

  - Nộp báo cáo tổng kết năm học -Hồ sơ thi đua về sở .

  - Nộp báo cáo pháp luật ( Ngày 30/5)

  - Nộp báo cáo thực hiện QCDC ở cơ sở ( 31/5)

 

                                                                               Q.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                    Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger