Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 40 ( Từ 06/05 đến 11/05/2019)

Ngày cập nhật 09/05/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

----------------------

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

-----------------

 

 

    

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 40. Từ 06/05 đến 11/05/2019)

       -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

+Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy,mô tô”

  +Tăng cường việc quản lý nề nếp học sinh

  + Truyền thông đến học sinh biết tự bảo vệ mình, nói không với các tệ nạn xã hội

  + Kiểm tra HKII

  + Thông báo  HS việc nộp sách tham khảo, sách GK  về thư viện

+ Hoàn thành  hồ sơ lớp 9

+ Xét hạnh kiểm lớp

+ Chuẩn bị nội dung họp phụ huynh lớp

          2.Giáo viên bộ môn

                                  * Học chính thức Tuần 38

 + Coi thi, chấm thi nghiêm túc

 + Hoàn thành chương trình thực học

 + GV soạn giảng , cập nhật thông tin trên website

 + Hoàn thành điểm HKII

 + Nhập điểm bài thi đúng thời gian

 + Dạy ôn tập cho hs khối 12

 + Kiểm tra hồ sơ GV tổ xã hội

 + GV bổ sung hồ sơ cá nhân

 + Ký duyệt hồ sơ bô sung ( Những GV chưa ký duyệt)

 + GV đăng ký danh hiệu CSTĐ nộp SKKN vào ngày 15/5

      3.Tổ chuyên môn:

 + Hoàn thành các loại hồ sơ Tổ- Cá nhân theo quy định

 + Chịu trách nhiệm kiểm tra bài thi HKII các bộ môn

 + Chuẩn bị nộp báo cáo tổng kết năm học ( 15/5)

 + Kiểm tra các sản phẩm chuẩn bị cho trưng bày gian hàng (18/5)

 + Cô Hồng Tuyết + thầy Thế Anh : Tập hợp hồ sơ đánh giá khối thi đua ,hoàn thành trước ngày 22/5

    4. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

     5. Hoạt động Đoàn :

+ Tăng cường kiểm tra đột xuất nề nếp các lớp

     6. Hoạt động Công Đoàn :

+ Duy trì hoạt động TDTT-VHVN

     7. BGH

 + Nhận đề kiểm tra học kỳ II tại SGD-PGD

 + Chỉ đạo coi thi, chấm thi HKII

 + Hoàn thành hồ sơ lớp 12

 + Kiểm tra hồ sơ GV tổ Xã hội

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

  HAI

06/05

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ CC : Khối THCS-THPT

+ Nhận đề thi khối THCS tại PGD-SGD

-Toàn trường

-TPT-GVCN

- Cô Bích Hiền

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

 + Kiểm tra hồ sơ GV tổ Xã hội

-Toàn trường

- Cô Bích Hiền

BA

07/05

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+7h15’:  Kiểm tra HKII  môn Ngữ văn

( H Trang, Thu Trang,Thuỳ Nga, Huy

 Ng Lan, Lam,Thành, Liên, Cần ,Thắm )

+9h15’:  Kiểm tra HKII  môn TA

( N Ngọc, Yến, H Trang, Lam, N Lan , Sỹ

         Th Nga, Thành, Cần, Ny )

+ Ký duyệt học bạ lớp 12

-Toàn trường

- Khối  9-10-11

 

 

- Khối  9-10-11

 

 

-Cô Bích Hiền

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+13h15’: Kiểm tra HKII môn Toán 8

   ( Hạnh, Hoà,H Trang, Huy)

+15h15’: Kiểm tra HKII môn TA 8

  ( Hạnh, Hoà, H Trang, Huy)

-Toàn trường

- Khối 8

 

-Khối 8

  TƯ

08/05

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Khối 4-5 tập dân vũ 15’ đầu giờ

+ Đón PV đài truyền hình QT về quay phóng sự tại trường

+7h15’:  Kiểm tra HKII  môn Toán

   (Một, Th Nga, Yến, V lan, Bình, Phong

Thuỳ Trang , Liên, Thắng, Cần)

+ 8h40’: Kiểm tra HKII  môn Lý 9

   ( Tiến, Phong, V Lan, Th Nga, Một, Liên)

+9h25’: Kiểm tra HKII  môn Lý 10-11

   (Bình, Thắng , Thế, Yến)

 

-Toàn trường

- Khối 4-5

-HĐQT-GVBM

 

-Khối 9-10-11

 

 

-Khối 9

 

-Khối 10-11

 

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+13h15’: Kiểm tra HKII môn Toán 6

   ( Hạnh ,Huy,Thắng, N Ngọc, Sỹ, Thành)

+15h15’: Kiểm tra HKII môn TA 6

   (Sỹ, My, Huy, Liên, N Ngọc,  H Ngọc )

-Toàn trường

-Khối 6

 

-Khối 6

 

 

 

 

NĂM

09/05

 

 

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+7h15’:  Kiểm tra HKII môn Toán 7

   ( Lam, Sỹ, Th Nga, Hạnh)

+ 9h15’:Kiểm tra HKII môn TA 7

   (Th Nga,  Thuỳ Trang, Lam, Sỹ )

-Toàn trường

-Khối 7

 

-Khối 7

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+13h15’: Kiểm tra HKII môn NV 6

   ( Tuyến, Thế, Cần, Thắm, Thắng, Lam)

+15h15’: Kiểm tra HKII môn Lý 6

 (Thắm, Liên, Lam, Thành, Tuyến,Thiêm)

-Toàn trường

-Khối 6

 

-Khối 6

  SÁU

10/05

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Tập huấn phần mềm tuyển sinh lớp 10 tại THPT Lê Lợi

+ Nộp báo cáo điểm thi lớp 9 về SGD

+7h15’: Kiểm tra HKII môn NV 7

   ( My,Thuỳ Trang,Thắm ,Huy)

+ 9h15’: Kiểm tra HKII môn Lý 7

    (Thắm, Huy, My, V lan)

-Toàn trường

- VP

- GVBM 9 + VP

-Khối 7

 

-Khối 7

 

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+13h15’: Kiểm tra HKII môn NV 8

   ( Thiêm, Hạnh, H Trang, Lam)

+15h15’: Kiểm tra HKII môn Lý 8

   (Lam, Điệp, Huy, Th Nga )

+ Học Camrichdge- Luyện chữ

-Toàn trường

-Khối 8

 

-Khối 8

 

-Khối tiểu học

 

 

  BẢY

 11/05

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

  + Luyện chữ và AV Camrichdge

  + Nộp sách tham khảo, sách GK về TV

 + Tiết SH : Xếp loại đạo đức học sinh

-Toàn trường

- Khối tiểu học

- GVCN

 

   CHIỀU

 +14h : Họp hội đồng

-          Họp GVCN  

-Toàn khối

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            Đồng Thị Bích Hiền

 

                                                                            

  Facebook Messenger