Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ TUẦN 37

Ngày cập nhật 21/04/2019

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 37

(Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 18/04/2019)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 37:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình chính khóa tuần 15 HKII

- Ôn thi HK2

- Nộp đề thi HKII

- Quảng bá hình ảnh chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường

- Cập nhật điểm, LBG, giáo án hàng tuần

- Giảng dạy tiếng Anh Cambridge tuần 29

- Dự giờ thao giảng, SHCM

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

Hai

(15/4)

Sáng

Nghỉ lễ

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Ba

(16/4)

Sáng

Học bình thường

- Nộp đề thi HKII

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

(17/4)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Năm

(18/4)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Sáu

(19/4)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Bảy

(20/4)

Sáng

Học bình thường-

- Chung kết Ngoại khóa khối 8,9

- Toàn tổ

 

Chiều

HỘI HỌP

- Giảng dạy tiếng Anh Cambridge

- Toàn tổ

 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

-

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải Yến

 

  Facebook Messenger