Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 38 ( Từ 22/04 đến 27/04/2019)

Ngày cập nhật 22/04/2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

  

                                       ---------------                                                                               -----------------

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

        ( Tuần 38. Từ 22/04 đến 27/04/2019)

       -----------------

 

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·        1.Giáo viên chủ nhiệm :

+Quán triệt, nhắc nhở  hs thực hiện nghiêm túc  CV số 305/ SGDĐT-CTTT V/v thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe đạp điện,xe máy điện ,xe gắn máy,mô tô”

  +Tăng cường việc quản lý nề nếp học sinh

  + Truyền thông đến học sinh biết tự bảo vệ mình, nói không với các tệ nạn xã hội

  + Kiểm tra đề cương ôn tập của học sinh

+ Sắp xếp, bổ sung sách cho thư viện lớp

  + GVCN kiểm tra hồ sơ học bạ lớp

+ Kiểm tra HKII

+ Hoàn thành bổ sung hồ sơ lớp 9-12

+ Nhắc nhở, quán triệt học sinh thực hiện ATGT-VSTP trong những ngày nghỉ lễ 30/4; 1/5

  + Duyệt chương trình lễ “ Kỷ niệm 10 năm TL trường”

          2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                  * Học chính thức Tuần 36

 + Hoàn thành con điểm Hệ Số I

 + Phụ đạo cho hs 30’ đầu giờ 

 + Dạy ôn tập cho hs khối 12

 + GV soạn giảng , cập nhật thông tin trên website

 + Coi thi , chấm thi nghiêm túc

 + Kiểm tra hồ sơ GV tổ NK - Toán –Tin

 + GV bổ sung hồ sơ cá nhân

 + Lịch kiểm tra HKII xem trên website

 + Nộp báo cáo HĐCM tháng 4

 + Duyệt chương trình lễ “ Kỷ niệm 10 năm TL trường”

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 30

    * Tổ xã hội :

- Hoàn thành “ Tiếng trống Mê Linh”

    * Tổ Toán –Tin

- Hoàn thành các loại hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ GV

   * Tổ Thực nghiệm :

- Tăng cường ôn tập các môn Lý –Hoá

   * Tổ Năng khiếu :

-Tăng cường việc quản lý  hs trong các tiết học

- Hoàn thành kiểm tra HKII các môn học NK

-  Kiểm tra hồ sơ GV

   * Tổ Tiểu học :

- Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

- Rèn chữ viết theo lịch phân công

- Kiểm tra HKII

      3. Hoạt động Đội

+ Tăng cường kiểm tra nề nếp các lớp

     4. Hoạt động Đoàn :

+ Tăng cường kiểm tra đột xuất nề nếp các lớp

     5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Duy trì hoạt động TDTT-VHVN

     6. BGH

 + Nhận đề kiểm tra học kỳ II tại SGD

 + Nộp báo cáo HĐCM tháng 4 về SGD

 + Kiểm tra hồ sơ GV tổ NK-TT

 + Chỉ đạo coi thi, chấm thi HKII

 + Lên kế hoạch tháng 5

 + Tập hợp hồ sơ CĐ-SHCM- KTNB

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

  HAI

22/04

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ CC : Khối THCS-THPT

+ Kiểm tra hồ sơ tổ NK

-Toàn trường

-TPT-GVCN

- Cô Bích Hiền

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 2: Khối 3 thi đọc hiểu

+Tiết 3:Khối 1-2-3 thi Toán

+ Kiểm tra sổ ghi đầu bài

-Toàn trường

- Khối 3

-Khối 1-2-3

- TPT

BA

23/04

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Thi bước nhảy hoàn vũ cấp thành phố tại UBND TP

+ Kiểm tra hồ sơ tổ Toán -Tin

+ Nộp 2 USB về cô Đồng Hiền

(Khối 9-12)

-Toàn trường

-GV tổ NK

 

-Cô Bích Hiền

-Cô Yến

 

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 3: Khối 1-2-4-5 thi đọc hiểu

-Toàn trường

Khối T/học

  TƯ

24/04

  SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Khối 4-5 tập dân vũ 15’ đầu giờ

+ Nhận đề kiểm tra HKII tại SGD

+ Nộp báo cáo HĐCM tháng 4 

+ Nộp 3 USB về PGD ( Khối 6-7-8)

-Toàn trường

- Khối 4-5

- Cô Bích Hiền

-TTCM

-Thầy Hoà

 CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 3-4: Khối 1-2-3-4-5 thi đọc to

+ Nộp báo cáo HĐCM tháng 4 về Sở

-Toàn trường

- Khối T/ học

-VP

 

 NĂM

25/04

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+Tiết 3: Khối 1-2-3 thi  TV phần viết

+Tiết 3-4 : Khối 4-5  thi  TV phần viết

+7h15’:  Kiểm tra HKII Ngữ văn 12

           ( Cô Thắm – Ng Lan)

             * Kiểm tra HKII môn GDCD

(Cần ,Thắng,Sỹ ,My,Bình,Thành,Tuyến,

Một ,Tiến ,Liên,Thiêm,Yến,Nga ,Điệp)

+ 8h30’: Kiểm tra HKII môn CN

(Thắng,Sỹ,Cần,Bình,My,Tuyến,Một,Tiến,

Liên,Th Trang ,Yến , Nga ,Thành ,Thiêm)

+ 9h15’: Kiểm tra HKII - CN 12 ( Cô Ny)

-Toàn trường

-Khối T/học

- Lớp 12

 

- Lớp 6-11

 

 

 

 

 

- Lớp 12

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+14h15’: Kiểm tra HKII môn Toán 12

( Thầy Phong- N Ngọc )

-Toàn trường

- Lớp 12

  SÁU

26/04

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 1-2 : Khối 4-5 thi Toán

+7h15’: Kiểm tra HKII môn Lý 12

  ( Cô Ny- B Thế)

+ 8h15’: Kiểm tra HKII môn Hoá

(Tuyến ,N Ngọc, Ng Lan ,My, Tiến, Một ,  Nga , Phong, Ny, Liên, V Lan )

+ 9h15’: Kiểm tra HKII môn Sinh 12

( X Tiến-Hạnh )

-Toàn trường

-Khối 4-5

- Lớp 12

 

- Toàn khối

 

 

- Lớp 12

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ 13h15’: Kiểm tra HK2 môn Sinh

(Lam, N.My, Hạnh, Võ Lan, Ny, Thắng, Sỹ, Bình, Nhuận, H.Trang, Thiêm, Thùy Nga, Thành, Huy)

+ 14h00: Duyệt chương trình Kỉ niêm 10 năm Thành lập Trường

+14h15’: Kiểm tra HKII môn TA 12

 ( D Trang- Yến)

+ Học Camrichdge- Luyện chữ

-Toàn trường

- Lớp 6-11

 

 

 

- Những GV, HS có tiết mục

- Lớp 12

 

-Khối tiểu học

 

 

 

 

 

  BẢY

 27/04

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

+7h15’: Kiểm tra HKII môn Sử

(Thiêm,Hoà,Hạnh,My,Huy,Liên,Nga,Sỹ

Nhuận, D Trang,Lam,Thắm,V Lan, Thế, Phong, N Lan )

+ 8h15’: Kiểm tra HKII môn Địa

(Hạnh,Thắm,Điệp,My,Hoà,Huy,Thiêm,

Nhuận,Nga,D Trang, Tr Nga, N Lan, Thế, Phong, Liên, Sỹ )

+ 9h15’: Kiểm tra HKII môn GD12

 ( Tr Nga, N Lan )

  + Luyện chữ và AV Camrichdge

-Toàn trường

- Toàn khối

 

 

 

- Toàn khối

 

 

 

- Lớp 12

 

- Khối T/ học

   CHIỀU

  

 +14h : Duyệt chương trình lễ “ Kỷ niệm 10 năm TL trường”

 + Khối Tiểu học - Chấm thi toàn khối

 

 

-Các bộ phận

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                           Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger