Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019 KHỐI THCS+THPT

Ngày cập nhật 08/04/2019

 

       SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

                  ***********

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              ***********

          Đông Hà, ngày 8 tháng 04 năm 2019

                                                    KẾ HOẠCH

Tổ chức thi học kỳ II năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ công văn số 1459/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học và kế hoạch số 1535/KH-GDTrH ngày 06/09/2018 về kế hoạch hoạt động của HĐBM văn hóa cấp THCS-THPT năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT Quảng Trị  

         Căn cứ công văn số 502 /SGDĐT-GDTrH ngày 01/04/2019 " V/v tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019    

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Trưng Vương,

Để tổ chức thi HKII đảm bảo chất lượng, tổ trưởng CM, GVBM thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
     I. Kiểm tra tiến độ chương trình :

       1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học các môn đã được nhà trường phê duyệt.Thực hiện nghiêm túc giảng dạy theo chuẩn kiến thức,kỹ năng. Có kế hoạch dạy bù,dạy đúng,dạy đủ, tuyệt đối không được dồn ép, cắt xén chương trình; xây dựng đề cương ôn tập, đề kiểm tra chung cho học sinh .

       2. Thực hiện nghiêm túc về kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra; đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan trong các bài kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu:          (Nhận biết 20%, thông hiểu 30%, vận dụng 30%, vận dụng sáng tạo 20%).  

  II.Tổ chức thi:

       1.Việc ra đề thi :

        + Tổ chức kiểm tra chung từng khối theo đề chung

+ Giáo viên bộ môn được phân công ra đề thi (kèm theo ma trận + đáp án)

+ Đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, sát đối tượng, chính xác và đúng với những yêu cầu đặt ra ở ma trận đề.

+ Đề thi phải được bảo mật tuyệt đối.

+ Khối12: Thực hiện kiểm tra theo đề chung của Sở gồm:Toán -Văn - Anh - KHTN-KHXH (Thực hiện theo công văn 502 /SGDĐT-GDTrH ngày 01/04/2019 " V/v tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019 )

       + Khối 6-7-8-9: Kiểm tra theo đề chung của PGD - SGD gồm 4 môn:Toán -Lý -Ngữ văn - Anh văn

+ Các môn còn lại trường ra đề kiểm tra

+Tổ trưởng CM chịu trách nhiệm phân công việc ra đề, kiểm tra đề, đóng gói gửi về hộp thư QHT: donghien59@gmail.com

     2.Thời gian nộp đề thi - tổ chức thi :

        + GVBM :Nộp đề về TTCM    (15 /04)

        + TTCM : Nộp đề về QHT      (17 /04)

        + Văn phòng hoàn thành đề thi (20/4)

        + Thời gian thi :

            * Khối 12 : Từ ngày 25 -26 -27/04

            * Thi các môn trường ra đề : Ngày 25-26-27/4

            * Thi các môn SGD-PGD ra đề: Từ ngày 7/5 đến 10/5

   3.Thời gian thi cho các môn:

- Toán, Ngữ văn:  90 phút. ( Riêng môn Toán 9 : 60 phút )

- Các môn còn lại: 45 phút.

   4.Nội dung kiến thức:

        - Kiến thức trong chương trình HKII, tính đến thời điểm kiểm tra

   5.Hình thức tổ chức thi:

      +THCS:

        * Môn  Ngữ văn - Vật lý  : Theo hình thức tự luận.

        * Môn Toán 9 : Theo hình thức trắc nghiệm ( 60 phút )

        * Môn T Anh:Theo hai hình thức Trắc nghiệm và tự luận (kiểm tra cả 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, viết )

      +THPT:

         * Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận

         * Môn Tiếng Anh -Toán - các môn KHTN - KHXH theo hình thức trắc nghiệm

   6. Tổ chức coi,chấm thi:

* Hội đồng coi thi, chấm thi do QHT làm Chủ tịch.

        * Bài thi phải được cắt phách.

        * Bố trí danh sách thí sinh theo A,B,C ... ,một phòng thi không quá 24 em;

       Phân công 2 giám thị coi thi ( Văn phòng phân công)

       - GVCN : Xem danh sách phòng thi , sắp xếp mỗi em ngồi một  bàn .

      * Tổ trưởng CM- GVBM kiểm tra bài chấm trước khi trả bài cho học sinh .

    7. Lịch thi (Các tiết không tổ chức thi vẫn học bình thường)

          *  Lớp 12 thi đề SGD

          *  Lớp 6 đến lớp 11 thi đề trường

THỜI GIAN

BUỔI

MÔN

THỜI GIAN THI

GIỜ PHÁT ĐỀ

GIỜ LÀM BÀI

 

THỨ 5

25/4/2019

SÁNG

Ngữ văn ( Lớp 12)

Tiết 1-2 (90 phút )

7 giờ 25

7 giờ 30

GDCD ( L6 đến L11)

Tiết 1   (45 phút )

7 giờ 25

7 giờ 30

Công nghệ ( L6 đến L11)

Tiết 2   (45 phút )

8 giờ 40

8 giờ 45

CHIỀU

Toán ( Lớp 12)

Tiết 2-3 (90 phút)

14 giờ25

14 giờ30

THỨ 6

26/4/2019

SÁNG

 

Vật lý ( Lớp 12)

Tiết 1    (45 phút)

   7 giờ 25

    7 giờ 30

Hóa học ( L8 đến L12)

Tiết 2    (45 phút)

    8 giờ 25

8 giờ 30

Sinh ( Lớp 12)

Tiết 3    (45 phút)

    9 giờ 25

9 giờ 30

CHIỀU

Tiếng Anh ( Lớp 12)

Sinh ( L6 đến L11)

Tiết 2    (45 phút)

Tiết 3    (45 phút)

14 giờ25

15giờ20

14 giờ 30

15 giờ25’

THỨ 7

27/4/2019

SÁNG

Lịch sử ( Toàn khối )

Tiết 1    (45 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Địa lý ( Toàn khối )

Tiết 2    (45 phút)

    8 giờ 25

8 giờ 30

GDCD ( Lớp 12)

Tiết 3    (45 phút)

    9 giờ 25

9 giờ 30

 

 * Lịch thi đề của Phòng GD- Sở GD

 

THỜI GIAN

BUỔI

MÔN

THỜI GIAN THI

GIỜ PHÁT ĐỀ

GIỜ LÀM BÀI

THỨ 3

07/5/2019

SÁNG

Văn 9-10-11

Tiết 1-2  (90 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh  9-10-11

  Tiết 3     (45 phút )

9 giờ 30

9 giờ 35

CHIỀU

Toán 8

Tiết 1-2  (90 phút )

13 giờ 25

13 giờ 30

Tiếng Anh 8

 Tiết 3    (45 phút )

15 giờ 25

15 giờ 30

THỨ 4

08/5/2019

SÁNG

 Toán 9

 Toán 10-11

Tiết 1-2  (60 phút )

Tiết 1-2  (90 phút )

    7 giờ 25

    7 giờ 25

   7 giờ 30

   7 giờ 30

Vật lý 9

 Vật lý 10-11

Tiết 3     (45 phút)

Tiết 3     (45 phút)

  8 giờ 55

  9 giờ 30’

9 giờ 00

9 giờ 35’

CHIỀU

Toán 6

Tiết 1-2   (90 phút)

13 giờ 25

13 giờ 30

Tiếng Anh 6

Tiết 3      (45 phút)

15 giờ 25

15 giờ 30

THỨ 5

09/5/2019

SÁNG

Toán 7

Tiết 1-2   (90 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng .Anh 7

Tiết 3      (45 phút)

9 giờ 25

9 giờ 30

CHIỀU

Ngữ văn 6

Tiết 1-2   (90 phút)

13 giờ 25

13 giờ 30

Vật Lý 6

Tiết 3      (45 phút)

15 giờ 25

15 giờ 30

THỨ 6

10/05/2019

SÁNG

Ngữ văn 7

Tiết 1-2   (90 phút)

7 giờ 25

7 giờ 30

Vật lý 7

Tiết 3      (45 phút)

9 giờ 25

9 giờ 30

CHIỀU

Ngữ văn 8

Tiết 1-2   (90 phút)

13 giờ 25

13 giờ 30

Vật lý 8

Tiết 3      (45 phút)

15 giờ 25

15 giờ 30

 

                 8. Thời gian nhận đề thi + Nhập kết quả thi + Nộp bài thi

        -Nộp đăng ký số lượng hs thi về PGD : ( Ngày 12/04 )

       - Nhận đề tại SGD: (Ngày 24/04 ) ( Mang theo USB để cóp phần nghe môn Tiếng Anh)

       - Nộp 4 USB về PGD để cóp phần nghe  (Ngày 24/4 )

       - Nhận đề thi tại PGD : (Ngày 06/05)

      * Nhập trực tuyến kết quả thi lớp 12 (ngày 3/5) lớp 9 (ngày 11/5 )   

       * Nộp bài thi về VP    (Ngày 15/05 )         

                              ( Lệ phí in sao đề nộp PGD : 4.000đ/ hs)

       Nhận được hướng dẫn này, BGH yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên, văn phòng  thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                                  Q HIỆU TRƯỞNG

- TCM;                                                                                                   ( Đã ký )

- VP                                                                                               

                                                                                                 Đồng Thị Bích Hiền

 

  Facebook Messenger