Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ TUẦN 33

Ngày cập nhật 17/03/2019

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 33

(Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 33:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình chính khóa tuần 11 HKII

- HS thi KSCL giữa HK2

- HS thi HSGVH THCS cấp Tỉnh

- Tiếp tục tham gia bồi dưỡng HSG IOE cấp QG

- Nộp tư liệu, hình ảnh chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường

- Cập nhật điểm, LBG, giáo án hàng tuần

- Giảng dạy tiếng Anh Cambridge tuần 25

- Chuẩn bị kiểm tra chéo HS-SS

- Dự giờ thao giảng, SHCM

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

Hai

(18/3)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Tiết 3: Thi KSCL giữa HK2 môn tiếng Anh 6-12

- Toàn tổ

 

Ba

(19/3)

Sáng

Học bình thường

- 6h30: Khai mạc và thi HSG tiếng Anh tại THPT Lê Lợi

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

(20/3)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Năm

(21/3)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Sáu

(22/3)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

 

Chiều

Học bình thường

- Tiết 3: Thao giảng & SHCM lớp 8B

- Toàn tổ

- Huyền Trang

 

Bảy

(23/3)

Sáng

Học bình thường

- Nộp báo cáo HĐCM tháng 3

- Toàn tổ

 

Chiều

HỘI HỌP

- Giảng dạy tiếng Anh Cambridge

- 15h30: Hội ý TTCM

- Toàn tổ

 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

-

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải Yến

 

  Facebook Messenger